Obavijest voćarima

Proizvođači bi trebali pratiti faze razvoja u svojem nasadu šljiva  i u fazi pred kraj cvatnje  treba izvršiti zaštitu protiv šljivinih osica (Hoplocampa sp.) koji je čest štetnik kod nas.

Velika zaraza uzrokuje opadanje plodova i direktno smanjenje uroda.

U nasadima šljiva postaviti bijele ljepljive ploče na koje se love šljivine osice te se na taj način prati njihov let i brojnost a kod većeg broja ploča može se ulovom na njih smanjiti i broj jedinki u nasadu.

Za šljivinu osicu (Hoplocampa sp.) najkasnije do 1. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. svibnja (prema Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera RR za 2021.godinu)

Dozvoljena szb provjeriti u fiz bazi.

Paziti  na vrijeme primjene zbog opasnosti za pčele!!!

Prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije i vrijeme primjene te broj tretiranja u toku vegetacije.

Obavezno voditi evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Ambalažu propisno zbrinuti.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti jer je propisani zakonski rok već prošao (od 26.11.2016).

Napominjemo da voćari koji su se odlučili na M10 i postavljanje ploča moraju imati račun za kupljene ploče, dostaviti ga APPRRR, postaviti ploče u nasadu, pratiti i voditi obaveznu evidenciju.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis