Obavijest proizvođačima šećerne repe i cikle

Ove smo godine krajem prvih tjedna mjeseca lipnja i srpnja (07.6. i 07.7. 2021.) uputili obavijest proizvođačima cikle i šećerne repe o pojavi prvih znakova sive pjegavosti (Ramularia u usjevima cikle). Prema višegodišnjim iskustvima prosječno od sredine srpnja do kraja druge dekade mjeseca kolovoza bilježimo jači razvoj najopasnije bolesti lišća šećerne repe – pjegavosti i paleži čiji je uzročnik Cercospora beticola. Uzročnik ove bolesti još jače napada ciklu i blitvu. Tome pridonose ljetne topline i povremeni prodori vlažnih fronti s oborinama nakon kojih bilježimo česte jutarnje rose i/ili magle (sumaglice). Ipak, iznad prosječno suho razdoblje bilježimo na svim županijskim lokalitetima od početka mjeseca lipnja (tada je na nekim mjestima zabilježeno samo 10 % od očekivanih padalina), a tijekom srpnja je na većini mjesta izmjereno tek nešto više od 50 % višegodišnjih prosjeka oborina (vidi Tablicu 1.).

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama cikle i šećerne repe tijekom većeg dijela mjeseca srpanja 2021. godine (do 29.7. u 6.00 sati) na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Vlažnost zraka % Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 45,8 mm 3.585 minuta 69,20 % 22,53°C
Belica 57,6 mm 4.780 minuta 73,67 % 22,65°C
Mursko Središće 44,6 mm 11.395 minuta 76,57 % 22,38°C
Novakovec 36,0 mm 6.695 minuta 76,37 % 22,31°C
Kotoriba 40,2 mm 8.080 minuta 71,00 % 22,23°C
Donja Dubrava 48,8 mm 10.055 minuta 69,97 % 22,91°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

 

Vrlo je vruće! Najviše su dnevne temperature zraka u proteklih 14 dana svakodnevno u rasponu 26,1-34,1°C, a vrlo visoke dnevne vrijednosti očekujemo i naredna 4 dana (31-34°C)! Mogućnost lokalnih oborina očekujemo od narednog vikenda (01.8.) i početkom idućeg tjedna. Pritom je vrlo sparno, uz prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka tijekom istog razdoblja blizu riječnih dolina u rasponu od 67,3-92,2 %. Također, uz riječne su doline gotovo svakog drugog dana srpanjske jutarnje rose, pa vlaženje biljaka pritom traje barem 220-1.040 minuta. Ukupno je mjesečno zadržavanje vlage u biljnim organima na nekim mjernim mjestima uz riječne doline >10.000 minuta (vidi Tablicu 1.)!

Još krajem svibnja i početkom mjeseca lipnja o.g. pregledom usjeva cikle na lokalitetima u središnjem dijelu Županije uz rijeku Dravu i akumulaciono jezero HE Čakovec uočena je pojava sive pjegavosti lišća jačeg intenziteta (Ramularia), a od sredine mjeseca srpnja pojavljuju se i simptomi pjegavosti lišća (Cercospora beticola)!

Prema prognoznom modelu za pojavu ove bolesti (“DIV Pessl”) razdoblje tek od druge polovice mjeseca lipnja i tijekom većeg dijela srpnja o.g. smatramo povoljnim za primarne i sekundarne zaraze nezaštićenih usjeva uzročnikom pjegavosti lišća šećerene repe (Cercospora beticola) – naročito na lokalitetima uz riječne doline Mure i Drave! Kako u danima 17.-19. srpnja o.g. nismo bilježili obilne padaline u količinama >35 mm, dnevne su vrijednosti nakon 23. srpnja o.g. (“DIV Pessl”) pale sa vrijednosti 3 na 1, pa tek s mogućim novim ljetnim padalinama nakon početka kolovoza očekujemo brže epidemijsko širenje pjegavosti lišća (Cercospora) u nezaštićenim usjevima cikle i šećerne repe!

Stoga u narednom razdoblju proizvođačima šećerne repe i cikle savjetujemo redovito pratiti zdravstveno stanje usjeva i provoditi mjere usmjerene zaštite dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Pjegavost i palež lišća repe (Cercospora) prvo se pojavljuje na poljima gdje se šećerna repa ne uzgaja u preporučenom agrotehničkom plodoredu, odnosno na poljima udaljenim do 100 m od prošlogodišnjih repišta.

Zaštita šećerne repe se obavezno provodi nakon pojave prvih znakova pjegavosti na vanjskoj rozeti lišća, a budući da kritično razdoblje za razvoj ovih bolesti traje narednih 50-60 dana proizvođačima nadalje preporučujemo pregledavati zdravstvenu ispravnost polja, odnosno nakon uočenih znakova nastaviti mjere usmjerene zaštite.

 

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti pjegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) na fungicide tijekom protekle 2019. i  2018. godine potvrđena je unutar populacije bolesti osjetljivost (umjerena rezistentnost) na strobilurine. Pojedini izolati pokazali su osjetljivost azoksistrobin, piraklostrobin i trifloksistrobin! Izolati Cercospora beticola pokazali su općenito smanjenu osjetljivost na triazolni fungicid tetrakonazol. (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Stoga zbog ranijih i novijih spoznaja o razvoju rezistentnosti ili otpornosti uzročnika pjegavosti lišća šećerne repe na prečesto korištene fungicide iz skupine benzimidazola, strobilutina i triazola u našoj zemlji preporučujemo njihovu naizmjeničnu i kombiniranu primjenu. Od površinskih djelatnih tvari dopuštenje za suzbijanje pjegavosti lišća šećerne repe (Cercospora) u našoj zemlji imaju još neki ditiokarbamati (npr. mankozeb) i neki bakreni spojevi (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Koristiti propisane količine ili doze pripravaka, uz utrošak 300-350 litara škropiva/ha.

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

U usjevima cikle je zaštita potrebna samo u usjevima iz rano-ljetne sjetve, poglavito ako se takva polja nalaze blizu usjeva cikle iz proljetne sjetve, jer se tada bolest sa odraslih širi na mlade biljčice! U tom slučaju preporučujemo preventivno ili prije jače pojave bolesti protiv lisne pjegavosti tretirati registriranim pripravcima uz pridržavanje propisane karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Vrlo su učinkoviti na pjegavosti lišća noviji SDHI fungicidi.

 

Također je potrebno folijarna tretiranje usjeva šećerne repe protiv pojave crne truleži srca zadebljalog korijena vodo-topivim hranjivima s naglašenim sadržajem mikro-hranjiva bor (s folijarnim hranjivima ne miješati bakarne pripravke)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis