Obavijest proizvođačima koštičavog voća 30.03.2012.

U nasadima koštičavog voća potrebno je izvršiti tretiranje protiv monilije (Monilinia laxa), uzročnika paleži i sušenja cvata i rodnih grančica. Uzročnik bolesti prezimljuje na zaraženim granama, a najosjetljivije su šljive, breskve i višnje. Zaštitu je potrebno provesti u početku cvatnje jer se zaraza najlakše ostvaruje preko dijelova cvijeta. Osim provođenja kemijskih mjera zaštite, potrebno je mehanički odstraniti zaražene mladice.

Tablica: Pripravci za suzbijanje uzročnika sušenja rodnih grančica i paleži cvjetova (Monilinia laxa)

Voćna vrsta
Djelatna tvar
Pripravak
Koštičavo voće
iprodion
Kidan, Lupo
tebukonazol
Folicur WP 25,
boskalid+piraklostrobin
Signum
Karbendazim
Bavistin FL, Zino
Šljiva
fenheksamid
Teldor SC 500
ciprodinil + fludioksonil
Switch 62,5 WG
prokloraz
Octave 50 WP
Breskva
fenheksamid
Teldor SC 500
ciprodinil + fludioksonil
Switch 62,5 WG
Nektarina i marelica
ciprodinil + fludioksonil
Switch 62,5 WG
Trešnja
fenheksamid
Teldor SC 500
ciprodinil + fludioksonil
Switch 62,5 WG
Višnja
ciprodinil
Chorus 75 WG

 

 

 

 

Sukladno Pravilniku o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN 135/08, NN 73/10) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Suzana Slovic, dipl.ing
e-mail: Suzana.Slovic@komora.hr

Pripremi za ispis