Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Pregledom površina zasijanih ozimom pšenicom uočena je pojava, žute hrđe (Puccinia striiformis) i  smeđe pjegavosti lista pšenice (Septoria tritici). Zbog vremenskih uvjeta povoljnih za razvoj bolesti može se očekivati širenje bolesti.

Preporuka je pregledati površine, i čim dozvole vremenski uvjeti provesti

tretiranje nekim od dozvoljenih fungicida. Koristit: PROSARO 250 EC, AMISTAR 250 SC,  FOLICUR EW 250, ELATUS ERA, FALCON FORTE i dr.

Svi koji su već tretirali nakon prve preporuke na kraju ožujka, trebaju isto pregledati svoje usjeve i po potrebi ponoviti tretiranje.

Također ako se pregledom uoči prisutnost korova, treba provesti tretiranje nekim od dozvoljenih herbicida kao što su: SEKATOR OD, HUSSAR OD, PALLAS 750 WG, TOMIGAN 250 EC i dr.

Sva sredstva za ZB koristiti po uputama na etiketi, voditi evidenciju o korištenju SZB, a praznu ambalažu zbrinuti na propisani način do trenutka organiziranog odvoza.

 

                                                                                   Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

                                                                               Email: marija.kupresak@mps.hr

Pripremi za ispis