Nekategorizirano

Obavijest proizvođačima kupusa

Za kupus koji je zasađen na stalno mjesto u polje, potrebno je provesti zaštitu protiv korova nekim od dozvoljenih herbicida:

FOCUS ULTRA EC, BUTISAN S, SULTAN 50 SC, LENTAGRAN 45 WP, LONTREL 72

Za suzbijanje kupusne muhe nema registriranog insekticida. Postavljanjem žutih ljepljivih ploča i žutim lovnim posudama, Metodom masovnog suzbijanja ,moguće je smanjenje brojnosti odraslog oblika kupusne muhe .

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prilikom zaštite paziti na pčele i divlje oprašivače.

Ana-Marija Čajkulić, dipl. inž. agr.

E-pošta: ana-marija.cajkulic@mps.hr

Obavijest voćarima

Proizvođače nasada jabuka i krušaka savjetujemo da izvrše  zaštitu protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis)  prije najavljenih oborina.

Potrebno je koristiti pripravke preventivnog djelovanja (Delan 700 WDG, Captan 80 WG, Poliram DF (registracija važi do 28.05.2024.), Alcoban), a samo u slučaju da prije kiše niste stigli provesti potrebnu preventivnu zaštitu, nakon kiše je, radi moguće ostvarene infekcije, potrebno kombinirati pripravke  kurativnog (Score 250 EC, Difcor, ili dr.) i preventivnog djelovanja (Delan 700 WDG, Captan 80 WG, Poliram DF (registracija važi do 28.05.2024.), Alcoban).

Nasade trešanja protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) tretirati: Captan  WP 50, Kastor, Delan 700 WDG.

Nasade višnje zaštiti jednim od fungicida: Chromodin S-65 ili  Syllit 544 SC.

U nasadima lijeske preporučujemo izvršiti zaštitu od uzročnika bolesti: pjegavosti lista (Piggotia corylii) i sive pjegavosti (Gnomnia leptostyla) pripravkom: Signum (2 puta u vegetaciji).

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

 

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Pregledom usjeva ozimih žitarica primijećen je porast korova te se preporuča da pregledate svoje usjeve i obavite suzbijanje korova gdje je potrebno. Obzirom na rok sjetve i izbor sjemena nisu svi usjevi u istom stadiju razvoja stoga izbor herbicida treba prilagoditi razvojnom stadiju usjeva.

Suzbijanje  korova možete izvršiti jednim od herbicida: Pallas 750 WG, Biathlon 4 D, Fluxyr  200 EC, Cardigan,  Sekator OD, Hussar OD , Hussar Star, Starline, Tomigan, 250 EC,  Timeline FX, Cardigan, Lancelot super i dr. 

Suzbijanje korova provodite za mirnog  vremena  kada nema vjetra kako ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne  kulture.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andrea.v-pofuk@mps.hr

Obavijest proizvođačima uljane repice

Odrasle pipe izlaze iz tla tijekom veljače i ožujka, ovisno o temperaturama. U narednom periodu najavljena je prosječna dnevna temperatura od 16 stupnjeva te moguća je pojava štetnika velike i male repičine pipe u usjevu uljane repice. Vrlo je važno pregledati usjeve te odrediti kritične brojeve štetnika. Kritični brojevi ovise o fenofazi biljke (uljane repice) te u ovoj fazi kada su cvjetni pupovi prekriveni lišćem oni iznose:

1 pipa/ 5 biljaka kada govorimo o velikoj repičinoj pipi te 1 pipa/40 biljaka ako je to mala repičina pipa.

Ukoliko se pojava štetnika uoči u kasnijim fenofazama biljke (prije cvatnje ili u cvatnji) zabranjeno je korištenje pesticida opasnih za pčele (Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022)

Za suzbijanje repičine pipe moguće je koristiti jedan od registriranih sredstava; Mospilan 20SG,  Mospilan 20SP, Karate Zeon, Sumialfa 5FL, Cythrin max, Poleci, Decis 2,5 EC, Columbo 0,8MG i dr. 

Također, u narednom periodu biti će potrebno suzbijati korove prema potrebi s nekim od registriranih herbicida i to:

Graminis 05EC, Leopard 5EC, Pantera QT, Select Super, Quick 5EC, Focus ultra i dr.

Sva registrirana sredstva za zaštitu bilja mogu se pronaći na web pregledniku stranice ministarstva poljoprivrede https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Vrlo je važno sredstva primijeniti prema uputama proizvođača, a praznu ambalažu zbrinuti na propisan način.

Ivana Čeh, mag.ing.agr

E mail: ivana.ceh@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Od protekle preporuke za zaštitu jabuke prošlo je 7 dana. Tijekom protekla dva dana zabilježeno je 10 do 15 mm oborina, što je uzrokovalo razvoj jake zaraze krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Na većini lokaliteta vidljivi su simptomi krastavosti na listu, stoga upozoravamo voćare na važnost provođenja pravovremenih tretiranja nasada radi zaštite ploda jabuke, osobito u uvjetima učestalih oborina.

U zaštiti plantažnih nasada jabuka i krušaka predlažemo primjenu sistemičnih pripravaka:

Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis. Za produžetak preventivnog djelovanja ovim je pripravcima potrebno dodati pripravke na bazi metirama (Polyram DF) ili kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG).

Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

 

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Pregledom površina zasijanih ozimom pšenicom uočena je pojava, žute hrđe (Puccinia striiformis) i  smeđe pjegavosti lista pšenice (Septoria tritici). Zbog vremenskih uvjeta povoljnih za razvoj bolesti može se očekivati širenje bolesti.

Preporuka je pregledati površine, i čim dozvole vremenski uvjeti provesti

tretiranje nekim od dozvoljenih fungicida. Koristit: PROSARO 250 EC, AMISTAR 250 SC,  FOLICUR EW 250, ELATUS ERA, FALCON FORTE i dr.

Svi koji su već tretirali nakon prve preporuke na kraju ožujka, trebaju isto pregledati svoje usjeve i po potrebi ponoviti tretiranje.

Također ako se pregledom uoči prisutnost korova, treba provesti tretiranje nekim od dozvoljenih herbicida kao što su: SEKATOR OD, HUSSAR OD, PALLAS 750 WG, TOMIGAN 250 EC i dr.

Sva sredstva za ZB koristiti po uputama na etiketi, voditi evidenciju o korištenju SZB, a praznu ambalažu zbrinuti na propisani način do trenutka organiziranog odvoza.

 

                                                                                   Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

                                                                               Email: marija.kupresak@mps.hr

Obavijest proizvođačima uljane repice

Odrasle pipe izlaze iz tla tijekom veljače i ožujka, ovisno o temperaturama. Zbog visokih temperatura najavljenih u narednom periodu moguća je pojava štetnika velike i male repičine pipe u usjevu uljane repice. Vrlo je važno pregledati usjeve te odrediti kritične brojeve štetnika. Kritičnim brojevima smatra se: 1 pipa/ 5 biljaka kada govorimo o velikoj repičinoj pipi te 1 pipa/40 biljaka ako je to mala repičina pipa.

Za suzbijanje repičine pipe moguće je koristiti jedan od registriranih sredstava; Mospilan 20SG, Mosiplan 20SP, Karate Zeon, Sumialfa 5FL, Cythrin max, Poleci plus, Decis 2,5 EC i dr.

 Također, u narednom periodu biti će potrebno suzbijati korove prema potrebi s nekim od registriranih herbicida i to:

  • Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova: Focus ultra, Fusilade max, Fusilade forte, Select super, Graminis 05 EC,  Leopard 5 EC, Zeatrola, Secure, Quick EC i dr.
  • Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova: Lontrel 72,  Clap 300 SL, Korvetto i dr .

 Sva registrirana sredstva za zaštitu bilja mogu se pronaći na web pregledniku stranice ministarstva poljoprivrede https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Vrlo je važno sredstva primijeniti prema uputama proizvođača, a praznu ambalažu zbrinuti na propisan način.

Ivana Čeh, dipl. ing. agr.

E-pošta: ivana.ceh@mps.hr

Nekategorizirano, Pčelarstvo, Savjet, Stočarstvo

Dobra pčelarska praksa – izazovi modernog pčelarenja

Demonstracijska aktivnost (DA) „Dobra pčelarska praksa – izazovi modernog pčelarenja“ održana je 8. listopada na pčelinjaku i voćnjaku OPG Jakubek na području Zrina u Sisačko-moslavačkoj županiji. Polaznici DA upoznati su sa smjernicama „Dobra pčelarske prakse“ (DPP) kao važnog segmenta održivog pčelarenja. Poglavito se to odnosi na demonstraciju procjene jačine pčelinje zajednice ovisno o godišnjem dobu, stupnju proizvodnosti te geografskom položaju pčelinjaka. Tako su polaznici upoznati da se nakon otvaranja košnice procjenjuje broj gusto zaposjednutih ulica i okvira pokrivenih pčelama te broj okvira zaleženih pčelinjim leglom. Ulica označava prostor između dva okvira. Jačina zajednice se opisuje pojmovima: jaka, normalna i slaba pčelinja zajednica.

 

Međutim, tijekom DA je nekoliko puta naglašeno i demonstrirano da postoje moguća odstupanja u jačini razvoja pčelinje zajednice ovisno o vremenskim prilikama u određenoj godini, stupnju proizvodnosti te geografskom položaju pčelinjaka.

Primjer procjene jačine pčelinjih zajednica

Geografski položaj pčelinjaka:

sve županije smještene u kontinentalnom dijelu RH, Lika i Gorski kotar

Kalendar: rano proljeće (ožujak – travanj) i kasno ljeto (kolovoz – rujan)

Normalna proizvodna pčelinja zajednica:

Broj ulica između okvira u plodištu koje pčele zaposjedaju: minimalno sedam

Broj okvira sa zaleženim pčelinjim leglom: minimalno četiri

Sve iznad toga ocjenjuje se kao jaka, a sve ispod toga kao slaba pčelinja zajednica.

 

Geografski položaj pčelinjaka:

sve županije smještene u kontinentalnom dijelu RH, Lika i Gorski kotar

Kalendar: kasno proljeće i rano ljeto (svibanj – srpanj)

Normalna proizvodna pčelinja zajednica:

Broj ulica između okvira u plodištu koje zaposjedaju pčele: minimalno deset

Broj okvira sa zaleženim pčelinjim leglom: minimalno sedam

Sve iznad toga ocjenjuje se kao jaka, a sve ispod toga kao slaba pčelinja zajednica.

 

Odstupanje ovisno o stupnju proizvodnosti (pomoćne zajednice – nukleusi)!

Geografski položaj pčelinjaka:

sve županije smještene u kontinentalnom dijelu RH, Lika i Gorski kotar

  1. Kalendar: rano proljeće (ožujak – travanj)

Normalna pomoćna zajednica (nukleus):

Broj ulica između okvira koje pčele zaposjedaju: minimalno tri do četiri

Broj okvira sa zaleženim pčelinjim leglom: minimalno dva do tri

  1. Kalendar: kasno ljeto (kolovoz – rujan)

Normalna pomoćna zajednica (nukleus):

Broj ulica između okvira koje pčele zaposjedaju: minimalno pet

Broj okvira sa zaleženim pčelinjim leglom: minimalno tri

 

Geografski položaj pčelinjaka:

sve županije smještene u kontinentalnom dijelu RH, Lika i Gorski kotar

Kalendar: kasno proljeće i rano ljeto (svibanj – srpanj)

Normalna pomoćna zajednica (nukleus):

Broj ulica između okvira koje zaposjedaju pčele: minimalno dvije do tri

Broj okvira sa zaleženim pčelinjim leglom: minimalno jedan do dva

 

Polaznicima je također demonstrirano kako pravilno i pravodobno prihraniti pčelinju zajednicu u uvjetima kada nema dovoljno nektara i peluda u prirodi te na koji način pravilno procijeniti aktivnost pčela na letu kao temeljnog akta inspekcije pčelinje zajednice prije otvaranja košnice.

Posebice se upoznalo sudionike DA sa znacima grabeži na pčelinjaku te kako prevenirati pojavu istog odnosno mjere suzbijanja na pčelinjaku ako se pojave znaci grabeži. Naime, grabež predstavlja način širenja mnogih uzročnika bolesti između pčelinjih zajednica unutar jednog i više pčelinjaka.

