Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare s područja Istre da nakon  rezidbe obave preventivnu zaštitu protiv uzročnika paunovog oka (Spilocaea oleagina)  te bakterijskog raka  (Pseudomonas syringae pv. savastanoi ) .

 Za tu namjenu mogu se koristiti pripravci na osnovi bakra :  ( Neoram WG, Nordox 75 WG, Codimur SC, Copper Key Flow, Cupra, Copper Key, Codimur 50, Cupper Lainco, Cuprablau Z 35 WG, Airone SC ) . Primjenom pripravaka na osnovi bakra u maslinicima koji imaju veću zarazu paunovim okom može doći do“ bakrenog šoka“ koji će se  manifestirati  odbacivanjem zaraženih listova i gubitkom lisne mase.

U maslinicima gdje su vidljivi simptomi zaraze paunovim okom preporučujemo korištenje slijedećih pripravaka:  Stroby WG, Nativo 75 WG, Syllit 544 SC, Ortiva top,  Sugoby, Quimera, Fosika, Savial forte, Phyto Sarcan.

Protiv uzročnika bakterijskog raka i paunovog oka registriran je i  biološki baktericid i fungicid Serenade ASO ( Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713).

 

U maslinicima gdje  se bilježi prisutnost štitastih ušiju obaviti  tretiranje mineralnim uljem : Bijelo ulje EC, Mineralno svijetlo ulje EC , Ovitex ,Ovipron i dr.

 

Također je potrebno obratiti pozornost na pojavu potkornjaka (Hylesinus oleiperda, Phloeotribus scarabeoides).

Preporučljivo je  nakon rezidbe  ostaviti u nasadu lovne grane  ili napraviti lovne snopiće, koje je potrebno iznijeti iz maslinika najdalje do kraja travnja i spaliti. Također se mogu postaviti  lovke za masovni ulov (alkohol+vizualna ploča).

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja.

Pripravke koristiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

 

 

                                                                                                      Marina Kocijančić dipl. inž. agr

 

Pripremi za ispis