Obavijest proizvođačima jabuka

Razdoblje od posljednje preporuke za zaštitu jabuka obilježilo je toplo i sparno vrijeme s povremenim lokalnim oborinama. Prema vremenskoj prognozi i u narednom razdoblju prevladavat će vrlo toplo i sparno vrijeme uz povremene oborine. Takvi vremenski uvjeti mogu pogodovati razvoju sekundarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuke i različitih uzročnika truleži plodova (gorka trulež plodova, smeđa trulež ploda, trulež plodova i dr.).

U nasadima jabuka gdje je prisutna pepelnica (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka: Zato plus, Zato 50 WG, Nativo 75 WG ili Luna expirience. Navedeni pripravci ujedno djeluju i protiv čađave krastavosti.

Protiv čađave krastavosti predlažemo pripravke koje ujedno djeluju i na bolesti truleži ploda: Caption 80 WG, Kapetan 80 WG ili Scab 80 WG.

U nasadima jabuka zabilježen je kritičan let jabučnog savijača (Cydia pomonella). Za zaštitu protiv jabučnog savijača koristit jedan  od sljedećih insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo, Carpovirusine EVO 2  i dr.

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji, a tretiranje obavite u vrijeme kada pčele ne lete.

Kako ovo vrijeme izuzetno pogoduje pojavi crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) te hrđastih grinja, moguća je njihova masovna pojava. Preporuča se voćarima da pregledaju svoje nasade na prisutnost navedenih štetnika. U ovom periodu kritičan broj je 8-10 pauka po listu. Ukoliko se pregledom ustanovi kritičan broj potrebno je obaviti zaštitu jednim od sljedećih akaricida: Zoom 11 SC, Kraft 18, Vertimec 018 SC, Apache, Milbeknock, Nealta,  Nissorun  10 WP, Voliam Targo.

U nasadima jabuka potrebno je pratiti i pojavu druge generacije minera kružnih mina te populaciju  lisnih uši i jabučne krvave uši.

 Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis