MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Nekategorizirano

Obavijest proizvođačima koštičavog voća!

Promjenjivo vrijeme i česte oborine omogućuju širenje bolesti lista u voćnjacima koštičavog voća.

Za zaštitu od infekcije uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). na koštičavom voću (osim višnje!) mogu se koristiti pripravci na osnovi kaptana (Captan WP 50, Kastor), na trešnji, marelici, breskvi i nektarini se može koristiti i Delan 700 WDG, a na višnji i marelici dozvolu ima Merpan 80 WDG.

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji se mogu koristiti Chromodin S-65, Topsin M 500 SC i Luna Expirience, dok su na trešnji dozvoljeni Chromodin S-65 i Delan 700 WDG.

U nasadima koštičavog voća potrebno je pratiti populaciju lisnih uši te prema potrebi obaviti tretiranje. Za suzbijanje lisnih uši na višnji dozvoljeni su insekticidi Calypso SC 480, Pirimor 50 WG i Mospilan 20 SG, na breskvi Calypso SC 480, Pirimor 50 WG, Movento i Mospilan 20 SG,  na trešnji i nektarini  su dozvoljeni  Calypso SC 480, Movento i Mospilan 20 SG, a na šljivi Mospilan 20 SG, Movento i Pirimor 50 WG.

Prilikom zaštite ranijih sorata trešnje vodite računa o karenci odabranih pripravaka!

U nasadima breskve zabilježena je visoka populacija leptira prve generacije breskvinog savijača (Cydia molesta). Ličinke prve generacije ubušuju se u vršak izboja, a suzbijanje ima smisla samo u mladim nasadima breskve. Za suzbijanje su registrirani insekticidi Runner 240 SC, Affirm, Affirm opti, Avaunt EC, Imidan 50 WG,Insegar 25 WG,  Coragen 20 SC i Delegate 250 WG.

Zaštitu voćnjaka u cvatnji obavite u večernjim satima kada pčele ne lete. Prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje (npr. maslačak, mrtva kopriva) te o primjeni insekticida opasnog za pčele obavijestite najbližu udrugu pčelara!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest voćarima!

Nestabilno vrijeme, praćeno oborinama u vidu lokalnih pljuskova, stvorit će uvjete za infekcije i razvoj gljivičnih bolesti. Stoga preporučamo, posebice ako nije izvršena preventivna zaštita, tretiranje protiv uzročnika čađave krastavosti jabuka (Venturia inaequalis ). Za tu namjenu se može  upotrijebiti jedan od pripravaka na osnovi mankozeba ( Dithane M-45, Dithane DG NeoTec, Star 80 WP), ditianona ( Delan 700 WDG, Delan PRO SC), ciprodinila ( Chorus 75 WG), pirimetanila ( Pyrus SC 400, Scala SC).

Ukoliko se  zaštita obavlja nakon oborina, prednost dajemo pripravcima sistemičnog djelovanja  na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone) ili fenbukonazola (Indar 5 EW) u kombinaciji s kontaktnim fungicidima. Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

U nasadima gdje je izražena pepelnica (Podosphaera leucotricha) preporučujemo koristiti jedan od pripravaka na osnovi  strobilurina ( Stroby DF, Zato 50WG, Tercel WG) ili kombinirani pripravak Luna expirience.

Preporučamo zaštitu provesti ranije ujutro ili kasnije pred večer u doba kad pčele ne lete!

 Podaci o registriranim i dozvoljenim SZB u RH nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa na etiketi proizvođača, sukladno registraciji  rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe.

                                                                                                       Silvija Grbić Atelj, dipl. ing. agr.
E – mail: Silvija.Grbic.Atelj@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća!

Promjenjivo vrijeme i česte oborine omogućuju širenje bolesti lista u voćnjacima koštičavog voća.

Za zaštitu od infekcije uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). na koštičavom voću (osim višnje!) mogu se koristiti pripravci na osnovi kaptana (Captan WP 50, Kastor), na trešnji, marelici, breskvi i nektarini se može koristiti i Delan 700 WDG, a na višnji i marelici dozvolu ima Merpan 80 WDG.

