Obavijest poljoprivrednicima 27.03.2012.

Podsjećamo registrirane poljoprivrednike korisnike sredstava za zaštitu bilja da su dužni poštivati važeću zakonsku regulativu koja uređuje područje primjene sredstava za zaštitu bilja.
Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (NN 70/05);
Pravilnik o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjeta kojima moraju udovoljavati (NN 135/08);
Zakon o otpadu (178/04, 111/06, 107/07, 60/08, 87/09).
Izdvajamo samo najvažnije obveze:
Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli te u skladu s uputama, upozorenjima i obavijestima na etiketi.
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primjenjivati sredstva koja nisu registrirana u Republici Hrvatskoj.
Voditi evidenciju o uporabi sredstava na otvorenom, zatvorenom i zaštićenom prostoru (Evidencijski list – dijeljen na zimskim predavanjima, ispunjen-potrebno čuvati najmanje 5 godina).
Voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada (obrazac ONTO) a otpadnu ambalažu sredstava za zaštitu bilja uz Prateći list (obrazac PL-Oo) s podacima iz očevidnika predati ovlaštenoj osobi za gospodarenje opasnim otpadom. Navedeni obrasci se kupuju u Narodnim novinama.
Termin akcije „Prateći list“ Udruge CROCPA namjenjene registriranim poljoprivrednicima koja trebaju ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na propisan način za područje Primorsko-goranske županije je 23.04.2012. od 09.00-11.00 sati u dvorištu poljoapoteke Cortina, Novo naselje bb, Mavrinci.
Akcijom CROCPA EKO MODEL prikuplja se isključivo prazna ambalaža tvrtki članova Udruge Am Agro, AgroChem Max, Agrotex, Bayer CropScience, Basf, Chromos, Dow AgroSciences, Florel, Pinus Agro, Syngenta Agro, Genera i Herbos.
 
 
 
 
Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: Karmen.Karlic@komora.hr
Pripremi za ispis