MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Nekategorizirano

Obavijesti vinogradari!

Na području Vukovarsko srijemske županije pala je kiša (oko 15- 30 mm ovisno o lokacijama ) proteklih dana a najavljuje se nestabilno vrijeme i slijedećih dana –do kraja tjedna i slijedeći tjedan  te je potrebno nastaviti za zaštitom u nasadima vinove loze protiv peronospore i pepelnice. Pripravci koji se mogu koristiti su u zaštiti protiv plamenjače : Curzate F, Mikal flash, Mikal premium F, Forum star, Pergado F i drugi, a u zaštiti protiv pepelnice mogu se koristiti pripravci kao Nativo WG, Stroby DF, Talendo  i drugi.

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom ili provjeriti na tražilici Ministarstva : https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene, miješanje pripravaka  kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone kao i dozvole za pripravke kojima je istekla dozvola a smiju se upotrebljavati do prodaje zaliha.

Sva primjenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Strojeve za primjenu SZB obavezno pregledati ukoliko to još nije napravljeno.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške !

U nasadima jabuka cvatnja je na samom kraju, dok je u nasadima krušaka završila.

Oborine koje su zabilježene tijekom proteklog vikenda bile su vrlo malog intenziteta, tako da na većini  lokacija na Bjelovarsko-bilogorskoj županiji nisu zabilježeni uvjeti za pojavu infekcija  krastavosti jabuke i kruške.

Prema meteorološkim najavama moguća je lokalna pojava oborina od sredine tjedna, a od  protekle preporuke prošlo je 10 dana, stoga je potrebno provesti preventivnu zaštitu i to pripravcima na bazi:

ditianona: Delan 700 WDG , Delan pro

metiram: Polyram DF

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

U nasadima jabuke primijećena  je i pojava pepelnice, tamo  gdje je manji napad  ove bolesti, iza cvatnje moguće je koristiti neki od pripravaka na bazi bazi sumpora: Cosavet DF, Chromosul 80, Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Sumpor SC-80, Brimflo, Sulgran, Microthiol special disperss . U nasadima gdje se bilježi jaka pojava bolesti koristiti pripravak Sercadis.

Počelo je i praćenje leta  jabučnog savijača (Cydia pomonella)  te su zabilježeni ulovi ovog štetnika i po zbroju temperatura moguća je pojava jaja ovog štetnika. Ulov minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) ove godine  je nešto manji  no primijećeno je odlaganje jaja .
Suzbijanje ovih štetnika u ovim fazama može se provesti regulatorima razvoja: Runner  240 SC ili Insrgard 25 WG.

Izvršiti pregled na prisutnost lisnih ušiju  ( Aphididae) čija je pojava također primijećena. Pošto je cvatnja na završetku iza  cvatnje moguće provoditi  tretiranje insekticidima, vodeći računa da se pokosi cvjetni podrast.

U nasadima gdje  se javljaju  problemi  sa kalifornijskom štitastom uši (Quadraspidiotus perniciosus) iza cvatnje kada je najintenzivniji porast izboja  preporuča se primjena pripravka Movento SC, on ujedno suzbija i jabučnu krvavu uš kao i lisne uši. Druga mogućnost je pripravak  Closer koji ima učinak također na navedene vrste.

Od  ostalih pripravaka za suzbijanje lisnih ušiju dozvolu ima: Closer, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Pirimor 50 WG,

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

 Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja

E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća !

Većina nasada koštičavog voća stradala je od mraza koji je bio zabilježen u dva navrata tijekom travnja, a većina koštčavog voća bila je u fazi cvatnje. Bez obzira na štete i dalje je potrebno provoditi zaštitu zbog očuvanja lisne mase. U nasadima gdje je završila cvatnja moguće je prije kiše provesti zaštitu protiv bolesti.

Za promjenjivog vremena postoje povoljni uvjeti za pojavu šupljikavosti lista  koštičavog voća  (Stigmina carpophila) , a kod šljiva moguća je i infekcija narančaste pjegavosti šljive (Polystigma rubrum) tako da se u zaštiti  mogu se koristiti fungicidi : Captan WP 50 i Kastor ( u nasadima dozvola za primjenu višnje iza berbe).

U nasadima šljive za preventivno suzbijanje bolesti može se koristiti i pripravak Dithane M-45, Pinozeb M-45, Futura 50 WP.

Pripravci Delan 700WDG, Syllit 544 SC je registriran za suzbijanje šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), pjegavosti lista (Venturia carpophila) i sušenje pupova (Fusicoccum amygdali) na marelici, breskvi, nektarini, kao i za suzbijanje  kozičavosti (Blumeriella jaapii), uvijenost i sušenje lišća (Apiognomonia erythrostoma), na trešnji dozvolu ima pripravak i to nakon cvatnje.

Na nekim sortama breskve i nektarine (za nektarinu su registrirana samo prva dva pripravka) osjetljive su na napad pepelnice (Sphaerotheca pannosa), ovu bolest je moguće preventivno  suzbijati pripravcima :Systhane 20 EW: Indar 5 EW, Luna experience, Nativo 75 WG, Domark 40 ME ili nekim od pripravaka na bazi sumpora prema dozvoli.

Za preventivno  suzbijanje kozičavosti (Blumeriella jaapii)  trešnje i višnje može se koristiti Chromodin  S-65, a za smanjenje napada ove bolesti na višnji dozvolu ima i pripravak Luna exsperience.

U nasadima breskve i nektarine prati se let breskvinog moljca (Anarsia lineatella)   i breskvinog savijača( Cydia molesta ). Još prije 10 tak dana zabilježen je let breskvinog savijača no posljednjih dana bile su relativno niske temperature tako da je let stao. Obavijest o potrebnom suzbijanju i to samo u mladim nasadima zbog mogućeg oštećenja mladica dobit ćete u slijedećim preporukama.

U nasadima koštačevog voća potrebno je i pratiti pojavu lisnih ušiju (Aphididae). Za sada je uočena pojava ovih štetnika u nasadima trešnje no još uvijek u manjem intenzitetu. Potrebno je izvršiti pregled, kritičan broj je pojava  5 kolonija na 100 pregledanih izbojaka.

Od pripravka moguće je koristiti.

Breskva: Calypso  SC 480,* Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Movento ( suzbija i neke štitaste uši), CloserNektarina : Calypso  SC 480*, Mospilan 20 SG, MoventoŠljiva: Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Movento.

Trešnja: Calypso  SC 480*, Mospilan 20 SG, Movento,Closer.

Višnja: Calypso  SC 480*, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG ,Closer.

Za većinu vrsta imaju dozvolu i mnogi pripravci iz skupine sintetskih piretroida no smiju se koristiti samo 1 do 2x  tijekom vegetacije i ne u integriranoj zaštiti bilja.

Piretro natura ima dozvolu i  u ekološkoj proizvodnji za suzbijanje nekih vrsta  lisnih ušiju na većini koštičavih vrsta ( osim višnje).

Asset five  ima dozvolu za suzbijanje lisnih ušiju na breskvi i u ekološkoj proizvodnji.

Primjenu insekticida treba obavljati po završetku cvatnje i nakon košnje cvjetnog podrasta u višegodišnjim nasadaima.

*Krajnji rok za prodaju zaliha 3.11.2020. 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

             Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Hortikultura, Nekategorizirano, Vijest, Voćarstvo

ŠTO SE DOGAĐA KAD SORTA JABUKE PREĐE NA SVOJ KORIJEN?

Pred dvadesetak godina sadnice jabuka cijepile su se dosta nisko, ponekad i prenisko. Kad se tome doda i nerazumijevanje odnosa podloge i sorte od strane kupaca sadnica, mogućnosti da sorta pusti vlastiti korijen, nepažnje i preduboke sadnje voćnih sadnica, već nakon desetak godina u voćnjaku nastaju problemi s prevelikom bujnosti takvih stabala.

Voćna sadnica pa tako i sadnica jabuke, sastoji se od dva, a ponekad i tri dijela. Podloge, međupodloge i sorte jabuke.

Podloga je vegetativno uzgojen tip ili klon, koji se lako ukorijenjuje, određenih svojstava. Postoje podloge slabe i velike bujnosti. U Međimurju je za jabuku najznačajnija slabo bujna podloga M9 (Malling 9), koja se najčešće koristi u intenzivnim ili plantažnim nasadima u gustom sklopu. Sorte na podlozi M9 rano ulaze u rod, obilno rode te daju krupne plodove. Za nju je neophodna armatura. Podložna je stvaranju korijenovih izdanaka. Ta podloga na mjestu srastanja razvija karakteristično zadebljanje. U sušnim godinama potrebno je navodnjavanje. Na nju se najčešće cijepe sljedeće sorte jabuka: Idared, Golden Delicious, Jonagold, Braeburn, Gala, Fuji, Mutsu i dr.

Glavna funkcija svih podloga je da cijeli nasad kasnije ima ujednačenu bujnost. Ako je spojno mjesto (zadebljanje) iznad razine tla, korijen će puštati samo podloga M9. No međutim, ako se sadnja prenisko cijepljene sadnice obavila preduboko pa je mjesto cijepljena u razini ili ispod razine tla, kroz određeno vrijeme sorta iz mjesta cijepa počinje puštati svoj korijen, koji je uvijek puno bujniji od korijena podloge M9. To je naročito izraženo u nasadima bujnih sorata (Gloster, Fuji) ili triploidnim sortama (Jonagold, Mutzu.) Tada se oko desete godine starosti nasada počinju javljati problemi, jer su takva stabla izrazito bujna i ne može ih se „ukrotiti“ ni rezidbom, ni smanjenom gnojidbom, a puno puta ni djelomičnim podrezivanjem korijenja.

Stoga je od vrlo velike važnosti da se kod sadnje i podizanja voćnjaka, naročito nasada jabuke, posebna pažnja posveti dubini sadnje. Cijepljeno mjesto treba biti najmanje 10 – 15 cm iznad površine tla.

Kvalitetna sadnica posađena na ispravnu dubinu

Loša sadnica prenisko cijepljena, kad je trebalo spojno mjesto izvaditi iz razine tla

Preduboko posađeno stablo sorte Golden Delicious pred 20-tak godina i neuspjeli pokušaji da se održi niskim, prilikom čega je izgubljeno rodno drvo, a vrhovi gotovo da „divljaju“.

Voćnjak s predubokom sadnjom u kojem je gotovo nemoguće kontrolirati bujnost

Izgled korijenja nakon 15 godina kada podloga M9 odumre, a sorta
pusti svoj korijen (Jonagold)

Primjer krčenja stabala koja su prešla s podloge na vlastiti korijen i mogućnost
pravovremene nadosadnje kvalitetnim sadnim materijalom

Pokušaji otkopavanja cijepljenog mjesta nisu baš laki posao

Neki voćari obavili su već jesensku sadnju. Neki će to obaviti tek prvih dana proljeća, kada se tlo prosuši i zagrije. Prvo i osnovno na što treba obratiti pažnju je kupnja i odabir ispravnih sadnica, koje su dovoljno visoko cijepljene. Sadnja se najčešće obavlja s radnicima, prijateljima, rodbinom, koji nisu upućeni u pravilnu izvedbu sadnje. Stoga je od velike važnosti upozoriti sve učesnike u sadnji na problem preduboke sadnje, a svakako je dobro nakon izvršene sadnje proći posađenom površinom novog nasada i obaviti eventualne potrebne popravke izdizanjem pojedinih sadnica.

Autor teksta i slika: Adrian Horvat, dipl. ing. agr.

Događaji, Najava, Nekategorizirano, Vijest

POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ

   POZIV NA DEMO – DOGAĐAJ

Proizvodnja propolisa

Pozivamo Vas dana 16.siječnja 2020. (četvrtak), s početkom u 18:00 sati na demonstracijski događaj pod nazivom „Proizvodnja propolisa“, koji će se održati u prostorijama Grada Sveti Ivan Zelina , Trg A.Starčevića 12, Sveti Ivan Zelina

                                            

 

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Propolis je važan proizvod s dodanom vrijednošću u pčelarskoj industriji. Njegove antioksidacijske vrijednosti dobro su poznate u apiterapiji. Tijekom događanja sudionici će biti upoznati s najnovijim načinima proizvodnje propolisa, stavljanja na tržište i korištenja u zaštiti zdravlja ljudi i životinja.

 

PROGRAM

                                       16. siječnja 2020. od 18.00 – 20.00

 

18:00 – 18:10 Okupljanje prisutnih i uvod u radionicu Ivan Kalinski
18.10 – 18.20 Projekt Nefertiti „Atraktivna poljoprivreda“ (HUB 10) u Hrvatskoj Zlatko Tomljanović
18.20 – 19.00 Proizvodnja propolisa Zlatko Tomljanović
19.00 – 19.15 Pauza
19.15 – 20.00 Pitanja i rasprava
20.00 Završetak radionice

 

 

Radujemo se Vašem dolasku !

 

Nekategorizirano, Osvrt, Vijest

Pčelarski demo događaj HUB 10

Pčelarski demo-događaj HUB-10

Pčelarski demo-događaj održan je u Vukovaru u četvrtak 14.studenog 2019.g. Teoretski dio polaznici demonstracijske radionice odslušali su u prostorijama crkve Sv.Filipa i Jakova , a praktični dio na OPG-u Branka Višnjića uz aktivno sudjelovanje svih polaznika.

                                                      

Treba naglasiti da je demonstracijski događaj organiziran u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration)koji je financiran sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705. Unutar projekta postoji 10 tematskih mreža i regionalnih podmreža (HUB-ova). Smisao projekta je stvaranje dodatne vrijednosti kroz razmjenu znanja i iskustava, poticanje prijenosa inovacija, razvoj peer to peer učenja te rad na boljoj povezanosti mreža između poljoprivrednih gospodarstva diljem Europe. Pčelari odnosno poljoprivrednici imaju mnogo razloga da se uključe u projekt. Dijele svoje ideje i vizije pčelarstva/poljoprivrede, ali i rezultate istraživanja i praktične primjene osmišljene u njihovoj regiji/zemlji s NEFERTITI zajednicom te saznaju više o potrebama i izazovima pčelara/poljoprivrednika. Spomenuti projekt u Republici Hrvatskoj provode djelatnici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede u suradnji s demo- pčelarima i inovacijskim akterima unutar Mreže 10 – Atraktivna poljoprivreda.

Glavni cilj događaja bio je upoznati sudionike s tehnologijom proizvodnje ostalih pčelinjih proizvoda. Naime, pčelarska gospodarstva radi boljeg pozicioniranja na tržištu moraju proširivati paletu proizvoda. Pri tome poznavati tehnološke postupke upravljana s pčelinjim zajednicama s ciljem dobivanja kvalitetnih pčelinjih proizvoda.

Igor Petrović dipl.ing.agr.
član mreže HUB 10

Obavijest tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana

Posljednja uputa za zaštitu usjeva luka dugog dana upućena je prije dvanaest dana (12.6. 2019.). U proteklom se razdoblju intenzivno vade hibridi zimskog luka, a isto u narednim danima očekujemo sa zimskim usjevima češnjaka.

U proteklih je 12 dana zabilježeno vrlo vruće, sparno i vlažno (kišovito) meteorološko razdoblje: najviše su dnevne temperature najčešće bile u rasponu 28,5-33,4°C (tijekom 9 proteklih dana), a tijekom tri kišna dana s oborinama >13 mm najviše su temperature bile 24,5-28,5°C! U proteklih je dvanaest dana najviše kiše palo u istočnom (donjem) dijelu Međimurja (čak 67,0 mm na lokalitetu Donja Dubrava), dok je u središnjem dijelu Županije zabilježeno 50,0 mm (Mursko Središće)! Vlažnost zraka je vrlo visoka, prosječne dnevne vrijednosti su posljednjih šest dana najčešće u rasponu 78,2-97,5 %! Vlaženje biljaka tijekom jutarnjih sati je svakodnevno, najčešće u trajanju od 220-560 minuta, ali tijekom kišnih dana od 840 do 1.440 minuta. Najviše je oborina zabilježeno u posljednja dva dana (22.-23.6. 2019.), kada je kiša padala na svim mjernim županijskim lokalitetima u količini 29,0-39,0 mm!

Zbog takvih smo uvjeta bilježili i vrlo povoljne meteorološke uvjete za razvoj bolesti lukovičastog povrća u Međimurju. Tako je sredinom lipnja o.g. na netretiranom usjevu u središnjem dijelu Županije uz rijeku Muru zabilježena zaraza više od 95 % biljaka proljetnog luka pri uzgoju iz lučice plamenjačom (Peronospora destructor)!

Vruće, sparno i vlažno razdoblje tijekom posljednjih 12 dana (nakon 12. lipnja o.g.)  pogoduju širenju plamenjače luka (Peronospora destrucor) u epidemijskim razmjerima na nezaštićenim ili sabije zaštićenim usjevima luka dugog dana uzgajanog sadnjom lučica! Isti su usjevi izvor zaraze plamenjačom za usjeve luka dugog dana uzgajane proljetnim uzgojem iz sjemena! Zabilježeni su optimalni uvjeti i za razvoj drugih bolesti luka (npr. Botrytis, Stemphylium). U narednim danima očekujemo rast dnevnih temperatura zraka na vrijednosti >30°C, uz jutarnje rose i sumaglice.

Stoga ponavljamo upozorenje da treba nastaviti sa mjerama zaštite protiv plamenjače u usjevima dugog dana (proljetni luk) uzgajanim iz sjemena, naročito ako se u blizini nalaze usjevi proljetnog luka uzgajani iz lučice. Usjevi luka dugog dana uzgajani iz sjemena još su uvijek vrlo osjetljivi na zaraze plamenjačom.

Stoga tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana preporučujemo provoditi redovite mjere zaštite od plamenjače (Peronospora) i plijesni (Botrytis spp.) sa skraćenim razmacima aplikacije, uz primjenu dopuštenih sredstva za zaštitu bilja (fungicida) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Budući su zadnjih dvanaest dana na svim mjernim lokalitetima dominirali dani s najvišim temperature zraka većim od 30-ak°C, preporučujemo pratiti populaciju poljskog ili običnog tripsa (Thrips tabaci) u usjevima luka, naročito na poljima gdje se luk uzgaja direktnom sjetvom sjemena. Kritična populacija tripsa značajno oštećuje nezaštićene usjeve luka uzgajane iz sjemena i naknadno omogućuje razvoj bakterijskih uzročnika truleži luka (Erwinia)! Stoga preporučujemo  poduzeti mjere usmjerene zaštite luka protiv ovog štetnika dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U usjevima proljetnog luka iz lučice kada glavice dostignu 40-50 % očekivanog promjera dodati i neko od registriranih sredstva protiv plijesni (Botrytis cinerea, Botrytis allii) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U kritičnim je godinama dominantnu bolest: plamenjaču luka (Peronospora destructor) potrebno redovito suzbijati više puta s kraćim razmacima tijekom kritičnog razdoblja (naročito tijekom 8-12 razvijena lista), a utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja!

Biljne uzorke sa neželjenim promjenama proizvođači lukovičastog povrća mogu dostaviti na determinaciju u Čakovec, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Zlatna žutica vinove loze (Grapevine Flavescense doree) jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi, u zaraženim vinogradima vrlo brzo se širi i u kratkom vremenskom roku dolazi do velikih gubitaka grožđa i trajnog gubitka trsova. Širenje zlatne žutice moguće je preko zaraženog sadnog materijala ili putem vektora američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus ).

Simptomi zlatne žutice vinove loze pojavljuju se krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije.

Simptomi na listovima:

Kod bijelih sorti listovi žute a kod crvenih intenzivno crvene, kod većine sorata listovi se uvijaju prema naličju i list poprima kopljast izgled. Na dijelovima lista mogu se javiti nekroze, lišće postaje krto pa se nakon stiskanja u ruci mrvi.

Simptomi na mladicama:

Dio mladica ostaje zelene  ne dozrijevaju zbog čega se tijekom zime smrzavaju te propadaju.

Simptomi na grozdovima:

Cvat se suši i ostaje na trsu, a zaraženi grozdovi venu i ne dozrijevaju.

Dubrovačko-neretvanska županija još uvijek spada u nezaraženo područje tj. u dosadašnjim pregledima nije potvrđena prisutnost uzročnika zlatne žutice vinove loze.

Sukladno  Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 48/2018,  svi posjednici vinove loze (uključujući i nezaraženo područje) obavezni su provoditi PREVENTIVNE MJERE koje obuhvaćaju:

  • Sustavno pregledavati glavne biljke domaćina vinovu lozu križance roda Vitis, običnu pavitinu radi uočavanja simptoma koji upućuju na zarazu fitoplazmom
  • U matičnim nasadima i rasadnicima redovito pratiti prisutnost vektora američkog cvrčka žutim ljepljivim pločama
  • Suzbijati vektora ako se utvrdi njegova prisutnost i vinogradima, matičnim nasadima i rasadnicima prema Naredbi
  • U slučaju sumnje na zarazu obavezno obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora
  • Posjednik bilja obavezan je zapušteni vinograd privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ga redovito obrađivati i održavati u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Također, vinogradarima preporučujemo praćenje prisutnosti američkog cvrčka žutim ljepljivim pločama. Ploče se stavljaju krajem lipnja, na srednju armaturnu žicu ( do 10 ha se postavljaju 3 ljepljive ploče) koje se mijenjaju nakon 2-3 tjedna.

U NEZARAŽENOM području suzbijanje prijenosnika bolesti američkog cvrčka provodi se ako se utvrdi njegova prisutnost. U dosadašnjim praćenjima američki cvrčak zabilježen je na području Pelješca, Konavala, Pojezerja, Korčule.

Za suzbijanje američkog cvrčka dozvolu imaju pripravci: Decis 2,5EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Avaunt EC, Cythrin Max, Reldan 22 EC, Abanto, Kristan EC i Piretro Natura. Suzbijanje američkog cvrčka provodi se u dva ili tri tretiranja.

Prije primjene insekticida korovna flora mora biti pokošena, a tretiranja obaviti kada pčele više ne lete.

Pripravke koristiti prema uputama na etiketi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Važna napomena: Zapušteni vinogradi predstavljaju potencijalnu opasnost za širenje zlatne žutice. Ako posjednik bilja ili bilo koja osoba nađu zapušteni vinograd o tome moraju obavijestiti nadležnog poljoprivrednog inspektora ili poljoprivrednog redara u skladu Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.
e-mail:Silvija.Marusic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira i luka

Nakon kišovitog i prohladnog vremenskog razdoblja razvili su se uvjeti za razvoj krumpirove plijesni ili fitoftore. Stoga preporučujemo proizvođačima ranog  krumpira ili rano posađenog krumpira  da izvrše zaštitu od krumpirove plijesni ili fitoftore (Phytophthora infestans) jednim od pripravaka: Acrobat MZ WG, Pergado MZ, Electis WG, Infinito, Revus SC, Ranman Top.

Kasnije sađen krumpir može se zaštiti preventivnim fungicidom: Dithane M 45, Dithane DG Neotec, Polyram DF.

Proizvođače luka upozoravamo na opasnost od plamenjače i preporučujemo  izvršiti zaštitu protiv plamenjače luka( Peronospora destructor ) te koristiti jedan od fungicida: Acrobat MZ WG, Ortiva, Quadris, Ridomil gold MZ Pepeite, Galben- M, uz dodatak okvašivača.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.  Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

Informacija o skupljanju opasnog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Požeško-slavonskoj županiji.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. 

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

 Požeško – slavonska županija

27.06.2019.

Lipkom d.o.o. I.                    Mažuranića 81 Lipik 9.00 – 11.00

31.07.2019.

PZ Prvča Pavla Radića 44 Požega 09.00 – 10.00

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Obavijest maslinarima

Očekuje se skori početak cvatnje maslina. Ove godine vegetacija znatno kasni uslijed neuobičajenih vremenskih prilika za ovo doba. Sudeći prema lovu maslinina moljca (Prays oleae) na opažačkim mjestima, očekuje se jači napad prve (cvjetne) generacije samo u jugoistočnome dijelu županije (Biograd, Pakoštane, Drage…). Na ostalim se punktovima ovaj štetnik lovi ispod kritičnoga broja (Žman – Dugi otok, Petrčane, Prkos, Smilčić, Vrana).

Stoga za kritična područja, posebice ako se radi o reduciranome potencijalu cvatnje (manje resa), preporučujemo provedbu zaštitnih mjera uporabom jednog od raspoloživih pripravaka:

BATURAD WP ili BIOBIT WP (imaju dozvolu u ekološkoj proizvodnji) ili pak Imidan 50 WG ili

Decis 2,5 EC ili Decis 100 EC ili Rogor 40 ili Calinogor ili Chromgor ili Perfekthion ili još neki drugi registrirani insekticid s dozvolom prema FIS bazi SZB Ministarstva poljoprivrede RH (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Za ostala područja preporučujemo obilaske i pregled maslinika, te  postupanje prema vlastitoj prosudbi nakon toga.

Isto tako, uslijed višednevnoga nestabilnog vremena sa stalnim oborinama, a s povišenjem temperature zraka zadnjih dana, stvoreni su uvjeti za infekcije paunovim okom (Spilocea oleagina).

Zbog toga je dobro u ovome stadiju pred cvatnju dodati i organski pripravak Nativo 75 WG, koji prema FIS bazi SZB ima dozvolu protiv navedene bolesti.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!Zbog bolje oplodnje preporučujemo kombinaciju s jednim od folijarnih hranjiva na osnovi mikroelementa bora.

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 22.08.2019. u Nadinskome  blatu, u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr