Obavijest voćari

U nasadima jabuka nastaviti sa zaštitom protiv bolesti krastavosti (Venturia inaqualis) i pepelnice (Podosphera leucotricha) da bi se zaštitila novo izrasla lisna masa.

Primijeniti jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja (koji imaju djelovanje i na pepelnicu).

Pripravci koji se mogu primijeniti su:

a.t  difenkonazol (Difcor, Score 250 EC)  ili a.t. fenbukonazol (Indar 5 EW ) kojima se dodaje pripravak kontaktnog djelovanja kao što su

a.t. mankozeb (Dithane M-45,Dithane DG Neotec, Star 80, Pinozeb M-45, Mankozeb i dr) ili kaptana (Captan WP 50, Captan 80 WG, Merpan i dr)

a.t. ditianon –Delan 700 WDG,Delan Pro.

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene, miješaje pripravaka  kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone kao i dozvole za pripravke kojima je istekla dozvola a smiju se upotrebljavati do prodaje zaliha.

Sva primjenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Strojeve za primjenu SZB obavezno pregledati ukoliko to još nije napravljeno.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis