Obavijest vinogradarima

Tijekom lipnja zbog izostanka oborina i toplinskog vala nije bilo značajnijeg pritiska bolesti. U vinogradima povesti računa o preventivnoj zaštiti novog porasta i ispiranju zaštite zadnjim oborinama. Od 22. lipnja.-03.srpnja indeks rasta lista 3 list/ tjedno . Od 03. srpnja indeks rasta lista 2lista/tjedno (iMetos).

 

LOKALITET

oborine 01.07.

mm/m²

oborine 04/05.07.

mm/m²

Krk-Vrbnik S.polje (Pinova) 0,0 mm 42,2 mm
Krk-Vrbnik G.polje (Pinova) 0,0 mm 36,6 mm
Krk-Baška-Jurandvor (Pinova) 0,0 mm 40,6 mm
Krk_Malinska-Porat (iMetos) 4,4 mm 9,4 mm
N.Vinodolski-Vinodol (Pinova) 29,6 mm 27,6 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 0,0 mm 32,6  mm
Cres-Orlec Batjana (Pinova) 14,9 mm 5,4 mm
Rab-Kampor (Pinova) 0,0 mm  24,1 mm
Lošinj (Pinova) 0,0 mm 25,3mm

Prilikom pregleda nasada povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
PLAMENJAČA VINOVE LOZE

(Plasmopara viticola)

 I DALJE PREVENTIVNA ZAŠTITA povesti računa o novom porastu i ostvarenim uvjetima za razvoj bolesti a na lokalitetima sa većom količino oborina i ispiranju!!!

Krk-Malinska-u lipnju zadnje zabilježena sekundarna infekcija 14.06; na dan 05.07. u 04.00 sati ostvareni uvjeti za umjerenu primarnu infekciju; inkubacija u tijeku (dosegla 31%); od 02.07 prisutnost makrospora;

Cres-mogućnost prisustva makrospora 86%; na dan 05.07. ostvarena mogućnost blage sekundarne infekcije (inkubacija dosegla 36 %)

Lošinj-ostvarene nove sekundarne infekcije povoljni uvjeti za razvoj bolesti

Rab-zabilježeni uvjeti za sekundarne infekcije

Jurandvor- uvjeti za infekciju na dan 05.07.

Vinodol-ostvareni uvjeti za nove infekcije; povoljni uvjeti za razvoj bolesti

Vrbnik-SP- ostvarene infekcije 04. i 05.07.inkubacija u tijeku

PEPELNICA VINOVE LOZE

(Uncinula necator)

IZUZETNO OSJETLJIVA FENOFAZA UZ VISOKI RIZIK ZA RAZVOJ BOLESTI, OSTVARENI UVJETI ZA INFEKCIJE;

Krk-Malinska uvjeti za infekciju ostvareni na dane 07.07., 04. i 05.07.  visok rizik od razvoja bolesti

Cres- ostvareni uvjeti za infekciju na dane 04.07. i 05.07. visok rizik razvoja bolesti

Lošinj-ostvareni uvjeti za infekciju na dane 04. i 05. 07.

Vinodol-ostvarene infekcije na dane 04. i 05.07.

Vrbnik GP-ostvarena infekcija na dan 05.07.

CRNA PJEGAVOST

(Phomopsis viticola)

Krk-Malinska dane 02.07. i 05.07. ostvareni uvjeti za blage i umjerene infekcije (iMetos);

Cres- 05.07. ostvareni uvjeti za blagu infekciju

CRNA TRULEŽ

(Guignardia bidwellii)

05.07. ostvareni uvjeti za umjerenu infekciju (iMetos)
SIVA PLIJESAN

(Botritis cinerea)

Krk-Malinska-na dan 05.07. rizik za razvoj dosegao 58% (u opadanju)

Cres-rizik za razvoj na dan 06.07. 51 % (u opadanju)

Vinodol-rizik od botritisa, mogućnost ostvarenja infekcija

Vrbnik SP-rizik i mogućnost ostvarenja infekcija na dane 04.,05. i 06.07.

Vrbnik GP-rizik i mogućnost ostvarenja infekcija na dane 04.,05., 06. i 07.07.

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

 

OBVEZA: REDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME

tipični simptomi moguće trenutno uočljivi:

-nekretanje pupova

-osipani, osušeni grozdovi

-uvijanje listova kopljasto prema dolje

-promjena boje lista kod bijelih sorti u žutu, kod crvenih  sorti u tamno crvenu

-krtost lista, mrvi se u ruci

(vidi obavijest od 16.06.2021.)