 

U konačnici treba naglasiti da je atmosfera prijenosa znanja i vještina tijekom DA bila na visokom nivou s mnogobrojnim pitanjima i prijedlozima sudionika oko rješavanja određenih tehnoloških i zdravstvenih problema kao i spoznaja da je druženje nastavljeno i nakon završetka DA. Kao i na prethodnoj DA imali smo zadovoljstvo slušati i pratiti smjernice tijekom demonstracije od strane prof. dr. sc. Ivane Tlak Gajger s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iskrena zahvala nositelju OPG Jakubek, gosp. Zdenku Jakubeku koji je ustupio svoj pčelinjak i voćnjak za provođenje DA, ali i njegovim inovativnim rješenjima u tehnologiji pčelarenja koji je nesebično podijelio s ostalim polaznicima. Također, zahvala predsjedniku pčelarske udruge iz Dvora gosp. Dragi Arbutini i pčelaru Mili Komljenu koji su demonstrirali svoj način tehnologije pčelarenja, ali su također puno pomogli oko organizacije i provedbe DA. Zahvala i kolegi Juri Ostoiću iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u BPŽ na njegovim savjetima, idejama te smjernicama tijekom DA.

dr. sc. Zlatko Tomljanović

voditelj Odjela za savjetovanje u pčelarstvu

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Proteklih dva tjedna na svim mjernim uređajima na području Bjelovarsko-bilogorske županije zabilježili smo maksimalne temperature zraka u vrijednosti od 31 do 44 C°. Tijekom ovog tjedna  najavljena je mogućnost pojave lokalnih oborina, a tijekom jutra ovisno o lokacijama zabilježeno je od 0,4 do 18 mm oborina i lokalan pojava tuče. Takovo vrijeme pogodovati razvoju sekundarne zaraze krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis

Kod odabira fungicida potrebno je zbog pojave tuče upotrijebiti one na bazi aktivne tvari kaptan, koji ima i dopuštenje i za suzbijanje uzročnika gorke truleži ploda (Colletotrichum /Gloesporium spp).

Kaptan:Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG

 Za suzbijanje pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) možete koristiti : Zato plus, Zato 50 WG, Nativo 75 WG ili Luna expirience. Navedeni pripravci ujedno djeluju i protiv krastavosti.

Na područjima gdje je zabilježena tuča potrebno je primijeniti i neki od biostimulatora.

 

Zaštitu protiv  jabučnog savijača (Cydia pomonella) možete provesti  jednim od sljedećih insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo, i dr.

Upozoravamo voćare  da vrše pregled nasada jabuka na prisutnost ovog crvenog voćnog pauka kao i koprivine grinje i hrđaste grinje. Kritičnim  brojem za crvenog voćnog pauka smatra se  8 do 10 pauka po listu. Za suzbijanje crvenog voćnog pauka preporučujemo akaricide: Voliam Targo,  Zoom 11 SC, Kraft 18, Vertimec 018 SC, Apache, Milbeknock, Nealta,  Nissorun  10 WP i dr.

Tretiranje je potrebno obaviti u večernjim satima kada pčele ne lete uz obaveznu košnju cvjetnog podrasta.

 

Obavezno provjeriti prema uputama mogućnost miješanja sredstva.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema.:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016                                                                                                          

    Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps
.hr

 

Bolest zlatna žutica vinove loze

Zlatna žutica vinove loze, (Grapevine Flavescence dorée) jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi. U vinogradima u kojima se pojavi vrlo brzo poprima razmjere epidemije, čineći velike štete u gubitku grožđa i trajnom gubitku zaraženih trsova. Uzročnik zlatne žutice je fitoplazma  koja živi i razmnožava se u provodnom sustavu biljaka.

Prema utvrđenom stanju, posjednici vinove loze obvezni su provoditi mjere navedene u Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze sukladno Akcijskome planu.

Simptomi žutice vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su izražajniji. Često se pojavljuju na čitavom trsu, ali mogu se pojaviti samo na mladicima lucnja ili reznika.

Simptomi na listu:

  • Kod bijelih sorti grožđa rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krut je pa se na dodir drobi.
  • Kod crvenih sorti grožđa lišće crveni, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorti.

Simptomi na mladicama:

  • Skraćeni internodiji, mladice ostaju zelene, a tijekom zime smrzavaju se i propadaju.

Simptomi na grozdovima:

  • Cvat se ponekad u potpunosti osuši i ostaje na trsu. Ako se simptomi pojave nakon završene cvatnje

grozd postupno vene i ne dozrijeva.

ŠIRENJE BOLESTI

  • zaraženim sadnim materijalom
  • vektorom

Američki cvrčak (Scaphoideus titanus Ball), vektor zlatne žutice vinove loze Flavescence dorée (FD), danas je proširen i prisutan u gotovo svim vinogradarskim područjima Hrvatske.

VAŽNO!

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome zaraze odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.