Obavijest vinogradarima

Na većini lokaliteta vinova loza je u u fenofazi vunasti pup.

U fazi vunastog pupa (BBCH05) štitimo vinovu lozu od grinja šiškarica uzročnika akarinoze (Calepitimerus vitis) i erinoze (Colomerus vitis) te bolesti – u pupu prezimljujuće pepelnice (Uncinula necator).

Zaštitu provodimo sredstvima na bazi sumpora. Sva dozvoljena sredstva dostupna na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/. Sredstva na bazi sumpora su dozvoljena u ekološkoj poljoprivredi.

 

Na toplijim lokalitetima gdje je vinova loza u fenofazi pojava listića do fenofaze razvijeni listovi (fenofaze D-E) štitimo vinovu lozu od uzročnika crne pjegavosti rozgve. Zaštitu provodimo sredstvima na bazi bakra (NORDOX 75 WG, CUPRABLAU Z 35 WG) dozvoljenim i u ekološkoj poljoprivredi.

U konvencionalnoj poljoprivredi uz prije spomenuta možemo koristiti i kombinirane fungicide MIKAL FLASH i MIKAL PREMIUM F, te kontaktni fungicid POLYRAM DF.

 

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu.

 

 

 

Tihana Pipinić, dipl.inž.agr.

e-mail: tihana.pipinic@mps.hr

Silvija Marušić, dipl.inž.agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr

Pripremi za ispis