Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Posljednja preporuka za zaštitu plantažnih nasada upućena je prije 11 dana (7.5. 2021.)! Nastavlja se svibanjsko iznadprosječno vlažno i nešto svježije vremensko razdoblje (vidi Tablicu 1.)! Na nekim je mjernim mjestima u središnjem i istočnom Međimurju tijekom svibnja o.g. zabilježeno već više oborina od višegodišnjeg mjesečnog prosjeka (npr. Kotoriba, Belica)! U takvim smo uvjetima tijekom posljednjih 11 dana zabilježili 3 jake primarne zaraze uzročnikom krastavosti (8.5., 13.5. i jutros 18.5.), te 3 slabije primarne zaraze (12.5., 14.5., 15.5.). Promjenljivo razdoblje očekujemo također u narednih tjedan dana, nove oborine (>25 mm) već tijekom sutrašnjeg prijepodneva, dok će temperature u navedenom razdoblju biti u rasponu 6-24°C! Suma prosječnih dnevnih temperatura zraka od početka kalendarske godine do jučerašnjeg dana iznosi 890,0°C te sa narednim kišama (18./19.5.) očekujemo još povoljne uvjete za primarne zaraze uzročnikom krastavosti (Venturia)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za patogenezu uzročnika bolesti jabuke (Venturia, Podosphaera, Erwinia) tijekom prve polovice mjeseca svibnja 2021. godine na lokalitetima zapadnog i središnjeg dijela, te uz riječne doline istočnom u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-18.5. 2021. (6.00)

Vlaženje lišća (min)

1.-18.5. 2021. (6.00)

Vlažnost zraka (%) 1.-18.5. 2021. (6.00) Prosječna temperatura 1.-18.5. 2021. (6.00)
Železna Gora 65,0 mm 5.710 minuta 75,81 13,67°C
Belica 98,6 mm 4.820 minuta 79,67 13,85°C
Mursko Središće 63,2 mm 8.645 minuta 78,66 13,88°C
Novakovec 71,0 mm 6.795 minuta 81,86 13,37°C
Kotoriba 104,8 mm 6.865 minuta 75,00 13,81°C
Donja Dubrava 76,4 mm 10.960 minuta 77,62 13,98°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

Ako se u slabije zaštićenim nasadima ovih dana pojave znakovi krastavosti (Venturia), tada već naredne kiše i dugotrajne rose omogućuju sekundarno (epidemijsko) širenje krastavosti jabuka i krušaka!

U poljskom mikro-pokusu na kritičnom lokalitetu Mursko Središće tijekom razdoblja 25.3.-13.5. 2021. provedeno je osam aplikacije sa prosječnim razmakom 7.1 dana (11,1 % manje nego protekle 2020. do sredine mjeseca svibnja!), te je na sortama jabuka Zlatni delišes, Jonagored i Idared dobivena odlična djelotvornost na krastavost (Venturia) i pepelnicu (Podosphaera) primjenom organskih i anorganskih pripravaka (npr. bakar, sumpor, mankozeb, penkonazol, ditianon & pirimetanil, tetrakonazol, fluksapiroksad (& difenkonazol), ditianon & kalijev-fosfonat, trifloksistrobin & tebukonazol te kaptan)!

Uz pridržavanje ograničenja o najvećem broju dopuštenih primjena fungicida tijekom jedne sezone na istoj površini moguće je koristiti kombinaciju ili kombinirane pripravke protiv uzročnika krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Razmaci između aplikacija fungicida u uvjetima čestih oborina ne bi smjeli biti veći od šest dana!

U razdoblju 12.-15.5. 2021. zabilježili smo i uvjete primarnih zaraza uzročnikom bakterijske i karantenske paleži jabučastog voća (Erwinia amylovora). Stoga vlasnicima jabuka i krušaka u dijelovima nasada različite starosti uz kasnije cvatuće sorte preporučujemo u narednom razdoblju pratiti moguću prvu pojavu simptoma ove bolesti!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Nadalje je u nasadima jabuke potrebno redovito praćenje populacije najvažnijih kategorija štetnika prema Tablici 3. objavljenoj u preporuci od 07.5. 2021.!

Budući smo u proteklom mjesecu travnju bilježili niže temperature od očekivanog prosjeka (-1,8°C), a slični trend bilježimo i tijekom prve polovice svibnja o.g. (vidi Tablicu 1.), u takvim uvjetima let leptira prezimljujućih populacija traje produljeno i ne previše brojno (npr. Tortricidae, Pyralidae) (vidi Tablicu 2.)(ove je sezona njihova brojnost značajno manja nego u istom razdoblju protekle 2020.)! Svake godine na većini lokaliteta u plantažnim nasadima jabuka bilježimo kritične populacije štetnika iz skupine uši, fitofagnih grinja i uzročnika “crvljivosti” plodova i nekoliko povremenih (periodičnih) vrsta (npr. moljac okruglih mina, jabučna krvava uš), te sa porastom temperatura krajem ovog tjedna (24°C) preporučujemo redovito pratiti njihovu populaciju. Na osjetljivim se sortama jabuka (npr. Braeburn, Fuji, Gala, Crveni delišes i dr.) i na nekim se lokalitetima u proteklom razdoblju počela razvijati početna populacija crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi).

Primjena insekticida protiv štetnih leptira čije su ličinke uzročnici crvljivosti plodova u voćnim nasadima jabuka i krušaka još nije potrebna (vidi podatke u Tablici 2.)!

Tablica 2. Prosječni dnevni ulovi nekih štetnika na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) od kraja travnja i tijekom prve polovice svibnja o.g. (posljednjih 20-ak dana)!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Archips Ostrinia
Prosječni dnevni ulov leptira 0,0-0,15 6,15 1,1-2,45 1,35 0,15-0,5 0,2

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Archips=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

U plantažnim nasadima kruške nastaviti preventivnu zaštitu od različitih uzročnika bolesti (Venturia, Gymnosporangium, Stemphylium) primjenom dopuštenih površinskih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Od početka svibnja o.g. primjećujemo na netretiranim stablima krušaka sporadičnu pojavu napada osice srčikarice (Janus compresus)! Nakon cvatnje krušaka (u posljednjih 25 dana) bilo je potrebno provesti dva usmjerena tretiranja ličinki kruškine buhe (Psylla), koja se sukcesivno razvija iz odloženih jaja odraslih oblika prezimljujuće populacije (pritom koristiti registrirane insekticide) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Još od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis