Obavijest vinogradarima

Nasade vinove loze  zaštititi protiv bolesti crne pjegavosti (Phomopsis viticola) jer zbog vremenskih prilika još uvijek nije tako intenzivan porast.

Pripravci koji se mogu koristiti :  su Polyram DF, Dithane M-45 , Delan Pro, Pinozeb  i drugi.

Tamo gdje je proteklih godina bilo problema sa pepelnicom mogu se primijeniti pripravci na bazi sumpora  (Sumpor SC-80, Kalinosul 80 WG, Kossan WG i dr.)koji se koriste i protiv grinja (uzročnika akarinoze i erinoze).

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom te paziti na preporučene doze i koncentracije i vrijeme primjene kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku vegetacije.  Sve korištene pripravke upisati u evidenciju. Ambalažu zbrinuti na propisani način. Ukoliko je istekla valjanost iskaznice za kupovinu i primjenu szb produžiti joj rok.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti jer je propisani zakonski rok već prošao.

Kod primjene  i pripreme preparata koristiti propisanu zaštitnu opremu.

Sve nejasnoće i dodatne informacije proizvođači mogu provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( www.mps.hr ).

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Pripremi za ispis