Europski povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj posjetio Hrvatsku

Igor Rešetar iz Hrvatskog saveza Udruga proizvođača mlijeka, na upit kako hrvatski poljoprivrednici mogu primjenjivati paket mjera zaštite proizvođača mlijeka koji postoji u Europskoj uniji, dobio je odgovor da se paket mjera zaštite proizvođača može primjenjivati i prije ulaska Hrvatske u punopravno članstvo, pod uvjetom da Hrvatska takav paket uvrsti u svoje zakonodavstvo.

Stjepan Kušec, predsjednik saveza svinjogojskih udruga RH pitao je da li plaćanje/sufinanciranje ili određena pomoć u ruralnom dijelu mora ići iz europskih sredstava ili se dio može odnositi i na nacionalna sredstva. Odgovor povjerenika Ciolosa je bio da se podupiranje može provoditi nacionalnim sredstvima, dok će nakon pristupanja financiranje biti kombinacija europskih i nacionalnih sredstava.

Kao jedini predstavnik LAG-ova na skupu, zamolio sam povjerenika za osvrt na planirane mjere nove poljoprivredne politike u dijelu vezanom za provedbu LEADER metodologije ruralnih područja i za komentar na nepostojanje tehničke pomoći LAG-ovima u Hrvatskoj od strane nadležnog Ministarstva poljoprivrede. Iz odgovora povjerenika Ciolosa, dalo se zaključiti da će potpora i značaj koji će se pridavati LAG grupama u novom ZPP-u biti veća i kombinirana iz više smjerova. Predviđena je pomoć u vidu posebnog paketa za nove zemlje članice, koja bi trebala donekle ispraviti nedostatak tehničke pomoći u dosadašnjem pristupnom periodu u Republici Hrvatskoj. Povjerenik je također naglasio koliko veliku ulogu LAG grupe imaju u razvoju ruralnog europskog krajolika, a po njegovom mišljenju nepostojanje tehničke pomoći, koja je predviđena u okviru programa IPARD, posljedica je greške hrvatske administracije.

 
Područni odjel HPK-a Primorsko goranske županije
Petar Mamula, dipl. ing. agr.
stručni savjetnik za ekološku i
integriranu poljoprivrednu proizvodnju
 
 
Pripremi za ispis