MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Zadarska

Obavijest proizvođačima povrća

Nestabilno vrijeme, praćeno oborinama u vidu lokalnih pljuskova, stvorit će uvjete za infekciju te pojavu bolesti, plamenjače krumpira i rajčice (Phytophthora infestans), plamenjače krastavaca (Pseudoperonospora cubensis). Stoga, preporučamo zaštitu jednim od dozvoljenih pripravaka: Champion WG 50, Neoram WG, Curzate B WG, Acrobat MZ WG, Equation pro, Ridomil Gold MZ Pepite, Ortiva i dr.

Za praćenje populacije štetnika u nasadu  postaviti žute i plave ljepljive ploče.

Za lisne uši (Aphididae) mogu se primijeniti pripravci: Actara 25 WG, Mospilan 20 SP, Decis 2,5 EC. U slučaju pojave kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) mogu se primijeniti pripravci: Laser, Vertimec 018 EC za rajčicu i krastavce, te za papriku, Laser, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC. U slučaju pojave koprivine grinje (Tetranychus urticae), mogu se primijeniti također Kraft EC ili Vertimec 018 EC, sa napomenom da je navedene pripravke najbolje primijeniti u večernjim satima jer su fotolabilni.

Za biološke proizvođače, primjerice paprike, u zaštićenim prostorima, paziti na odabir  pripravaka protiv tripsa , s obzirom na unesene predatore. Konzultirati se sa dobavljačima.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa na etiketi , sukladno registraciji proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Podaci o registracijama i dozvolama sredstava za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS baza) Ministarstva poljoprivrede na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se 22.08.2019., u Nadinskom blatu, u vremenu od 08:00-10:00 sati.

Silvija Grbić Atelj, dipl. ing. agr.
E – mail: Silvija.Grbic.Atelj@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

S porastom temperature i učestalim oborinama proteklih dana, ostvarit će se uvjeti za pojavu bolesti, Plamenjače krumpira (Phytophthora infestans), koja je ekonomski najvažnija bolest krumpira. Prvi simptomi na listu se mogu pojaviti dosta rano, prije zatvaranja redova i formiranja gomolja. Stoga, preporučamo nasade zaštititi jednim od dozvoljenih pripravaka: Bordoška juha 20 WP Manica, Champion WG 50, Neoram WG, Curzate B WG,  Dithane DG neotec, Mankozeb, Acrobat MZ WG, Equation pro, Ridomil Gold MZ Pepite i dr.

Zaštitu od korova u kritičnom razdoblju dok krumpir ne zatvori redove, na manjim površinama moguće je obaviti mehaničkim putem (okopavanje, nagrtanje), a na većim površinama strojno nagrtati i time suzbijati korove dok cima ne pokrije redove.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa na etiketi, sukladno registraciji proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se 22.08.2019., u Nadinskom blatu, u vremenu od 08:00-10:00 sati.

Silvija Grbić Atelj, dipl. ing. agr.
E – mail: Silvija.Grbic.Atelj@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusa

U tijeku je sadnja mladog kupusa u polje. Za vrijeme sadnje može se provesti zaštita od zemljišnih štetnika kao što su grčice hrušta i žičnjaci primjenom granuliranog insekticida FORCE 1.5 G (teflutrin).

Kako je započeo let kupusne muhe i ulov na žutim ljepljivim pločama preporuka je nakon presađivanja u polje postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja pojave i suzbijanja odraslih oblika kupusne muhe (Delia radicum). Kupusna muha je štetnik koji se javlja najranije i pričinjava velike štete. Štete rade ličinke koje se ubušuju u korijenov vrat koji potamni i gnjili, pa mlade biljke propadaju, lišće mijenja boju te naposljetku biljke venu. Pripravci registrirani za suzbijanje kupusne muhe su: CHROMOGOR, CALINOGOR, PERFEKTHION. Od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena većine insekticida iz skupine neonikotinoida (imidakloprid, tiametoksan) na otvorenom u svim poljoprivrednim usjevima!

Napad prezimljujuće populacije kupusne muhe može se umanjiti i/ili izbjeći poštivanjem plodoreda i pokrivanjem presadnica odmah nakon sadnje u polje agrotekstilnom folijom!

Nadalje, sa toplijim vremenom očekuje se i jači napad  kupusnih buhača, nekoliko vrsta štetnih gusjenica, primjerice kupusnih sovica, velikog kupusnog bijelca, kupusnog moljca te bijelog štitastog moljca.

Pripravci protiv navedenih štetnika mogu se pronaći na (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa na etiketi, sukladno registraciji proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se 22.08.2019., u Nadinskom blatu, u vremenu od 08:00-10:00 sati.

Silvija Grbić Atelj, dipl. ing. agr.
E – mail: Silvija.Grbic.Atelj@mps.hr

Obavijest maslinarima

Upozoravamo maslinare, kako je posvuda širom županije proteklih dana pala poveća količina oborina, u vrijednostima od 50 – 70 litara/m². Stoga je nužno, dočim se stabiliziraju vremenske prilike, izvršiti zaštitne mjere protiv bolesti  paunova oka (Spilocea oleagina), jer je isprano sredstvo s kojim je vršena zaštita prije navedenih oborina. Za ovu prigodu preporučujemo jedan od dozvoljenih i raspoloživih organskih pripravaka:

Nativo ili Stroby ili Difcor.

To zbog toga, što u ovo vrijeme nije uputno rabiti sredstva na osnovi bakra, kako bi se izbjegao fenomen „bakrenoga šoka“, kada nakon tretmana otpadne sve zaraženo lišće

(vidljiva i latentna zaraza), a to nikako nije dobro u vremenu koje predstoji fenofazi cvatnje.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 22.08.2019. u Nadinskome  blatu, u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

Ivan Šimičević, dipl. ing. agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je, ovisno o sortimentu i položaju nasada, uglavnom u fazi razvoja prva 3-4 lista. Upozoravamo vinogradare, kako je proteklih dana posvuda pala veća količina oborina. Naše agroklimatske stanice raspoređene po cijeloj županiji bilježe vrijednosti od 50 – 70 litara/m².

Smatramo, kako je sredstvo s kojim je vršena zadnja zaštita protiv bolesti crne pjegavosti

(Phomopsis viticola) isprano i kako bi valjalo, dočim se stabiliziraju vremenske prilike, ponoviti zaštitne mjere s jednim od dozvoljenih organskih pripravaka, čija je djelatna tvar:

Mankozeb (Dithane M-45, Mankozeb, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Cadillac 80 WP, Dithane DG Neotec) ili propineb (Antracol WG 70), ili metiram (Polyram DF) ili folpet (Folpan 80 WDG).

Navedenim se pripravcima može dodati i jedan na osnovi sumpora, koji će umanji napad grinja šiškarica (erinoza, akarinoza) i opasnost od bolesti pepelnice (Uncinula necator):

Thiovit Jet, Chromosul 80, Sumpor SC 80, Cosavet DF, Kossan WG, Kumulus DF i drugi

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 22.08.2019. u Nadinskome blatu, u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

Ivan Šimičević, dipl. ing. agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest maslinarima! 03.04.2019.

Upozoravamo maslinare, kako je nužno nakon obavljene rezidbe tretirati maslinik s jednim od dozvoljenih bakrenih sredstava, a protiv bolesti  paunova oka (Spilocea oleagina) i raka masline (Pseudomonas savastanoi Smith.). Tim više što prognostičari najavljuju skoru promjenu vremena praćenu kišom.

Stoga je najbolje čim prije izvršiti zaštitne mjere i uporabiti jedan od navedenih bakrenih pripravaka:

CUPRABLAU-Z ili NEORAM WG ili NORDOX 75 WG

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest voćarima 02.04.2019.

Jabuke u našoj županiji su s porastom temperature krenule u razvojni stadij mišjih uši, a raniji sortiment je u fazi ružičastog balona. S obzirom na najavljene oborine i intenzivni porast lisne mase potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu protiv uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Za tu namjenu se može upotrijebiti jedan od pripravaka: Chorus 75 WG, Indar 5 EW, Difcor te Mystic EC koji ima i popratno djelovanje na uzročnika pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Također, potrebno je pratiti pojavu lisnih uši i ličinki crvenog voćnog pauka.

Nasadi breskvi, nektarina, bajama koji se nalaze u razvojnom stadiju pune cvatnje ili pri završetku cvatnje, te trešnje i višnje koje su u cvatnji, ovisno o lokaciji i sortimentu, potrebno je zaštititi protiv uzročnika paleži cvijeta i sušenja rodnih izboja ( Monillia laxa) jednim od dozvoljenih preparata: Signum DF, Indar 5 EW, Nativo 75 WG, Chorus 50 WG, Switch 62,5 WG.

Preporučamo zaštitu provesti ranije ujutro ili kasnije pred večer u doba kad pčele ne lete!

Podaci o registriranim i dozvoljenim SZB u RH nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa na etiketi proizvođača, sukladno registraciji rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe.

Silvija Grbić Atelj, dipl. ing. agr.
E – mail: Silvija.Grbic.Atelj@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke! 19.03.2019.

Nasadi jabuka u Zadarskoj županiji  su u razvojnom stadiju pucanja ljuske pupa te kod najranijih sorti je vidljiva pojava listića. S obzirom na najavljene moguće oborine i  fenofazu  zadnji je čas za preventivno tretiranje sa bakrenim pripravcima, protiv uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis ). Za tu namjenu se još uvijek može  upotrijebiti jedan od pripravaka: Nordox 75 WG, Neoram WG, Champion WG 50, Cuprablau Z, Bordoška juha ali je potrebno koncentracije prilagoditi fenofazi!  

U nasadima gdje je utvrđena prisutnost jaja lisnih ušiju ( Aphididae), crvenog voćnog pauka ( Panonychus ulmi) ili štitastih ušiju ( Quadraspidiotus perniciosus)   uz bakrene pripravke moguće je dodati mineralno ulje ( bijelo ulje, mineralno svijetlo ulje, ovitex)  ili koristiti gotove pripravke koji su kombinacija bakra i mineralnog ulja: Crveno ulje ili Modro ulje.

Bakreni preparati se mogu rabiti do pojave ružičastog pupa ali se primjenjuju sve niže i niže koncentracije !

 Podaci o registriranim i dozvoljenim SZB u RH nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa na etiketi proizvođača, sukladno registraciji  rabljenog sredstava za zaštitu bilja!
Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe.

                                                                                                       Silvija Grbić Atelj, dipl. ing. agr.
E – mail: Silvija.Grbic.Atelj@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća ! 18.03.2019.

Dolaskom toplijeg vremena pred nama je sadnja presadnica  plodovitog  povrća  u zaštićenom prostoru. Dobre odn. zdrave  presadnice povrća trebale bi imati dobro razvijen korijenov sustav, ne bi smjele biti  zaražene  bolestima i štetnicima te  na listovima imati oštećenja u vidu smeđenja-nekroza i žućenja-kloroza.

Stoga upućujemo proizvođače na redovite zdravstvene preglede presadnica u zaštićenom uzgoju jer dolaskom toplijih dana sa povišenom vlagom zraka nastupit će i povoljni uvjeti za pojavu štetočinja. Od kukaca tu se pojavljuju prezimljujuće populacije lisnih uši, bijele mušice i kalifornijskog tripsa. Uputno je praćenje populacije navedenih štetnika žutim i plavim ljepljivim pločama koje se vješaju iznad presadnica kako bi sa njihovom pojavom pravodobno krenuli u suzbijanje.

Za tu namjenu preporučamo jedan od sljedećih insekticida koji imaju dozvolu u povrću : Mospilan 20 SP, Actara 25 WG.

Ako imate biološku zaštitu, protiv tripsa u paprici, treba pripaziti  na uvjete primjene zaštitnih sredstava na presadnicama. Ako primjenjujete jedan od gore navedenih insekticida, unos predatora ne smije biti u sljedećih 6 tjedana od trenutka zadnje primjene ovih pripravaka.

Od uzročnika bolesti, važno je ukazati da prekomjernim zalijevanjem, pregustim sklopom i povećanom vlagom zraka može doći do pojave bolesti, osobito  polijeganja presadnica ( Pythium spp.) i  gangrene korijenovog vrata ( Phytophthora capsici). Stoga bi presadnice trebalo zaštiti jednim od dozvoljenih fungicida kao što su Fonganil gold, Previcur energy ili Proplant te ih primijeniti po registracijama za svaku kulturu i uputama na pripravku.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa na etiketi , sukladno registraciji proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

                                                                                                      Silvija Grbić Atelj, dipl.ing.agr  
e- mail: silvija.grbic.atelj@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima! 12.03.2019.

Strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja podliježu redovitom pregledu  jednom svake 3 godine , sukladno  Zakonu o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, br.14/14 i 115/18) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ( Narodne novine, br. 142/12).

Od obveze pregleda izuzete su sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon te leđni raspršivači na motorni pogon. Također su izuzeti i novi strojevi, kupljeni nakon 1. siječnja 2013., koji trebaju predati zahtjev ispitnoj stanici za izdavanje znaka o obavljenom pregledu koji vrijedi 5 godina, po isteku  tog razdoblja pregledi se obavljaju jednom svake 3. godine.

Vlasnici rabljenih strojeva za primjenu pesticida kupljenih u nekoj od država članica Europske unije trebaju prijaviti i dostaviti podatke ovlaštenoj ispitnoj stanici ( u kojoj je državi članici EU uređaj kupljen, ima li važeći znak o obavljenom pregledu i do kada je važeći, a ispitna stanica mu na temelju tih podataka izdaje novi znak o obavljenom pregledu).

Ispravnost rada stroja za primjenu pesticida kontroliraju isključivo ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede. Popis ispitnih stanica je objavljen na web stranici Ministarstva poljoprivrede. Ispitne stanice nakon pregleda i utvrđene ispravnosti stroja vlasniku izdaju izvještaj o obavljenom pregledu, a prskalicu ili raspršivač označavaju znakom.

Ispravni strojevi omogućuju učinkovitu i kvalitetnu pokrovnost bilja zaštitnim sredstvima, ekonomičnu primjenu pesticida i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, zdravlje ljudi i životinja.

                                                                                                       Silvija Grbić Atelj, dipl. ing. agr.
E – mail: Silvija.Grbic.Atelj@mps.hr