Obavijest proizvođačima uljane repice

U prvom tjednu mjeseca rujna o.g. upućena je obavijest proizvođačima uljane repice o optimalnim rokovima sjetve (05.9.), te potrebama suzbijanja korova. Ovisno o lokalitetu, sjetva uljane repice se na većini parcela odvija sredinom ovog mjeseca uglavnom u optimalnim uvjetima. Naime, od početka ovog mjeseca dominira iznadprosječno toplo i suho razdoblje (vidi Tablicu 1.) (+3,2°C iznad očekivanog prosjeka), te u dosadašnjem dijelu mjeseca sa vrlo malo rujanskih oborina. Najavljena kiša je u manjim količinama započela jutros. Sadržaj vlage u zemljištu na 7 cm dubine je od početka rujna pao sa 29,61 % na 17,12 %! a pritom je temperatura tla na istoj dubini još uvijek na vrijednostima 22,0°C (početkom mjeseca) do 21,1°C (jutros)!! Vrlo je toplo i sparno (vidi Tablicu 1.), a sredinom dana je moguć lokalni pljusak (20-ak mm). Uz dovoljno oborina u narednim danima očekujemo brzo klijanje i nicanje usjeva uljane repice posijane i krajem optimalnih rokova (u drugoj polovici rujna)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci tijekom prvog tjedna mjeseca rujna 2023. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju (izmjereno do 19.9. 2023. u 9.00 sati):

Mjerni lokalitet Oborine (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna temperatura zraka Prosječna vlažnost zraka
Železna Gora 0,4 mm 1.985 minuta 20,41°C 66,00 %
Mursko Središće 3,2 mm 5.885 minuta 19,39°C 81,80 %
Donja Dubrava 6,4 mm 12.260 minuta 19,56°C 74,87 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca rujna u Međimurju očekujemo 87,3 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,7°C!

 

U naredna danima još uvijek očekujemo iznadprosječno toplo rujansko razdoblje s najvišim temperaturama zraka 21-29°C, a jutra bi pritom trebala imati vrijednosti 11-16°C! Nestabilno razdoblje s novim oborinama moguće su i narednog vikenda (23.-9.-24.9.)!

Tijekom rasta i razvoja uljane repice, od momenta nicanja do same zriobe, prisutni su različiti neželjeni organizmi životinjskog podrijetla pa je potrebno stalno pratiti njihovu pojavu, brojnost i na vrijeme spriječiti ekonomske štete. U jesenskom razdoblju najznačajniji štetnici uljane repice su kupusni buhači, repičina osa listarica, repičin crveno-glavi buhač i pipa terminalnog pupa. Ponekad pojavljuju još štete od puževa, kupusne muhe, glodavca i divljači! Tretiranje sjemena uljane repice insekticidima iz skupine neonikotinoida (npr. imidakloprid, tiametoksam), koje se prvenstveno provodilo protiv štetnika ubrzo nakon nicanja (buhači) (do 75 % je umanjilo štete od repičine ose listarice), zabranjena je Uredbom Europske komisije još 24. svibnja 2013. zbog zaštite pčela! Također, u protekle tri godine s tržišta je povučen i određeni broj insekticidnih djelatnih tvari koji se ranije koristio za folijarno tretiranje usjeva uljane repice!

Stoga proizvođači uljane repice ujesen moraju redovito pratiti zdravstveno stanje mladih biljčice, prepoznati jesenske nametnike i prema potrebi poduzeti jesensko folijarno tretiranje dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

Postrni i pokrovni usjevi su mješavine koje se sastoje barem od dvije kulture navedena kao prihvatljive za ekološki značajne površine: primjerice najčešće se uz vrste iz roda Brassica i Raphanus (npr. uljana repica, gorušica, uljna rotkva, rauola i perko) koriste još žitarice (npr. raž, zob, ječam, pšenoraž), trave (npr. talijanski ljulj), leguminoze (grahorice, krmni grašak, crvena djetelina), te facelija ili heljda! Ovisno o sastavu takvih usjeva i osjetljivosti vrsta moguća je pojava jesenskih štetnika i na takvim parcelama (naročito neželjene vrste: repičina osa listarica)

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr