Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije u periodu od 5.4 do 9.4. ovisno o lokalitetu zabilježene su niske temperature koje su na jabuci i kruški uzrokovala značajne štete. Unatoč štetama koje su nastale uslijed negativnih temperatura preporuča se voćarima da i dalje provode zaštitu protiv štetnih organizama  u svojim nasadima.

Kako  meteorolozi za naredne dane najavljuju mogućnost kiše potrebno je u nasadima jabuka i kruške za preventivno suzbijanje krastavosti (Venturia inaequalis) ponoviti zaštitu jednim od sljedećih fungicida: Dithane M-45, Pinnozeb M-45, Manfil 75 WG, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Indofil 80 WD, Pyrus SC, Scala, Faban, Chorus 75 WG ili dr.

Za suzbijanje  pepelnice (Podosphaera leucotricha), potrebno je u nasadima jabuka gdje je uočena njena pojava koristiti preparate na bazi strobilurina koji ujedno preventivno suzbijaju i krastavost jabuke: Tercel, Zato 50 WG, Zato plus  ili Stroby DF. Za preventivno suzbijanje fuzikladija i pepelnice moguća je primjena pripravka na osnovi fuksapiroksada (Sercadis).

Pregledom nasada krušaka ustanovljena je prisutnost jaja kruškine buhe (Psylla pyri), stoga upozoravamo proizvođače krušaka da pregledavaju svoje nasada na prisutnost ličinki kruškine buhe. Ukoliko je zabilježena veća prisutnost ličinki potrebno je po završetku cvatnje obaviti suzbijanje jednim od sljedećih pripravaka: Movento SC, Harpun, Delegate 250 WG, Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft 18 EC. Radi zaštite pčela primjena navedenih insekticida dozvoljena je isključivo nakon cvatnje, s time da je cvjetni pojas u voćnjaku obavezno pokošen.

Za poboljšanje prianjanja i djelotvornosti, navedenim pripravcima za suzbijanje kruškine buhe preporučamo dodati Bijelo ulje (0,3 do 0,5 %) ili neki okvašivač. Ukoliko se koristi mineralno ulje ne preporuča se miješanje s pripravcima na osnovi kaptana radi moguće fitotoksičnosti. Navedene je pripravke potrebno primijeniti uz veći utrošak vode.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis