Obavijest poljoprivrednicima

Poljoprivrednicima i posjednicima bilja dodatno skrećemo pozornost na objavljenu NOVU Odluku o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za obuzdavanje širenja narančina trnovitoga štitastog moljca – Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) (NN 107/2023. od 15.09.2023.), temeljem Zakona o biljnom zdravstvu (NN 127/19 i 83/22) i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1927 оd 11. listopada 2022. o utvrđivanju mjera za obuzdavanje širenja štetnog organizma Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) na određenim demarkiranim područjima (SL L br. 265/2022).

 

U novoj Odluci je u Prilogu 1. Tablici 1. na području Primorsko-goranske županije OPĆINA PUNAT uvrštena u demarkirano područje kao ZARAŽENO PODRUČJE.

U novoj Odluci u Prilogu 1. Tablici 2. na području Primorsko-goranske županije u demarkirano područje kao SIGURNOSNO PODRUČJE za karantenski štetni organizam Unije Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) uvrštene su katastarske općine:

na području Općine Punat k.o. Stara Baška,

na području Općine Baška k.o. Batomalj i k.o. Draga Bašćanska,

na području Općine Vrbnik k.o. Vrbnik,

na području Grada Krka k.o. Kornić i k.o. Krk.

Na slijedećem linku karta demarkiranog područja u PGŽ: KARTA.

 

Sve informacije o karantenskom štetnom organizmu Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) u izdanoj BROŠURI.

 

U slučaju sumnje na prisutnost karantenskog štetnika u nasadu obratiti se fitosanitarna.inspekcija@dirh.hr tel: 01 2375 100 ili HAPIH-CZB czb@hapih.hr tel:  01 2311 640.

 

Upućujemo na redovito praćenje novosti u Fitosanitarnom Informacijskom Sustavu (FIS).

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr