Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

U posljednjih deset dana zabilježili smo vrlo nepovoljno razdoblje za voćke s čak šest dana tijekom kojih se minimalna temperatura spuštala ispod nule te su u voćnjacima jabuka zabilježena oštećenja cvjetnih organa, osobito na sorti Idared.

 

Tablica 1. Minimalne jutarnje temperature zraka u °C  zabilježene na agroklimatskim stanicama od 4. do 9. travnja 2021. na području Koprivničko-križevačke županije.

Datum

Stanica

4.4. 5.4. 6.4. 7.4. 8.4. 9.4.
Kalnik 3,2 1,6 -2,2 -3,4 -1,5 2,2
Križevci -0,2 -2,8 -1,6 -3,9 -3,1 -2,8
Brezje Miholečko 0,8 -2,3 -1,9 -2,6 -3,3 -2,6
Sveti Petar Čvrstec 3,4 -1,8 -1,2 -3,6 -2,5 -1,4
Carevdar -0,8 -3 -1,9 -4,3 -3,3 -3,3
Koprivnica -0,6 -1 -1,8 -3,5 -1,1 -3,9
Lukovec -3,7 -5,4 -4,3 -8,9 -7,3 -7,4
Novigrad Podravski 1 0,8 -1,3 -3,4 -1,3 -0,6
Gola -1,5 -4 -0,6 -5 -4,5 -5
Virje 1,4 1,2 -1 -3 -0,8 -0,6
Čepelovac 2,5 0,6 -0,5 -2,5 -0,3 -2,2
Kozarevac -0,8 -0,8 -0,6 -2 -1,4 -3,8

 

 

Jabuke na području Koprivničko-križevačke županije nalaze se u početku cvatnje dok su kruške u punoj cvatnji. Najavljena kiša u narednim danima (osobito veće količine najavljene za utorak) mogla bi omogućiti primarne infekcije uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) te voćarima preporučamo da obave preventivnu zaštitu fungicidima.

 

U fazi cvatnje za preventivnu zaštitu mogu se koristiti fungicidi na bazi mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP). ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Delan SC), pirimetanila(Pyrus 400 SC, Scala SC) ili ciprodinila (Chorus 75 WG).

 

U voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) vidljivo je otvaranje zaraženih pupova preporučamo  obaviti zaštitu pripravcima na osnovi strobilurina: Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG, fuksapiroksada (Sercadis) ili kombinirani pripravak Luna expirience.

 

Tijekom najavljenog kišnog perioda temperatura ne bi trebala prelaziti 9°C te ne očekujemo infekcije uzročnikom bakterijske paleži jabuke i kruške.

 

U voćnjacima gdje je prošlih sezona bilo šteta od jabučne osice (Hoplocampa testudinea) preporučamo postaviti bijele ljepljive ploče u nasad radi praćenja pojave štetnika.

U nasadima jabuka tijekom toplih i sunčanih očekujemo let i odlaganje jaja moljca minera kružnih mina, no u fazi cvatnje jabuke ne preporučamo primjenu insekticida!

U nasadima kruške potrebno je pratiti pojavu obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri) i odlaganja jaja i pojavu ličinki.

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis