Obavijest vinogradarima

Vinova loza je, ovisno o sortimentu i položaju nasada, uglavnom u fazi razvoja prva 3-4 lista. Upozoravamo vinogradare, kako je proteklih dana posvuda pala veća količina oborina. Naše agroklimatske stanice raspoređene po cijeloj županiji bilježe vrijednosti od 50 – 70 litara/m².

Smatramo, kako je sredstvo s kojim je vršena zadnja zaštita protiv bolesti crne pjegavosti

(Phomopsis viticola) isprano i kako bi valjalo, dočim se stabiliziraju vremenske prilike, ponoviti zaštitne mjere s jednim od dozvoljenih organskih pripravaka, čija je djelatna tvar:

Mankozeb (Dithane M-45, Mankozeb, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Cadillac 80 WP, Dithane DG Neotec) ili propineb (Antracol WG 70), ili metiram (Polyram DF) ili folpet (Folpan 80 WDG).

Navedenim se pripravcima može dodati i jedan na osnovi sumpora, koji će umanji napad grinja šiškarica (erinoza, akarinoza) i opasnost od bolesti pepelnice (Uncinula necator):

Thiovit Jet, Chromosul 80, Sumpor SC 80, Cosavet DF, Kossan WG, Kumulus DF i drugi

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 22.08.2019. u Nadinskome blatu, u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

Ivan Šimičević, dipl. ing. agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Pripremi za ispis