Obavijest voćarima

Na većini lokaliteta zabilježene su značajne štete od mraza. Negativne temperature zraka zabilježene su u noćima 7. i 8. travnja.

Tablica 1. Minimalne temperature zraka zabilježene na mjernim postajama u noći 7. i 8.  travnja

 

Lokalitet

7.4.2021.

Min. tem. zraka (°C)

8.4.2021.

Min. tem. zraka (°C)

Voloder – 2,3 – 2,9
Ruškovica – 3,6 – 3
Repušnica – 2,7 – 3,1
Popovača – 3,4 – 4,3
Katoličko Selišće – 3,4 – 4,1
Glina – 3,4 – 4,8
Selište (Kutina) -2,1 – 4,3
Ilova – 3 – 2,3
Crnac (Sisak) – 3,8 – 3,6
Letovanski Vrh – 4,8 – 2,3
Brežane Lekeničke – 3,6 – 2,6

Unatoč takvoj situaciji i dalje je potrebno provoditi tretiranja, ponajprije za suzbijanje krastavosti jabuka (Venturia inaequalis), osobito u razdoblju trajanja primarnog ciklusa bolesti, koji završava u prvoj dekadi lipnja.

Meteorolozi najavljuju mogućnost oborina početkom ovog tjedna (veća količina tijekom utorka), pa voćarima savjetujemo da prije najavljenih oborina provedu zaštitu plantažnih nasada jabuka. Od pripravaka predlažemo primjenu fungicida na bazi:  mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP) ili metirama (Polyram DF) ili pirimetanila (Pyrus SC, Scala, Faban) ili ciprodinila (Chorus 75 WG).

U nasadima jabuka, gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha) prednost dajemo pripravcima iz skupine strobilurina: Stroby DF, Zato 50 WG, Zato plus ili Tercel WG. Navedeni strobilurini preventivno suzbijaju krastavost i pepelnicu. Za preventivno suzbijanje fuzikladija i pepelnice moguća je primjena pripravka na osnovi fuksapiroksada (Sercadis).

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

                                                    Suzana Slovic, dipl.ing. 

       E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis