Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka 29.03.2012.

Vrlo toplo vrijeme u proteklom razdoblju ubrzalo je razvoj jabuka i krušaka te se one nalaze razvojnoj fazi pojave cvjetova i ružičastih popova (D-E2). Prognostičari u narednim danima najavljuju kišu te preporučamo izvršiti preventivnu zaštitu od infekcije uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis).

U ovoj razvojnoj fazi mogu se koristiti preventivni organski fungicidi na bazi ditianona (Delan SC 750, Delan 500 SC ili Delan 700 WDG), mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neo Tec, Mankozeb, Pinozeb, Star 80), kaptana (Merpan, Captan, Stoper), dodina (Dodine S-65, Chromodin S-65).

Za preventivnu zaštitu od pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora.

Pripravci na osnovi dodina mogu pri niskim temperaturama biti fitotoksični, a osim toga potrebno se strogo držati uputa o mogućnosti miješanja s drugim pripravcima.

Pregledom voćnjaka zabilježena je pojava savijača pupova te je potrebno provjeriti brojnost gusjenica savijača pupova i prema potrebi izvršiti zaštitu prije cvatnje jabuka jer se u cvatnji ne preporuča primjena insekticida. Prema Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća mogu se koristiti pripravci Match 50 EC, Runner 240 EC, Insegar 25 WP i Laser.

Također je potrebno pratiti i izlazak crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i lisnih uši iz zimskih jaja.

U voćnjacima gdje je prisutna jabučna krvava uš (Eriosoma lanigerum) poželjno je prije cvatnje izvršiti njeno suzbijanje selektivnim aficidom Pirimor 50 WG. Za bolji učinak insekticida potrebno je koristiti veći utrošak škropiva i okvašivač, a prskanje obaviti na temperaturi višoj od 10°C kako bi se uz njegovo želučano i kontaktno djelovanje ostvarilo i djelovanje putem para.

U voćnjacima krušaka bilježimo let i odlaganje jaja kruškine buhe (Psylla pyri), no suzbijanje još nije potrebno provoditi.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača priloženoj uz sredstvo!

 
mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
Pripremi za ispis