Obavijest voćarima

Od protekle preporuke za zaštitu jabuke prošlo je 7 dana. Tijekom protekla dva dana zabilježeno je 10 do 15 mm oborina, što je uzrokovalo razvoj jake zaraze krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Na većini lokaliteta vidljivi su simptomi krastavosti na listu, stoga upozoravamo voćare na važnost provođenja pravovremenih tretiranja nasada radi zaštite ploda jabuke, osobito u uvjetima učestalih oborina.

U zaštiti plantažnih nasada jabuka i krušaka predlažemo primjenu sistemičnih pripravaka:

Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis. Za produžetak preventivnog djelovanja ovim je pripravcima potrebno dodati pripravke na bazi metirama (Polyram DF) ili kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG).

Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

 

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis