Obavijest voćarima

Zabilježeni su ulovi orahove muhe (Rhagoletis completa) na području Kaptola na žute ljepljive ploče u nasadu oraha.

U Hrvatskoj za suzbijanje navedenog štetnika dozvolu ima insekticid Imidan 50 WG . Dozvoljena su  dva tretiranja s razmakom od 14 dana.

Zbog visine stabala i velikog volumena krošnje oraha, najčešće je teško obaviti kvalitetnu aplikaciju cijelog stabla. Savjetujemo uz insekticid dodati biljni proteinski mamac Buminal i tretirati  samo donji dio krošnje jer proteinski mamac privlači orahovu muhu.

Za pojedinačna stabla na okućnicama  savjetujemo metodu masovnog ulova tako da se na stablo postavi veći broj žutih ljepljivih ploča. Ulovom muha na žute ljepljive ploče smanjit će se štete na plodovima oraha.

Proizvođače jabuka upozoravamo da je  i dalje značajan  let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te je potrebno redovito obavljati zaštitu nekim od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Affirm K 7 dana, Affirm opti K 7 dana , Coragen 20 SC K 14 dana, Imidan 50 WG K 28 dana, Mospilan 20 SP, K 14 dana, Delegate 250 WG, K 7 dana,  i dr.

Potrebno je pratiti i populaciju crvenog voćnog pauka( Panonychus ulmi)u nasadu.

Vodite računa o karenci pripravaka na ljetnim sortama jabuka!

 

Zbog velikog ulova  šljivinog (Cydia funebrane) u nasadima šljiva, primijeniti jedan od navedenih insekticida na kasnijim sortama dozrijevanja: Coragen 20 SC, K 14 dana Affirm opti, K 7 dana, Delegate 250 WG, K 7 dana  Decis 100 EC , K 7 dana.

 

Nasade breskve i nektarine  kasnije epohe dozrijevanja, zaštitite protiv  breskvinog savijača   i breskvinog moljca upotrijebiti:  Imidan  50 WG, K 14 dana, Affirm, K  14 dana, Coragen 20 SC, K 14 dana, Runner 240 SC, K 7 dana, Avaunt EC, K 7 dana.

 

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail:durdica.ksenek@mps.hr

 

Pripremi za ispis