Obavijest poljoprivrednim proizvođačima krastavaca

Izuzetno visoke temperature u proteklim danima nepovoljno utječu na rast i razvoj biljaka, a osobito na cvatnju u zaštićenom i nezaštićenom prostoru. Pregledom krastavaca nisu uočeni veći problemi sa pojavom bolesti, nego stres uslijed visokih temperatura. Zbog toga je potrebno tijekom vegetacije vršiti tretiranja biostimulatorima i folijarnom prihranom, koji će pomoći biljkama da lakše podnesu nepovoljne vremenske prilike uz obvezno navodnjavanje.

Neki od biostimulatora na tržištu: Kendal, Megafol, Amino Vital, Bioplex, Amalgerol, Fitofert LMW, Drin, Poly-Amin, Bombardieri, Fitoalgen  F, Kaishi i dr.

Ovakve temperature pogoduju razvoju štetnika te stoga treba pratiti pojavu lisnih ušiju (Aphididae),  tripsa (Thripidae) čija je pojava je prisutna u jačem intenzitetu ovisno o lokacijama. Primijećena je  pojava  koprivine grinje (Tetranichus urticae), a  potrebno je pratiti i  pojavu  lisnih minera (Liriomyza spp.) i štitastih moljaca (Trialeurodes vaporariorum).

U tablici 1. navedeni su registrirani preparati za suzbijanje štetnih insekata kod uzgoja krastavaca.

Tablice 1.

Djelatna tvar Naziv pripravka Štetnik  

Dozvole

Lambda-cihalotrin KARATE ZEON lisne uši, lisne sovice, resičari krastavac
Alfa-cipermetrin* DIREKT

 

 

FASTAC 10 EC

Krajnji rok za primjenu zaliha     1.5.2022.

 

staklenički štitasti moljac

 

lisne uši, staklenički štitasti i duhanov moljac, sovice

krastavac u zaštićenom prostoru

 

krastavac

 

 

 

 

Deltametrin

 

 

 

 

DECIS 2,5 EC

ROTOR SUPER

POLECI PLUS

RITMUS

SCATTO

DEMETRINA 25

 

duhanov trips i neke vrste lisnih ušiju

 

 

krastavac na otvorenom, u zaštićenom prostoru i za preradu

 

 

Imidakloprid* CONFIDOR SL 200

Krajnji rok za primjenu zaliha     1.5.2022.

 

 

Duhanov štit. moljac

 

krastavac samo u zaštićeni prostor

Tiametoksam* ACTARA 25 WG

Krajnji rok za primjenu zaliha     31.10.2021.

lisne uši, staklenički štitasti moljac, kalifornijski trips, duhanov trips krastavac samo u zaštićeni prostor
Pirimikarb PIRIMOR 50 WG lisne uši krastavac
Acetamiprid MOSPILAN 20 SP

MOSPILAN 20 SG

lisne uši

 

krastavac

 

krastavac (zaštićeni prostor)

 

Flonikamid TEPPEKI 500 WG lisne uši krastavac (i za preradu)
Abamektin KRAFT 18 EC

 

 

 

VERTIMEC 018 EC

APACHE

crveni pauci, kalifornijski trips, muhe lisni mineri, grinje

 

crveni pauci,tripsi,

 

 

 

krastavac

 

 

 

Sulfoksaflor CLOSER Štitasti moljci,lisne uši krastavac salatni
Spinosad LASER krastavac,kalifornijski trips,muhe lisnih minera

sovice

krastavac u zaštićenom prostoru

 

Emamektin

Benzoat

AFFIRM sovice krastavac zaštićenom prostoru

 

Piriproksifen HARPUN Štitasti moljac krastavac zaštićenom prostoru
Klorantraniliprol

Abamektin

VOLIAM TARGO Koprivina grinja,lisni mineri,sovice krastavac u zaštićenom prostoru
Piretrin ABANTO

KRISTANTEC

PIRETRO NATUR

PYREGARD

Štitasti moljci krastavci na otvorenom i u zaštićenom prostoru

 

krastavac na otvorenom

Azadiraktin NEEMAZAL-T/S Štitasti moljci,

grinje,

l. uši,

l. mineri i dr.

krastavci na otvorenom i u zaštićenom prostoru
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, SOJ LEPINOX PLUS

 

DIPEL DF

sovice krastavci na otvorenom i u zaštićenom prostoru

krastavci u zaštićenom prostoru

Mješavina terpenoida REQUIEM PRIME Grinje, tripsi, štitasti moljci krastavci u zaštićenom prostoru

Potrebno je pratiti i pojavu bolesti i po potrebi vršiti tretiranja.

Najčešće bolesti krastavca su plamenjači krastavca (Pseudoperonospora cubensis), bakterioza (Pseudomonas spp.), pepelnice (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum), siva plijesan (Botrytis cinerea).  Od virusnih oboljenja moguća je pojava virusa (CMV, ZYsV) i dr.

U tablici 2. su navedeni fungicidi koji imaju dozvole za suzbijanje bolesti na krastavcu.  Najbolja primjena je prije pojave samih simptoma. Kod izbora preparata voditi računa o karencama.

Tablica 2.

Djelatna tvar Naziv pripravka Bolest Dozvole
 

Preparati na bazi bakra

NEORAM WG

 

CHAMPION FLOW SC

CHAMPION 50 WG

NORDOX 75 WG

CUPRABLAU Z 35 WG

plamenjača

uglata pjegavost lista

 

 

krastavac

 

 

 

 

krastavac u zaštićenom pros.

 

Preparati na bazi sumpora COSAVET

KOSSAN WG

KUMULUS DF

SULFOLAC 80 WG

SUMPOR SC 80

BRIMFLO

THIOVET JET

SULGRAN

MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS

 

pepelnica

 

 

krastavac

Azoksistrobin ORTIVA

ZAKEO 250 SC
ZAFTRA AZT 250 SC

plamenjača

 

pepelnice

krastavac u zaštićenom prostoru

 

Azoksistrobin

Tebukonazol

CUSTODIA pepelnica krastavac u zaštićenom prostoru
Krezoksim-meti STROBY WG pepelnica krastavac u zaštićenom prostoru
Trifloksistrobin ZATO 50 WG pepelnica krastavac
Fosetil ALIETE FLASH

AVI WG

plamenjača

 

krastavac
Mandipropamid REVUS plamenjača krastavac
Mandipropamid

Mankozeb

PERGADO MZ*

Krajnji rok za primjenu zaliha 4.1.2022.

plamenjača krastavac

 

 

Difenkonazol

 

DIFCOR

ARGO

koncentrična pjegavost,pepelnica krastavac
Fenbukonazol INDAR 5 EW pepelnica krastavac
Meptil-dinokap KARATHANE GOLD 350 EC pepelnica krastavac, dinja, lubenica
Bupirimat NIMROD 25 EC pepelnica lubenica, krastavac, dinja, lubenica
Tetrakonazol DOMARK 40 ME pepelnice krastavac, dinja, lubenica, tikvice
 

Ciazofamid

 

RANMAN 400 SC

 

 

RANMAN TOP

 

 

plamenjača

 

 

krastavac

krastavac za preradu

 

krastavac, krastavac za preradu

Famoksadon

Famoksadon

EQUATION PRO plamenjača krastavac
Benalaksil

Mankozeb

GALBEN M*

Krajnji rok za primjenu zaliha     1.8.2021.

plamenjača krastavac
Metalaksil-M

Mankozeb

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

Krajnji rok za primjenu zaliha     4.1.2022.

 

plamenjača

 

krastavac

 

 

Mankozeb

Dimetomorf

ACROBAT MZ WG*

Krajnji rok za primjenu zaliha 4.1.2022.

plamenjača krastavac
Dimetomorf

Ametoktradin

ORVEGO plamenjača krastavac
Tiofanat-metil TOPSIN 500 SC

Krajnji rok za primjenu zaliha     19.10.2021.

antracnoza krastavac u zaštićenom prostoru
Propamokarb

Fluopikolid

INFINITO plamenjača krastavac u zaštićenom prostoru

na otvorenom

Pirimetanil PYRUS 400 SC Siva plijesan krastavac u zaštićenom prostoru
Izopirazam REFLECT peplnica krastavac u zaštićenom prostoru
Miklobutanil SYSTHANE 20 EW

 

FOND 12 E

pepelnica krastavac

 

 

Izopirazam REFLEKT pepelnica krastavac u zaštićenom prostoru

Bakarni pripravci imaju karence 20 dana i primjenjuju se na početcima vegetacije.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis