Obavijest proizvođačima uljane repice

U tijeku je sjetva uljane repice. Vrlo važno u uzgoju uljane repice je jesensko suzbijanje korova jer u tom periodu mlade biljčice uljane repice su nježne te ih korovi lako prerastu, oduzimaju im vodu, hranjiva, svjetlo i prostor za razvoj.

Herbicidi se mogu primijeniti u različito vrijeme ovisno o potrebama i mogućnostima.

Nakon sjetve, a prije nicanja za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova mogu se primijeniti slijedeći herbicidi:

Teridox 500 EC, Dual gold 960 EC, Kalif 360 CS, Kalif 480 EC, Clomate, Kalif Mega, Brasan 540 E i dr.

 

Nakon nicanja usjeva za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova:

Teridox 500 EC,(faza razvoja (2-4 lista), Tanaris (do faze 8 razvijenih listova), Koban 600 (u fazi 4 lista razvijena) i dr.

 

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova može se primijeniti herbicid Lontrel 72 (faza razvoja 2-9 listova).

 

Nakon nicanja uljane repice mlade biljke napadaju jesenski štetnici repičin buhač, kupusni buhač, rani napadi repičine ose listarice, tako da usjeve valja redovito pregledavati i pratiti.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i ambalažu propisno zbrinuti.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis