Zlatna žutica vinove loze – objavljena karta demarkiranih područja za 2021.

U Narodnim novinama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_75_1424.html od 2.7.2021., objavljena je Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze. Karte demarkiranih područja možete pronaći na: https://www.savjetodavna.hr/zastita-bilja/

Pripremi za ispis