Obavijest proizvođačima ozimi žitarica

Obilaskom terena i pregledom usjeva ozime pšenice i ječma uočena je pojava prvih simptoma biljnih bolesti na donjim listovima.

Radi se o smeđoj pjegavosti pšenice ( Septoria tritici ), te o mrežastoj pjegavosti lista ječma ( Pyrenophora teres ) ili sivoj pjegavosti lista ječma  ( Rynchosporium secalis ).

Treba napraviti tretiranja ozimih žitarica protiv biljnih bolesti, osobito u usjevima u kojima je sklop gušći, jer se tamo stvaraju povoljni uvjeti za razvoj bolesti.

Preporuča se primjena: AMISTAR 250 EC, CONTROLAN, FOLICUR EW 250, FALCON FORTE, ELATUS PLUS, PRIAXOR EC, i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/4 ).

 

 Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Pripremi za ispis