Obavijest ratarima

Obilaskom usjeva ozimih žitarica na pojedinim lokacijama primijećena je pojava biljnih bolesti. Stoga proizvođačima strnih žitarica preporučamo obilazak usjeva i pregled na prisustvo biljnih bolesti: pepelnice (Erysiphe graminis), mrežaste pjegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sive pjegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis), hrđa (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici)  dr.

Porast lisne mase u gušćim i bujnijim usjevima uz promjenjivo vrijeme stvaraju idealne uvjete za razvoj bolesti lista i stabljike. Neprovođenje zašite u slučaju njihove pojave dovodi do sušenja i propadanja lisne mase i na kraju do značajnijeg smanjenja uroda.

Tretiranje se može izvršiti preparatima na osnovi aktivne tvari:

  • azoksistrobin (Amistar 250 SC, Mirador 250 SC, Zoxis 250 SC, Legado, Diagonal, Sinstar, Tazer, Azaka)
  • azoksistrobin u kombinaciji s drugim aktivnim tvarima (Zakeo Xtra, Comrade, Custodia, Seguris Xtra)
  • tebukonazol (Folicur 250 EW, Tebusha 25% EW, Tebkin 250 EW, Tebucol, Tebu Super 250 EW, Riza, Ulysses)
  • tebukonazol u kombinaciji s drugim aktivnim tvarima (Prosaro 250 EC, Zantara)
  • protiokonazol (Curbatur 250 EC, Proline, …)
  • protiokonazol u kombinaciji s drugim aktivnim tvarima (Ascra Xpro, Seguris Era)
  • prokloraz (Mirage 45 EC)

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Pripremi za ispis