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: NEZARAŽENO PODRUČJE-MATIČNI NASADI; SUZBIJANJE I PRAĆENJE PRISUTNOSTI IMAGA ŽUTIM LJEPLJIVIM PLOČAMA POSTAVLJENIM NA SREDNJU ŽICU; OSTALI AKO SE UTVRDI PRISUTNOST; (pregled registriranih insekticida u obavijesti od 16.06.2021.)
ZELENI LOZIN CVRČAK

(Empoasca vitis)

preporučamo praćenje populacije žutim ljepljivim pločama i/ili pregled naličja lista na prisutnost štetnika; NA PRAĆENIM LOKALITETIMA UGLAVNOM IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI U FAZI LIČINKE
LOZIN TRIPS

(Drepanothrips reuteri)

preporučamo praćenje populacije žutim ljepljivim pločama i/ili pregled biljnih organa na prisutnost štetnika
PEPELJASTI GROZDOV MOLJAC (Lobesia botrana)

 

preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na dijelu praćenih lokaliteta pojava IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI uz uvjete za dobru aktivnost leta i odlaganja jaja
ŽUTI GROZDOV GOLJAC (Eupoecilia ambiquella) preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima pojava odraslih oblika ispod praga štetnosti
AMBROZIJA

(Ambrosia artemisiifolia)

OBVEZA: redovno uklanjanje prije početka cvatnje, najbolje čupanjem zajedno sa korijenom, na mjestima većeg proširenja korova, primijeniti agrotehničke ili kemijske mjere suzbijanja

Izbor  fungicida prikladan za primjenu u vrijeme objave ove obavijesti dana 07.07.2021.godine (izvor FIS-baza).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV BOLEST PRIMJENA U SEZONI
mankozeb+dimetomorf ACROBAT MZ WG

(krajnji rok za primjenu 4.1.2022.)

plamenjača 5
fosetil+fluopikolid PROFILER WG plamenjača 3
fosetil AZIMUT 80 WG, ALFIL, ALFIL WG, GOLBEX WG,KEYFOL WG plamenjača 4
mankozeb+fosetil ALFIL DUPLO, FYLAL DOUBLE

(krajnji rok za primjenu zaliha 4.1.2022.)

plamenjača 3
piraklostrobin+metiram CABRIO TOP plamenjača,pepelnica 3
folpet+cimoksanil CURZATE F plamenjača, crna pjegavost 4
folpet+dimetomorf FORUM STAR, SPHINX EXTRA 658 WDG, METOMOR F plamenjača, siva plijesan 2,2,4
folpet+benalksil M FANTIC F plamenjača 3
ametoktradin+dimetomorf ORVEGO plamenjača 3
metalaksil M+folpet FOLPAN GOLD plamenjača 3
fosetil+folpet MIKAL FLASH plamenjača, crna pjegavost 3
iprovalicarb+fosetil+folpet MIKAL PREMIUM F plamenjača, crna pjegavost rozgve 3
benalaksil+mankozeb GALBEN M plamenjača 3
ciazofamid MILDICUT 25 SC plamenjača 8
zoksamid+cimoksanil REBOOT plamenjača 3
mandipropamid+ oksamid AMPEXIO plamenjača 3
famoksadon+cimoksanil EQUASION PRO plamenjača 4
mankozeb+cimoksanil INDOMATE 505 WP, NAUTILE DG, MOXIMATE 505 WP,PROFILUX, MANOKSANIL plamenjača 4
mankozeb+ benalaksil M FANTIC F plamenjača 2
fosetil+folpet+cimoksanil MAGMA TRIPLE plamenjača 3
fosetil+folpet+cimoksanil MOMENTUM TRIO plamenjača 6
metalaksil M+mankozeb RIDOMIL GOLD MZ PEPITE , ARMETIL M (krajnji rok za primjenu zaliha 4.1.2022.), plamenjača 4,1
krezoksim-metil+boskalid COLLIS pepelnica 3
krezoksim-metil STROBY WG, SUGOBY, QUIMERA pepelnica, crna trulež 2
tetrakonazol DOMARK 40 ME pepelnica 3
tetrakonazol+prokinazid TALENDO EXTRA pepelnica 1
difenkonazol+ciflufenamid DYNALI pepelnica 2
difenkonazol DIFCOR pepelnica, crna trulež 3
tebukonazol FOLICUR EW 250 pepelnica 2
fluopiram+tebukonazol LUNA EXPERIENCE pepelnica 3
metrafenon VIVANDO pepelnica 3
spiroksamin+tebukonazol

+prokinazid

FALCON EC 460

(krajnji rok za primjenu zaliha 28.02.2022.)

pepelnica 2

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis