Obavijest proizvođačima voća

Razdoblje od zadnje objavljene  preporuke (5.5.) obilježili su vremenski uvjeti s povremenim oborinama, koji su pogodovali infekcijama uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis). Meteorolozi i dalje  najavljuju nestabilno vrijeme ,stoga preporučujemo ponoviti zaštitu primjenom fungicida-Delan 700 WDG, Delan Pro,DithaneM-45, Penncozeb 75 WG,Mancozeb, Indofil  80 WP ili  Chorus 75 WG.

U slučaju pojave simptoma,ili obavljanja zaštite nakon kiše,preventivnim fungicidima treba dodati sistemični fungicid –Score 250 EC,Indar 5 EW,Difcor, Difenzone koji djeluju i na pepelnicu (Podosphaera leucotricha).

Kontrolirajte  pojavu minera kružnih mina kao i let jabučnog savijača (registrirana mala brojnost leptirića),za čije suzbijanje u ovoj fazi preporučujemo insekticide Insegar 25 WP,Coragen 20 SC ili Runner 240 SC.

 

U nasadima breskve i nektarine kontrolirajte pojavu breskvinog savijača (Cydia molesta). Za zaštitu preporučujemo Affirm,Runner 240 SC,Coragen 20 ili Imidan 50 WG.

Zbog nestabilnog vremena, savjetujemo ponavljanje zaštite protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) uporabom pripravaka Delan 700 WDG,

 

Sredstva za zaštitu bilja primjeniti u skladu s dozvolom, poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedena na uputstvu za uporabu.

Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja  u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS), dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
Voditi evidencije o primjeni sredstava za zaštitu bilja i čuvati ih  najmanje tri godine.

 

                                                                                                     mr.sc.Ivana Župić

                                                                                                 e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Pripremi za ispis