Nekategorizirano

Obavijest proizvođačima uljane repice

Odrasle pipe izlaze iz tla tijekom veljače i ožujka, ovisno o temperaturama. Zbog visokih temperatura najavljenih u narednom periodu moguća je pojava štetnika velike i male repičine pipe u usjevu uljane repice. Vrlo je važno pregledati usjeve te odrediti kritične brojeve štetnika. Kritičnim brojevima smatra se: 1 pipa/ 5 biljaka kada govorimo o velikoj repičinoj pipi te 1 pipa/40 biljaka ako je to mala repičina pipa.

Za suzbijanje repičine pipe moguće je koristiti jedan od registriranih sredstava; Mospilan 20SG, Mosiplan 20SP, Karate Zeon, Sumialfa 5FL, Cythrin max, Poleci plus, Decis 2,5 EC i dr.

 Također, u narednom periodu biti će potrebno suzbijati korove prema potrebi s nekim od registriranih herbicida i to:

  • Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova: Focus ultra, Fusilade max, Fusilade forte, Select super, Graminis 05 EC,  Leopard 5 EC, Zeatrola, Secure, Quick EC i dr.
  • Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova: Lontrel 72,  Clap 300 SL, Korvetto i dr .

 Sva registrirana sredstva za zaštitu bilja mogu se pronaći na web pregledniku stranice ministarstva poljoprivrede https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Vrlo je važno sredstva primijeniti prema uputama proizvođača, a praznu ambalažu zbrinuti na propisan način.

Ivana Čeh, dipl. ing. agr.

E-pošta: ivana.ceh@mps.hr

Nekategorizirano, Pčelarstvo, Savjet, Stočarstvo

Dobra pčelarska praksa – izazovi modernog pčelarenja

Demonstracijska aktivnost (DA) „Dobra pčelarska praksa – izazovi modernog pčelarenja“ održana je 8. listopada na pčelinjaku i voćnjaku OPG Jakubek na području Zrina u Sisačko-moslavačkoj županiji. Polaznici DA upoznati su sa smjernicama „Dobra pčelarske prakse“ (DPP) kao važnog segmenta održivog pčelarenja. Poglavito se to odnosi na demonstraciju procjene jačine pčelinje zajednice ovisno o godišnjem dobu, stupnju proizvodnosti te geografskom položaju pčelinjaka. Tako su polaznici upoznati da se nakon otvaranja košnice procjenjuje broj gusto zaposjednutih ulica i okvira pokrivenih pčelama te broj okvira zaleženih pčelinjim leglom. Ulica označava prostor između dva okvira. Jačina zajednice se opisuje pojmovima: jaka, normalna i slaba pčelinja zajednica.

 

Međutim, tijekom DA je nekoliko puta naglašeno i demonstrirano da postoje moguća odstupanja u jačini razvoja pčelinje zajednice ovisno o vremenskim prilikama u određenoj godini, stupnju proizvodnosti te geografskom položaju pčelinjaka.

Primjer procjene jačine pčelinjih zajednica

Geografski položaj pčelinjaka:

sve županije smještene u kontinentalnom dijelu RH, Lika i Gorski kotar

Kalendar: rano proljeće (ožujak – travanj) i kasno ljeto (kolovoz – rujan)

Normalna proizvodna pčelinja zajednica:

Broj ulica između okvira u plodištu koje pčele zaposjedaju: minimalno sedam

Broj okvira sa zaleženim pčelinjim leglom: minimalno četiri

Sve iznad toga ocjenjuje se kao jaka, a sve ispod toga kao slaba pčelinja zajednica.

 

Geografski položaj pčelinjaka:

sve županije smještene u kontinentalnom dijelu RH, Lika i Gorski kotar

Kalendar: kasno proljeće i rano ljeto (svibanj – srpanj)

Normalna proizvodna pčelinja zajednica:

Broj ulica između okvira u plodištu koje zaposjedaju pčele: minimalno deset

Broj okvira sa zaleženim pčelinjim leglom: minimalno sedam

Sve iznad toga ocjenjuje se kao jaka, a sve ispod toga kao slaba pčelinja zajednica.

 

Odstupanje ovisno o stupnju proizvodnosti (pomoćne zajednice – nukleusi)!

Geografski položaj pčelinjaka:

sve županije smještene u kontinentalnom dijelu RH, Lika i Gorski kotar

  1. Kalendar: rano proljeće (ožujak – travanj)

Normalna pomoćna zajednica (nukleus):

Broj ulica između okvira koje pčele zaposjedaju: minimalno tri do četiri

Broj okvira sa zaleženim pčelinjim leglom: minimalno dva do tri

  1. Kalendar: kasno ljeto (kolovoz – rujan)

Normalna pomoćna zajednica (nukleus):

Broj ulica između okvira koje pčele zaposjedaju: minimalno pet

Broj okvira sa zaleženim pčelinjim leglom: minimalno tri

 

Geografski položaj pčelinjaka:

sve županije smještene u kontinentalnom dijelu RH, Lika i Gorski kotar

Kalendar: kasno proljeće i rano ljeto (svibanj – srpanj)

Normalna pomoćna zajednica (nukleus):

Broj ulica između okvira koje zaposjedaju pčele: minimalno dvije do tri

Broj okvira sa zaleženim pčelinjim leglom: minimalno jedan do dva

 

Polaznicima je također demonstrirano kako pravilno i pravodobno prihraniti pčelinju zajednicu u uvjetima kada nema dovoljno nektara i peluda u prirodi te na koji način pravilno procijeniti aktivnost pčela na letu kao temeljnog akta inspekcije pčelinje zajednice prije otvaranja košnice.

Posebice se upoznalo sudionike DA sa znacima grabeži na pčelinjaku te kako prevenirati pojavu istog odnosno mjere suzbijanja na pčelinjaku ako se pojave znaci grabeži. Naime, grabež predstavlja način širenja mnogih uzročnika bolesti između pčelinjih zajednica unutar jednog i više pčelinjaka.

 

U konačnici treba naglasiti da je atmosfera prijenosa znanja i vještina tijekom DA bila na visokom nivou s mnogobrojnim pitanjima i prijedlozima sudionika oko rješavanja određenih tehnoloških i zdravstvenih problema kao i spoznaja da je druženje nastavljeno i nakon završetka DA. Kao i na prethodnoj DA imali smo zadovoljstvo slušati i pratiti smjernice tijekom demonstracije od strane prof. dr. sc. Ivane Tlak Gajger s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iskrena zahvala nositelju OPG Jakubek, gosp. Zdenku Jakubeku koji je ustupio svoj pčelinjak i voćnjak za provođenje DA, ali i njegovim inovativnim rješenjima u tehnologiji pčelarenja koji je nesebično podijelio s ostalim polaznicima. Također, zahvala predsjedniku pčelarske udruge iz Dvora gosp. Dragi Arbutini i pčelaru Mili Komljenu koji su demonstrirali svoj način tehnologije pčelarenja, ali su također puno pomogli oko organizacije i provedbe DA. Zahvala i kolegi Juri Ostoiću iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u BPŽ na njegovim savjetima, idejama te smjernicama tijekom DA.

dr. sc. Zlatko Tomljanović

voditelj Odjela za savjetovanje u pčelarstvu

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Proteklih dva tjedna na svim mjernim uređajima na području Bjelovarsko-bilogorske županije zabilježili smo maksimalne temperature zraka u vrijednosti od 31 do 44 C°. Tijekom ovog tjedna  najavljena je mogućnost pojave lokalnih oborina, a tijekom jutra ovisno o lokacijama zabilježeno je od 0,4 do 18 mm oborina i lokalan pojava tuče. Takovo vrijeme pogodovati razvoju sekundarne zaraze krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis

Kod odabira fungicida potrebno je zbog pojave tuče upotrijebiti one na bazi aktivne tvari kaptan, koji ima i dopuštenje i za suzbijanje uzročnika gorke truleži ploda (Colletotrichum /Gloesporium spp).

Kaptan:Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG

 Za suzbijanje pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) možete koristiti : Zato plus, Zato 50 WG, Nativo 75 WG ili Luna expirience. Navedeni pripravci ujedno djeluju i protiv krastavosti.

Na područjima gdje je zabilježena tuča potrebno je primijeniti i neki od biostimulatora.

 

Zaštitu protiv  jabučnog savijača (Cydia pomonella) možete provesti  jednim od sljedećih insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo, i dr.

Upozoravamo voćare  da vrše pregled nasada jabuka na prisutnost ovog crvenog voćnog pauka kao i koprivine grinje i hrđaste grinje. Kritičnim  brojem za crvenog voćnog pauka smatra se  8 do 10 pauka po listu. Za suzbijanje crvenog voćnog pauka preporučujemo akaricide: Voliam Targo,  Zoom 11 SC, Kraft 18, Vertimec 018 SC, Apache, Milbeknock, Nealta,  Nissorun  10 WP i dr.

Tretiranje je potrebno obaviti u večernjim satima kada pčele ne lete uz obaveznu košnju cvjetnog podrasta.

 

Obavezno provjeriti prema uputama mogućnost miješanja sredstva.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema.:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016                                                                                                          

    Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps
.hr

 

Bolest zlatna žutica vinove loze

Zlatna žutica vinove loze, (Grapevine Flavescence dorée) jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi. U vinogradima u kojima se pojavi vrlo brzo poprima razmjere epidemije, čineći velike štete u gubitku grožđa i trajnom gubitku zaraženih trsova. Uzročnik zlatne žutice je fitoplazma  koja živi i razmnožava se u provodnom sustavu biljaka.

Prema utvrđenom stanju, posjednici vinove loze obvezni su provoditi mjere navedene u Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze sukladno Akcijskome planu.

Simptomi žutice vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su izražajniji. Često se pojavljuju na čitavom trsu, ali mogu se pojaviti samo na mladicima lucnja ili reznika.

Simptomi na listu:

  • Kod bijelih sorti grožđa rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krut je pa se na dodir drobi.
  • Kod crvenih sorti grožđa lišće crveni, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorti.

Simptomi na mladicama:

  • Skraćeni internodiji, mladice ostaju zelene, a tijekom zime smrzavaju se i propadaju.

Simptomi na grozdovima:

  • Cvat se ponekad u potpunosti osuši i ostaje na trsu. Ako se simptomi pojave nakon završene cvatnje

grozd postupno vene i ne dozrijeva.

ŠIRENJE BOLESTI

  • zaraženim sadnim materijalom
  • vektorom

Američki cvrčak (Scaphoideus titanus Ball), vektor zlatne žutice vinove loze Flavescence dorée (FD), danas je proširen i prisutan u gotovo svim vinogradarskim područjima Hrvatske.

VAŽNO!

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome zaraze odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

 

 

 

 

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti su povoljni za razvoj infekcija plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola ) te je zaštitu potrebno provesti preporučenim preparatima:

Mikal premuium F, Mikal flach, Ampexio, Curzate F, Pergado F, Forum Star, Cabrio top i dr.

Preprati na bazi folpeta koa što su: Mikal premium F, Mikal Flach i Curzate smanjuju mogućnost zaraze sivom plijesni (Botrytis cinerea) na način da zacjeljuju eventualne rane nastale od vremenskih nepogoda.

Uz zaštitu od plamenjače je potrebno provest i zaštitu od pepelnice (Unicinula necator). Dozvoljeni preprati su: Nativo WG, Stroby DF, Talendo SC, Vivando SC, Domark 140 ME i drugi.

Let grozdovih moljaca – pepeljastog (Lobesia botrana) i žutog moljca (Eupociela ambiquela) otpočeo je u drugoj polovici travnja.dozvoljena sredstva su: Affirm, Avaunt (sredstvu je ukinuta registracija , prodaja zaliha je dozvoljena do 31.07.2022., a primjena je dozvoljena  do 19.09.2022.),  Insegar, Kraft, Laser, Mimic, Runner 240 SC, Cytrin max, Plinto i drugi.

Prilikom primjene insekticida treba pokositit sav cvatući podrast u vinogradaima i tretirati u večernjim satima kada pčele ne lete.

U Republici Hrvatskoj na snazi je Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18, 63/19) na temelju koje su svi vinogradari obavezni provoditi kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze, odnosno pratiti pojavu američkog cvrčka. Stoga za njegovo praćenje preporučamo postaviti žute ljepljive ploče i to na srednju armaturnu žicu.

Nakon cvatnje vinograda vrijeme je za prvu primjenu sredstva protiv američkog cvrčka – vektora zlatne žutice vinove loze.

Dozvoljena sredstva su: Sumilfa 5 FL, Cytrin max, Abanto, Pyregarda, Asset five, Sivanto prime, Kristant EC, Flipper, Direkt green i dr.

Preporuča se primijeniti sredstva koja su istovremeno dozvoljena za oba štetnika kao što su :

Cytrin max, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL ili Avaunt EC. Drugo tretiranje protiv američkog cvrčka provesti 2 – 3 tjedna nakon prvog.

Prema novom Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (NN46/2022) propisano je da svi korisnici SZB trebaju voditi Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Iste se moraju čuvati najmanje 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina za proizvođače u ekološkom uzgoju. Također je za isto razdoblje potrebno čuvati račune za sredstva za zaštitu bilja.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisan način uz prateći list.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr., 

                                                  sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira (ograničenja kod suzbijanja korova)

U zadnjem tjednu mjeseca ožujka o.g. bilježili smo iznadprosječno tople vremenske uvjete: najviše su temperature zraka u danima 23.3.-30.3. 2022. najčešće bile u rasponu 16,2°-23,8°C! Temperatura tla je u istom razdoblju na dubini 7 cm bila u rasponu 6,7°-10,7°C a vlažnost zemljišta je padala sa 24,1 % na 19,3 %! Stoga je u danima 23.3.-30.3. 2022. veći dio proizvođača krumpira obavio sadnju!

Prema najavama oborine su započele zadnjeg dana proteklog mjeseca (31.3.), te je u naredna 3 dana (do 2.4.) na većini mjernih mjesta u Županiji zabilježeno od 41,0 do 65,6 mm! Više je oborina zabilježeno u istočnom ili donjem dijelu Međimurja! Pritom je značajno osvježilo, u posljednja su tri dana najviše dnevne temperature pale na vrijednosti <10°C, a jutra su vrlo svježa s vrijednostima od 0,8° do 4,9°C! Premda je najavljen mraz negativne temperature proteklog vikenda nisu zabilježene.

U naredna 3-4 dana očekujemo rast dnevnih temperatura na vrijednosti 14-17°C, a novo osvježenje s oborinama moguće je već narednog vikenda (8.4.-9.4.), uz novi pad dnevnih temperatura i moguću pojavu jutarnjih negativnih vrijednosti!

Upute za preventivne mjere zaštite od zemljišnih uzročnika bolesti i štetnika proizvođačima krumpira su upućene još 17. veljače i 3. ožujka o.g.! Krajem sadnje i pred početak nicanja usjeva krumpira potrebno je planirati i provoditi usmjereno suzbijanje korova, a pritom je važno poznavati neka značajna ograničenja.

Korovna flora krumpira tipično je “okopavinska! Među najznačajnije “okopavine” koje na oranicama uzgajamo u Međimurju pored kukuruza ubrajamo krumpir i uljnu tikvu. Višegodišnjim istraživanjem Zavoda za zaštitu bilja i Zavoda za herbologiju pri Agronomskom fakultetu u Zagrebu tri najčešće i najbrojnije korovne vrste koje se javljaju u nabrojenim kulturama su koštan ili kostrva (Echinochloa crus gali) (40-tak biljaka/m²), limunđik (“partizanka” ili fazanuša ili ambrozija) (Ambrosia elatior) (30-tak biljaka/m²) i loboda (Chenopodium album) (30-tak biljaka/m²)! Uz riječnu dolinu (Drava) posljednjih dvadesetak godina sve više se širi europski mračnjak (Abutilon)! Poseban problem zadnjih sezona u usjevima krumpira predstavljaju i samonikla čičoka (Helianthus tuberosum) i samonikli suncokret (Helianthus annuus)! Višegodišnji korovi (npr. pirika, slak, osjak, čičoka i dr.) iako brojem vrsta i brojem jedinki nisu tako zastupljeni kao sjemenske (jednogodišnje) vrste predstavljaju osobito veliki problem u krumpiru! Primjerice pirika može svojim podzemnim organima prorasti gomolje i tako značajno smanjiti njihovu kakvoću! Višegodišnje korove ne možemo suzbijati zemljišnim ili rezidualnim herbicidima primjenom nakon sadnje a prije nicanja usjeva! Za usjeve krumpira nema na tržištu selektivnih herbicida kojima bi mogli učinkovito suzbijati širokolisne višegodišnje korove (npr. slak, osjak), primjenom nakon nicanja usjeva i korova! Stoga treba izbjegavati sadnju krumpira na poljima gdje dominiraju ove višegodišnje korovne vrste (npr. slak, osjak, čičoka) ili u plodoredu na strništima suzbijati ove korove prije uzgoja krumpira učinkovitim herbicidima (npr. glifosat, 2,4-D, dikamba i sl.) !

Kritično razdoblje zakorovljenosti, odnosno kada korovi nanose najveće štete u krumpiru, proteže se od dva tjedna nakon nicanja pa sve dok krumpir ne zatvori redove! Moguće je u tom razdoblju provoditi mehaničke mjere suzbijanja korova (npr. okopavanje, nagrtanje). Suzbijanje okopavanjem se uglavnom provodi na manjim površinama (najčešće na vrtovima za vlastite potrebe gospodarstva) i/ili pri uzgoju ranog krumpira. Na većim se površinama posebnim strojevima usjev krumpira u kritičnom razdoblju može nagrtati (1-2x) i time suzbijati korove dok usjev rastom cime ne pokrije redove!

Pri tržnoj proizvodnji krumpira na većim poljima najčešće se mehaničke mjere (ogrtanje) dopunjuju kemijskim mjerama suzbijanja korova. Već prije krumpira iz plitkog površinskog zemljišta niču brojni sjemenski korovi (npr. lobode, dvornici, gorčica, šćir i dr.). Ranije se smatralo da korovi koji zahtijevaju više topline niču nakon nicanja krumpira (npr. ambrozija, europski mračnjak ili abutilon, koštan, muhari i svračica), no zbog očitih klimatskih promjena zadnjih sezona vidimo da većina ovih korova počinje nicanjem prije krumpira. Stoga se na većini polja s početkom nicanja usjeva krumpira (i većine jednogodišnjih korova) obavlja nagrtanje, a ubrzo nakon toga se primijene neki od dopuštenih zemljišnih herbicida (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/), koji sprječavaju naknadni porast neželjenih biljaka sve dok cima ne zatvori redove! Pritom biramo kombinaciju djelatnih tvari koje suzbijaju tri dominantne korovne vrste u krumpiru: kostrvu (koštan) (Echinochloa), ambroziju (“partizanke“) (Ambrosia) i lobodu (Chenopodium) (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Nicanje usjeva krumpira posađenih u zadnjem tjednu mjeseca ožujka o.g. (a koji nisu pokriveni paučinastom folijom) očekujemo tek početkom druge polovice mjeseca travnja o.g. (na samo nicanje značajno će utjecati naredne temperature zraka i zemljišta)!

Za dobru djelotvornost svih zemljišnih herbicida navedenih u neophodna je optimalna vlažnost zemljišta (nekoliko dana prije ili nakon njihove primjene mora pasti 10-20 mm kiše)! Vlažnost zemljišta je proteklih dana zbog oborina porasla sa 19,3 % na 39,2 %!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Nekategorizirano

Vina od davnina 2021.

Veliko nam je zadovoljstvo pozvati Vas na treću reviju vina hrvatskih autohtonih sorata pod nazivom „VINA od DAVNINA“ u organizaciji Ministarstva poljoprivrede koja će se održati 18. i 19. svibnja 2021. u Zagrebu, u prostoru Art galerije LAUBA.

Dvije uspješne revije  „VINA od DAVNINA“ su iza nas. 70 vinara sa više od 150 vina isključivo autohtonih sorata podržalo je ovu manifestaciju te Vas pozivamo da to učinite i Vi u 2021. godini.

Ove godine 4. ocjenjivanje vina autohtonih sorata održati će se 14., 15. i 16. travnja 2021. godine, a vina će ocjenjivati peteročlana komisija sastavljena od iskusnih ocjenjivača.

Proizvođačima vina od autohtonih sorata vinove loze omogućujemo izlaganje na reviji, sudjelovanje na ocjenjivanju vina i objavu u katalogu manifestacije.

Rezervirajte 18. i 19. svibnja 2021. za nas i budite dio hrvatske originalne autohtone priče „VINA od DAVNINA“.

Živjeli!

Prijavnica za izlagače 2021.

Prijavnica za ocjenjivanje 2021.

 

ORGANIZATOR:
Ministarstvo poljoprivrede

SUORGANIZATOR:
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

PARTNERI:
Agronomski fakultet
Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

IZLAGAČI:
Izlažu proizvođači vina autohtonih sorata koja su u prometu (vina u užem smislu riječi, pjenušava i specijalna vina) odnosno vina gdje je udio autohtone sorte više od 85%

Autohtone sorte su sorte vinove loze koje se “od davnina” uzgajaju na određenom području u Republici Hrvatskoj, a detaljnije su opisane u stručnom priručniku: Zelena knjiga: Hrvatske izvorne sorte vinove loze (prof.dr.sc.Edi Maletić i sur.)

AKREDITACIJA/KOTIZACIJA
Vinari koji imaju pravo i žele svojim vinima sudjelovati na reviji biti će akreditirani temeljem zaprimljenih 6 boca od svakog prijavljenog vina za izlaganje do 01.05.2021. od strane Ministarstva poljoprivrede, Bani 110, Buzin, 10010 Zagreb. Dostavljeno vino će Vas čekati na vašem izlagačkom mjestu 18. svibnja 2021.

Akreditacija za vinare uključuje sljedeće:
– Ulaznice/akreditacije za 2 (dvije) osobe
– Potpuno opremljen stol za izlaganje i kušanje vina
Stolnjak i natpis s nazivom/znakom vinara
Zdjela s ledom
Bokal s vodom
Posuda za odlijevanje vina
– Prostor u katalogu manifestacije sa podacima i popisom vina koja se izlažu
– Podršku pomoćnog osoblja za cijelo vrijeme trajanja revije

Krajnji rok za prijavu 15.04.2021.

ULAZNICE, ČAŠE
Ulaz na reviju je slobodan, naplaćuje se kotizacija za čašu u iznosu od 50,00 kn sa kojom se mogu kušati sva vina na reviji

PROMOTIVNI MATERIJALI
Izlagači mogu donijeti svoje promotivne letke i brošure na manifestaciju, te postaviti vlastite roll-up postere (banere)

OCJENJIVANJE VINA
Ocjenjivanje vina održati će se 14.,15. i 16. travnja 2021. u prostorima Ministarstva poljoprivrede na adresi Bani 110, Buzin u Zagrebu.
Vina će ocjenjivati komisija sastavljena od certificiranih ocjenjivača vina i voćnih vina, vrhunskih poznavatelja vina od autohtonih sorata.
Vina će se ocjenjivati po međunarodno priznatoj metodi 100 bodova.
Na ocjenjivanje se mogu prijaviti sva vina proizvedena od autohtonih sorata bez obzira da li se nalaze u prometu ili ne.
Za svaki uzorak potrebno je dostaviti 4 boce vina.
Uzorci se dostavljaju zajedno sa prijavnicom do 01.04. 2021. u Ministarstvo poljoprivrede, Bani 110, Buzin, 10010 Zagreb.
Kontakt osoba: Ozren Hrsto mob: 091-4882-923 ili u najbližu ispostavu Ministarstva poljoprivrede.
Kotizacija se ne naplaćuje.
Proglašenje najbolje ocjenjenih vina biti će na press konferenciji koja će se održati uoči manifestacije VINA od DAVNINA, a podjela diploma na samoj manifestaciji.

KONTAKTI
Nataša Puhelek Puština Mobitel: +385 91 4882 956, e-adresa: natasa.puhelek@mps.hr, vinaoddavnina@mps.hr

S poštovanjem,

Ministarstvo poljoprivrede

Obavijesti vinogradari!

Na području Vukovarsko srijemske županije pala je kiša (oko 15- 30 mm ovisno o lokacijama ) proteklih dana a najavljuje se nestabilno vrijeme i slijedećih dana –do kraja tjedna i slijedeći tjedan  te je potrebno nastaviti za zaštitom u nasadima vinove loze protiv peronospore i pepelnice. Pripravci koji se mogu koristiti su u zaštiti protiv plamenjače : Curzate F, Mikal flash, Mikal premium F, Forum star, Pergado F i drugi, a u zaštiti protiv pepelnice mogu se koristiti pripravci kao Nativo WG, Stroby DF, Talendo  i drugi.

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom ili provjeriti na tražilici Ministarstva : https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene, miješanje pripravaka  kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone kao i dozvole za pripravke kojima je istekla dozvola a smiju se upotrebljavati do prodaje zaliha.

Sva primjenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Strojeve za primjenu SZB obavezno pregledati ukoliko to još nije napravljeno.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške !

U nasadima jabuka cvatnja je na samom kraju, dok je u nasadima krušaka završila.

Oborine koje su zabilježene tijekom proteklog vikenda bile su vrlo malog intenziteta, tako da na većini  lokacija na Bjelovarsko-bilogorskoj županiji nisu zabilježeni uvjeti za pojavu infekcija  krastavosti jabuke i kruške.

Prema meteorološkim najavama moguća je lokalna pojava oborina od sredine tjedna, a od  protekle preporuke prošlo je 10 dana, stoga je potrebno provesti preventivnu zaštitu i to pripravcima na bazi:

ditianona: Delan 700 WDG , Delan pro

metiram: Polyram DF

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

U nasadima jabuke primijećena  je i pojava pepelnice, tamo  gdje je manji napad  ove bolesti, iza cvatnje moguće je koristiti neki od pripravaka na bazi bazi sumpora: Cosavet DF, Chromosul 80, Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Sumpor SC-80, Brimflo, Sulgran, Microthiol special disperss . U nasadima gdje se bilježi jaka pojava bolesti koristiti pripravak Sercadis.

Počelo je i praćenje leta  jabučnog savijača (Cydia pomonella)  te su zabilježeni ulovi ovog štetnika i po zbroju temperatura moguća je pojava jaja ovog štetnika. Ulov minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) ove godine  je nešto manji  no primijećeno je odlaganje jaja .
Suzbijanje ovih štetnika u ovim fazama može se provesti regulatorima razvoja: Runner  240 SC ili Insrgard 25 WG.

Izvršiti pregled na prisutnost lisnih ušiju  ( Aphididae) čija je pojava također primijećena. Pošto je cvatnja na završetku iza  cvatnje moguće provoditi  tretiranje insekticidima, vodeći računa da se pokosi cvjetni podrast.

U nasadima gdje  se javljaju  problemi  sa kalifornijskom štitastom uši (Quadraspidiotus perniciosus) iza cvatnje kada je najintenzivniji porast izboja  preporuča se primjena pripravka Movento SC, on ujedno suzbija i jabučnu krvavu uš kao i lisne uši. Druga mogućnost je pripravak  Closer koji ima učinak također na navedene vrste.

Od  ostalih pripravaka za suzbijanje lisnih ušiju dozvolu ima: Closer, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Pirimor 50 WG,

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

 Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja

E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća !

Većina nasada koštičavog voća stradala je od mraza koji je bio zabilježen u dva navrata tijekom travnja, a većina koštčavog voća bila je u fazi cvatnje. Bez obzira na štete i dalje je potrebno provoditi zaštitu zbog očuvanja lisne mase. U nasadima gdje je završila cvatnja moguće je prije kiše provesti zaštitu protiv bolesti.

Za promjenjivog vremena postoje povoljni uvjeti za pojavu šupljikavosti lista  koštičavog voća  (Stigmina carpophila) , a kod šljiva moguća je i infekcija narančaste pjegavosti šljive (Polystigma rubrum) tako da se u zaštiti  mogu se koristiti fungicidi : Captan WP 50 i Kastor ( u nasadima dozvola za primjenu višnje iza berbe).

U nasadima šljive za preventivno suzbijanje bolesti može se koristiti i pripravak Dithane M-45, Pinozeb M-45, Futura 50 WP.

Pripravci Delan 700WDG, Syllit 544 SC je registriran za suzbijanje šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), pjegavosti lista (Venturia carpophila) i sušenje pupova (Fusicoccum amygdali) na marelici, breskvi, nektarini, kao i za suzbijanje  kozičavosti (Blumeriella jaapii), uvijenost i sušenje lišća (Apiognomonia erythrostoma), na trešnji dozvolu ima pripravak i to nakon cvatnje.

Na nekim sortama breskve i nektarine (za nektarinu su registrirana samo prva dva pripravka) osjetljive su na napad pepelnice (Sphaerotheca pannosa), ovu bolest je moguće preventivno  suzbijati pripravcima :Systhane 20 EW: Indar 5 EW, Luna experience, Nativo 75 WG, Domark 40 ME ili nekim od pripravaka na bazi sumpora prema dozvoli.

Za preventivno  suzbijanje kozičavosti (Blumeriella jaapii)  trešnje i višnje može se koristiti Chromodin  S-65, a za smanjenje napada ove bolesti na višnji dozvolu ima i pripravak Luna exsperience.

U nasadima breskve i nektarine prati se let breskvinog moljca (Anarsia lineatella)   i breskvinog savijača( Cydia molesta ). Još prije 10 tak dana zabilježen je let breskvinog savijača no posljednjih dana bile su relativno niske temperature tako da je let stao. Obavijest o potrebnom suzbijanju i to samo u mladim nasadima zbog mogućeg oštećenja mladica dobit ćete u slijedećim preporukama.

U nasadima koštačevog voća potrebno je i pratiti pojavu lisnih ušiju (Aphididae). Za sada je uočena pojava ovih štetnika u nasadima trešnje no još uvijek u manjem intenzitetu. Potrebno je izvršiti pregled, kritičan broj je pojava  5 kolonija na 100 pregledanih izbojaka.

Od pripravka moguće je koristiti.

Breskva: Calypso  SC 480,* Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Movento ( suzbija i neke štitaste uši), CloserNektarina : Calypso  SC 480*, Mospilan 20 SG, MoventoŠljiva: Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Movento.

Trešnja: Calypso  SC 480*, Mospilan 20 SG, Movento,Closer.

Višnja: Calypso  SC 480*, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG ,Closer.

Za većinu vrsta imaju dozvolu i mnogi pripravci iz skupine sintetskih piretroida no smiju se koristiti samo 1 do 2x  tijekom vegetacije i ne u integriranoj zaštiti bilja.

Piretro natura ima dozvolu i  u ekološkoj proizvodnji za suzbijanje nekih vrsta  lisnih ušiju na većini koštičavih vrsta ( osim višnje).

Asset five  ima dozvolu za suzbijanje lisnih ušiju na breskvi i u ekološkoj proizvodnji.

Primjenu insekticida treba obavljati po završetku cvatnje i nakon košnje cvjetnog podrasta u višegodišnjim nasadaima.

*Krajnji rok za prodaju zaliha 3.11.2020. 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

             Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr