Obavijest vinogradarima

Vinova loza se, ovisno o položaju i sortimentu, nalazi u fazi razvoja prvih listića (zaleđe županije) pa do mladica većih od 10 cm (priobalje,otoci). Nestabilne vremenske prilike s povremenim oborinama i povišenom relativnom vlagom zraka, te temperaturama od 20-26 ⁰C pogoduju razvoju i infekcijama uzročnicima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice (Erysiphe necator) te ranog botritisa (Botrytis cinerea).Stoga preporučujemo uporabu sistemičnih pripravaka za zaštitu od navedenih uzročnika, uz napomenu da pripravci koji u sebi imaju djelatnu tvar folpet sekundarno djeluju i na uzročnika sive plijesni.

Zaštitu od plamenjače vinove loze  moguće je napraviti jednim od pripravaka: Mikal premium F, Mikal flash, Momentum trio,  Curzate F, Pergado F, Vincare, Acrobat MZ, Forum star, Ampexio, Actlet F  i dr. Zaštitu od pepelnice vinove loze moguće je  napraviti jednim od pripravaka: Karathane Gold 350 EC, Systhane 20 EW,Stroby DF, Mystic EC, Spirox, Nativo WG, Prosper CS 300,Topas 100 EC, Luna experience, Indar 5 EW ,Talendo, Talendo extra, Collis, Sercadis, Sinstar, Cyflamid 5 EW i dr.

Mjere zaštite obavite sukladno razvojnom stadiju vinove loze, vremenskim prilikama  te razmacima između mjera zaštite ( u slučaju da padne više od 20 mm oborina potrebno je ponoviti zaštitu).

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

 

                                                                                                                                              mr.sci. Ivana Župić

e-mail:ivana.zupic@mps.hr

Pripremi za ispis