Predavanja o višestrukoj sukladnosti na području Požeško-slavonske županije

Predavanja su organizirana u gradskim i općinskim vijećnicama, vatrogasnim i seoskim domovima, prostorijama nogometnih klubova, te privatnim većim prostorima u selima kako bi sve poljoprivredne proizvođače informirali o ovoj za njih važnoj temi.

Poljoprivrednici su osim teme višestruke sukladnosti odslušali i brojna stručna predavanja iz stočarske, ratarske, voćarske, vinogradarske te ekološke proizvodnje,  tema iz zaštiti bilja kao i iz integrirane proizvodnje. Osim toga dobili su i mnoštvo informacija iz zakonske regulative o kojoj nisu imali saznanja.

Nadamo se da će naši poljoprivredni proizvođači stečena znanja primijeniti u proizvodnji i držati se propisanih zahtjeva i time ostvarivati  prava na potporu.

Područni odjel HPK-a Požeško-slavonske županije
Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr., rukovoditeljica
 
Pripremi za ispis