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji se mogu koristiti Chromodin S-65, Topsin M 500 SC i Luna Expirience, dok su na trešnji dozvoljeni Chromodin S-65 i Delan 700 WDG.

U nasadima koštičavog voća potrebno je pratiti populaciju lisnih uši te prema potrebi obaviti tretiranje. Za suzbijanje lisnih uši na višnji dozvoljeni su insekticidi Calypso SC 480, Pirimor 50 WG i Mospilan 20 SG, na breskvi Calypso SC 480, Pirimor 50 WG, Movento i Mospilan 20 SG,  na trešnji i nektarini  su dozvoljeni  Calypso SC 480, Movento i Mospilan 20 SG, a na šljivi Mospilan 20 SG, Movento i Pirimor 50 WG.

Prilikom zaštite ranijih sorata trešnje vodite računa o karenci odabranih pripravaka!

U nasadima breskve zabilježena je visoka populacija leptira prve generacije breskvinog savijača (Cydia molesta). Ličinke prve generacije ubušuju se u vršak izboja, a suzbijanje ima smisla samo u mladim nasadima breskve. Za suzbijanje su registrirani insekticidi Runner 240 SC, Affirm, Affirm opti, Avaunt EC, Imidan 50 WG,Insegar 25 WG,  Coragen 20 SC i Delegate 250 WG.

Zaštitu voćnjaka u cvatnji obavite u večernjim satima kada pčele ne lete. Prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje (npr. maslačak, mrtva kopriva) te o primjeni insekticida opasnog za pčele obavijestite najbližu udrugu pčelara!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednicima!

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

U mjesecu svibnju na području Vukovarsko srijemske županije određen je jedan termin i to :

 Vukovarsko – srijemska županija

02.05.2019.

PZ Napredak K.Tomislava 40 Gradište 9.00 – 12.00

Za ostale termine i mjesta skupljanja otpada na području VSŽ ćemo vas naknadno obavijestiti po nadolazećim mjesecima.

Prateći list koji se dobije prilikom predaje ambalaže sačuvati i pokazati u slučaju dolaska kontrole ili inspekcije.

Mira Živković,dipl. inž.
Mira.Zivkovic@mps.hr

 

 

Obavijest tržnim proizvođačima proljetnog luka pri uzgoju sadnjom lučica i proizvođačima zimskog luka!

Prije dvadesetak dana (5.04. 2019.)  upućena je preporuka proizvođačima luka o preventivnim mjerama zaštite usjeva. Razlikujemo uzgoj luka kratkog i dugog dana (zimski i proljetni), od koji se obje vrste mogu saditi lučicama ili uzgajati izravno iz sjemena! Na većini planiranih površina sjetva i/ili sadnja usjeva luka dugog dana (proljetni luk) obavljena je već početkom mjeseca ožujka o.g., dok je sadnja lučica u okućnicama za vlastite potrebe gospodarstva obavljena tek mjesec dana kasnije (krajem ožujka ili početkom travnja o.g.)!

Tržni proizvođači usjeva luka dugog dana (proljetni luk) izravnom sjetvom nakon nicanja usjeva provode suzbijanje korova višekratnom aplikacijama smanjenih doza ili količina manjeg broja dopuštenih i selektivnih herbicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Naime, proteklih su godina s hrvatskog tržišta povučeni iz primjene neki selektivni herbicidi (npr. oksifluorfen, bromoksinil, linuron) kojima su uspješno naknadno (postem) suzbijani dominantni širokolisni korovi u usjevima luka (npr. Chenpodium, Polygonum, Amaranthus, Ambrosia, Galinsoga i dr.)! VAŽNO: Selektivnost većine herbicida je značajno manja u usjevima luka uzgajanim iz sjemena, nego pri uzgoju luka iz lučice!

Tržne proizvođače usjeva luka kratkog dana (zimski luk) upozoravamo da smo tijekom prva tri tjedna mjeseca travnja o.g. bilježili vrlo povoljne uvjete za razvoj najopasnije bolesti luka: plamenjače (Peronospora destructor) (vidi Tablicu 1.). Usjevi zimskog luka imaju razvijene glavice polovice očekivanog promjera, a nakon skrivenog razdoblja (inkubacije) na lokalitetima uz rijeku Dravu pronađeni su znakovi „aktivne“ plamenjače. Naknadno su vrlo povoljni uvjeti za epidemiološki razvoj ove bolesti zabilježeni su u noći 23./24. travnja o.g.!

Stoga preporučujemo tržnim proizvođačima zimskog luka redovito pregledavati zdravstveno stanje usjeva i u zadnjim zaštitama protiv uzročnika bolesti (Peronospora, Botrytis) birati dopuštene fungicida vodeći računa o najvećem broju primjena tijekom sezone i propisanim karencama (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). U narednim danima očekujemo južni vjetar i najviše dnevne temperature do 26°C (26.4. 2019.), ali krajem mjeseca travnja o.g. najavljeno je nešto svježije i nestabilno razdoblje s mogućim oborinama!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti zimskog luka tijekom prve dvije dekade mjeseca travnja 2019. godine na lokalitetima uz riječne doline u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-22.4. 2019.

Vlaženje lišća (min)

1.-23.4. (6.00 h) 2019.

Prosječna temperatura zraka za 1.-22.4. 2019.
Mursko Središće 56,2 mm 13.680 minuta 10,54°C
Donja Dubrava 68,8 mm 11.745 minuta 10,84°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom travnja u Međimurju očekujemo 53,5 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 10,3°C!

Tržne proizvođače luka dugog dana uzgojem iz lučice (proljetni luk) obavještavamo da su usjevi nakon razvoja 3-4 prava lista osjetljivi na moguće primarne zaraze uzročnikom plamenjače (Peronospora destructor), naročito ako su uzgajani u blizini zimskog luka! Također, najviše dnevne temperature zraka koje smo bilježili u većem dijelu mjeseca travnja o.g. (najčešće u vrijednostima između 14° i 20°C, izuzev u razdoblju 11.-14.4. 2019.), pogodovale su aktivnom letu uzročnika prezimljujuće (prve) generacije “crvljivosti” luka i poriluka: lukove muhe (Delia antiqua) i minera poriluka (Napomyza gymnostoma)! Na uzročnike crvljivosti luka naročito su tijekom travnja osjetljivi usjevi proljetnog luka koji se uzgajaju sadnjom lučica (sa razvijena 2-4 prava lista)!

Stoga je u usjevima luka dugog dana (proljetnom sadnjom lučica) tijekom mjeseca travnja (ili najkasnije početkom svibnja) poželjno provesti barem dvije usmjerene aplikacije dopuštenih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Kod suzbijanja uzročnika „crvljivosti“ luka preporučujemo utrošiti nešto više škropiva (400-600 lit./ha), te dodati pomoćna sredstva za poboljšanje učinka pesticida.

Pri uzgoju luka proljetnom sjetvom sjemena najčešće izbjegavamo napad lukove muhe (tzv. „poljska“ otpornost)!

Prije primjene sredstva za zaštitu bilja pri uzgoju luka i poriluka preporučujemo redovito proučiti upute uz dopuštene djelatne tvari u našoj zemlji, te se obavezno pridržavati ograničenja (vrijeme primjene, najveći broj dopuštenih primjena u sezoni, doza ili količina, propisana karenca).

U vrtovima uz okućnice za vlastite potrebe gospodarstva zaštitu luka od uzročnika “crvljivosti” svakako preporučujemo provoditi ne-kemijskim mjerama: poštivanjem plodoreda, postavljanjem žutih ljepljivih ploča i prekrivanjem gredica sa zimskim i/ili proljetnim lukom paučinastim folijama u vrijeme leta i odlaganja jaja prve ili prezimljujuće generacije uzročnika “crvljivosti” luka!

VAŽNO: Usjeve luka koji se namjeravaju koristiti kao “mladi luk” nije dopušteno tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

U manjim vrtovima uz okućnicama i/ili vikendice moguće je radi usmjerenog suzbijanja uzročnika “crvljivosti” lukovičastog povrća (Hylemya, Napomyza) koristiti botaničke (biljne) insekticide – dopuštene u ekološkoj proizvodnji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Kada usjevi proljetnog luka iz lučice razviju 3-4 zelena lista preporučujemo započeti preventivnim mjerama zaštite protiv uzročnika bolesti, a svakako ove mjere treba nastaviti u usjevima zimskog luka.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Biljne uzorke lukovičastog povrća sa mogućim neželjenim promjenama, te pomoć kod izbora najučinkovitijeg modela zaštite, proizvođači mogu potražiti u Čakovcu, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima luka i češnjaka!

Obavještavamo proizvođače češnjaka i luka da se već javljaju češnjakova i lukova muha, pogotovo dolaskom najavljenih visokih temperatura.

Aktivnost muhe je već započela. Odlaganje jaja na lukovice ili na tlo u blizini biljke. Iz jaja se razviju bijele ličinke koje prodiru u lukovicu i tu se zadržavaju 15-25 dana. Nakon toga se kukulje ili u lukovici ili u tlu gdje i prezimljavaju.

Preporuča se korištenje žutih ljepljivih ploča za suzbijanje lukove muhe postavljanjem na kolčiće visine 30-tak cm.

Osim toga mogu se pojaviti i tripsi i lisne uši, za koje možemo koristiti slijedeće insekticide: ROGOR 40, DECIS 2,5 EC, CALYPSO SC 480, LASER.

Osim pojave štetnika na luku treba voditi računa i o pojavi plamenjače, sive plijesni i bijele truleži.

Za zaštitu od plamenjače koristiti fungicide: RIDOMIL GOLD MZ PEPITE I RIDOMIL GOLD R (na otvorenom).

Za zaštitu od sive plijesni i bijele truleži koristiti: SIGNUM, SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500.

Sva preporučena sredstva koristiti prema uputi proizvođača, voditi evidenciju o korištenju SZB, i praznu ambalažu zbrinuti na propisan način.

                                                              Marija Kuprešak dipl.ing.agr.
email: marija.kupresak@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima!

Prema Zakonom o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, br. 14/14 i 115/18) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine, br. 142/12) strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja podliježu redovitom pregledu (jednom u 3 godine).

Redoviti pregled strojeva za zaštitu bilja održat će se:

  • 04.2019., 9:00h, Oriovac (kino sala)
  • 04.2019., 9:00h, Cernik (dvorište općine)

Od ove obveze pregleda izuzete su sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon te leđni raspršivači na motorni pogon, također pregled ne obuhvaća nove strojeve (kupljene nakon 1. siječnja 2013. čiji pregled vrijedi 5 godina, po isteku tog razdoblja pregledi se obavljaju jednom svake 3. godine).

Ispravnost rada stroja za primjenu pesticida kontroliraju isključivo ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede.

Uz redoviti pregled strojeva za zaštitu bilja održat će se predavanje na temu „Sustav redovitih pregleda uređaja za primjenu pesticida“ i radionica za poljoprivrednike na temu „Kalibracija atomizera i pokaz rada antidrift mlaznica“.

 Ovom prilikom pozivamo sve vlasnike strojeva za primjenu pesticida kao i sve zainteresirane poljoprivrednike da se odazovu na ovaj poziv.

Marina Kršić, mag. ing. agr.
E-mail: marina.krsic@mps.hr

Obavijest vinogradarima!

Vinogradare upućujemo na pregled nasada. Od pojave listića do pojeve grozdića mladice su najosjetljivije na napad crne pjegavosti rozgve (Phomopsis viticola).

Kako se početkom slijedećeg tjedna očekuje se promjena vremena i moguće oborine, stoga u vinogradima ovisno o zadnje izvršenoj zaštiti i ovisno o porastu preporučamo prije oborina izvršiti preventivnu zaštitu od crne pjegavosti.

Za prva tretiranja u zaštiti od crne pjegavosti rozgve preporučamo jedan od pripravaka na osnovi bakra u kombinaciji jednim od pripravaka na osnovi sumpora ili jedan od organskih fungicida na osnovi mankozeba ili folpeta ili metirama ili ditianona također u kombinaciji sa jednim pripravkom na osnovi sumpora.

U tablici pregled registriranih pripravaka za suzbijanje crne pjegavosti rozgve primjereni fenofazi na dan 19.04.2019. (izvor FIS).

aktivna tvar trgovački naziv način djelovanja maksimalni broj tretiranja u vegetaciji
bakarni oksiklorid Cuprablau Z kontaktno 3
bakarni oksid Nordox 75 WG kontaktno  
metiram Polyram DF kontaktno 2
mankozeb Dithane M-45, Pinozeb M45,

Penncozeb 75 DG

kontaktno  
ditianon+kalijevi fofonati Delan pro sistemično 4
folpet Solofol kontaktno 5

 

U tablici registrirani pripravci na osnovi sumpora primjereni fenofazi na dan 19.04.2019. (izvor FIS).

aktivna tvar trgovački naziv način djelovanja maksimalni broj tretiranja u vegetaciji
sumpor Chromosul 80, Cosavet DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Kumulus DF, Sulfolac 80 WG,Sumpor SC-80,Brimflo, Thiovit Jet, Sulgran, Sumpor WG 80, kontaktno 4

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz individualna savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Uvažavanje općih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače od 01.01.2014. Sredstva za zaštitu bilja primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji/dozvoli i pisanoj uputi proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlašteno josobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom. Uređaji za primjenu SZB podliježu obveznom redovitom pregledu.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Da bi biljci krumpira osigurali nesmetano klijanje i rast bez prisutnosti korova, nakon sadnje, a prije nicanja krumpira može se koristiti nekoliko vrsta herbicida.

Za suzbijanje širokolisnih i nekih travnih korova koriste se: Sencor WG 70, Sncor SC 600, Sharmetrin, Metriphar WG, Scorpio 70 WG, Senat WG, Metro, Mistral 70 WG. Svi ovi navedeni pripravci koriste se u dozi 0,75-1,5 kg/ha ovisno o tipu tla, a mogu se  koristiti i nakon nicanja krumpira (ne u ranim sortama krumpira – Jerla i dr.) ali u smanjenim dozama.

Također za suzbijanje širokolisnih i nekih travnih korova mogu se koristiti Racer 25 EC, Racer 25 EC u dozi 2 l/ha, Proman u dozi 4 l/ha.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova: Plateen WG 41,5 (2-2,5 kg/ha), Filon 80 EC, Dost 330 EC, Stomp 330 EC*, Pendigan 330 EC*, Stomp Aqua SC, Pendus 330 EC, Sharpen 330 EC Dost 330 ECu dozi od 4-6 l/ha ovisno o preparatu (˟ Stomp 330 E i Pendigan 330 EC krajnji rok prodaje zaliha 1.3.2019., a primjene zaliha 1.3.2020.)

Izbor herbicida ovisi o vrsti korova koji dominiraju na zasađenoj parceli, a njihova djelotvornost ovisna je o oborinama koje će premjestiti herbicid u donje slojeve tla bliže korijenju korova.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,  obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima luka!

Mladi luk uzgaja se iz presadnica, sadi se u zaštićeni prostor, a vadi se u vrijeme Uskrsnih blagdana. Obzirom na kratku vegetaciju ( od sadnje na stalno mjesto pa do berbe oko  30-40 dana) , intenzivan porast  i ograničenja u korištenju zaštitnih sredstava nije preporučena upotreba zaštitnnih sredstava.

Za luk koji se vadi tijekom ljeta, auzgaja se iz presadnica,  preporučam preventivnu zaštitu protiv plamenjače ( Peronospora destructor) .

Fungicidi dozvoljeni za suzbijanje plamenjače na luku (uz naravno dodatak okvašivača) su : ACROBAT MZ WG,ALIETTE FLASH,INFINITO, NEORAM WG ( mladi luk K 3 dana),ORTIVA,QUADRIS,RIDOMIL GOLD MZ PEPITE,SHIRLAN 500 SC, CHAMPION,CHAMPION FLOW SC,CHAMPION WG 50,CUPROCAFFARO 50 WP,GALBEN C,RAME CAFFARO 32 WP,RIDOMIL GOLD R, FOLOIO GOLD.

Lukova muha (Delia antiqua) je najopasniji štetnik luka,  potrebno je  provesti praćenje štetnika postavljanjem žutih ljepljivih ploča i po potrebi provesti suzbijanje.

U uzgoju luka koji se vadi kao mladi,  insekticidi nisu dozvoljeni!

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).                                                         

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr