Obavijest proizvođačima koštičavog voća 06.04.2012.

Obzirom na najavu nestabilnog vremena s oborinama upozoravamo voćare da preventivno zaštite voćke u cvatnji od infekcija uzročnikom Monilia laxa najbolje dan dva prije najavljenih oborina. Tretiranje je moguće obaviti navedenim pripravcima prema dozvolama na pojedinim kulturama.

  • Teldor SC 500 (dozvola za breskvu, trešnju i šljivu),
  • Octave 50 WP (dozvola do kraja cvatnje i to samo na šljive),
  • Chorus 75 WG (na višnji u punoj cvatnji i precvjetavanju)
  • Switch 62,5 WG (dozvola za breskvu, nektarinu, marelicu,šljivu i trešnju)
  • Signum (dozvola na koštičavom voću)

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača.

NAPOMENA!Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a ambalažu zbrinuti na propisan način.

 

Ivana Tomac Talajić dipl. ing.agr.
e-mail:Ivana.Tomac.Talajic@komora.hr

Pripremi za ispis