Obavijest tržnim proizvođačima jagoda u plastičnim tunelima

Krajem mjeseca veljače o.g. (5.3.) upućena je preporuka tržnim proizvođačima jagoda u zaštićenom uzgoju (visokim “plastičnim tunelima”) o najvažnijim kategorijama neželjenih organizama (uzročnika bolesti i štetnika životinjskog podrijetla) od kojih bilježimo ekonomske štete u našim krajevima tijekom zadnjih desetak godina.

Od početka mjeseca ožujka zabilježili smo u središnjem dijelu Županije 12 dana s najvišim temperaturama zraka u rasponu 10,2° do 17,4°C. Dojam hladnoće posljednjih dana pojačavaju sjeverna zračna strujanja, pa je u istom razdoblju tijekom 12 jutra zabilježena negativna vrijednost temperatura u rasponu od -0,94° do -6,94°C. Ipak, za sunčanih sati najviše temperature u visokim plastičnim tunelima bez provjetravanja dostižu vrijednosti >25°C, pa od početka druge dekade ovog mjeseca bilježimo otvaranje prvih cvjetova jagoda!

Stoga u plastenicima provodimo natapanje usjeva jagoda (“kap po kap”), vješanje obojenih ljepljivih ploča (žutih i plavih), te prve usmjerene mjere zaštite korijena (“kap po kap”) i folijarnim aplikacijama nadzemnih organa!

U narednih tjedan dana očekujemo nešto svježije razdoblje za ovo doba godine, najniže jutarnje temperature će biti u rasponu vrijednosti od -1° do 1°C a najviše dnevne pritom neće biti veće od 10°C! Nove oborine u obliku kiše, susnježice ili malo snijega očekujemo u subotu  (21.3. 2021.)!

Jagode u visokim plastičnim tunelima ili plastenicima moguće je tijekom hladnih noći dodatno unutar zaštićenog prostora pokrivati paučinastom folijom (uz riječne doline Mure i Drave najniže su jutarnje temperature u rasponu od -3° do -5°C)!!

 

Pojava i intenzitet štetnih organizama značajno se razlikuje pri uzgoju jagoda u visokim plastičnim tunelima u odnosu na otvorene gredice. Uz dominantnu bolest sivu plijesan plodova jagode (Botrytis cinerea), posljednjih desetak godina u intenzivnim nasadima jagoda pri uzgoju u plastičnim tunelima sve češće pronalazimo simptome tzv. “antraknoze” (Colletotrichum acutatum, C. gleosporioides), uzročnika srčane truleži stabljike i lisne drške, nepravilnih tamnih lisnih pjega i uleknute tamne pjegavosti plodova jagoda. Nažalost, većina najčešće uzgajanih sorata jagoda je vrlo osjetljiva na spomenuti poremećaj. Većina specifičnih fungicida koje koristimo za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) ima samo djelomičnu djelotvornost na “antraknozu” jagoda (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: zabilježeni meteorološki uvjeti početkom druge dekade mjeseca ožujka o.g. (12.-13.3. 2021.) uz riječne doline (npr. Mursko Središće) upućuju na približno 10-20-ak % uvjeta za početni razvoj plijesni (Botrytis) i antraknoze (Colletotrichum) u nasadima jagoda!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti sive plijesni (Botrytis cinerea) na fungicide  (fenheksamid, boskalid) tijekom 2019. godine u Republici Hrvatskoj je potvrđen razvoj sedam rezistentnih (otpornih) izolata na jagodi (Vrgorac), tikvicama (Opuzen), salati i rajčici (Rovišću) (https://rezistentnost-szb-hr). Slabije osjetljivi izolati utvrđeni su u Opuzenu, Metkoviću i Vrgorcu (jagode)  (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Centar za zaštitu bilja pri HAPIH-u i Institut za jadranske kulture)!

 

Pepelnica jagoda (Sphaerotheca macularis, S. aphanis) naseli donju lisnu stranu, zaraženo se tkivo uvija prema gore, a rubni dio naličja pocrveni. Za razliku od drugih biljnih pepelnica površinski je micelij na jagodama vrlo rijetko vidljiv, a najvažniji ekološki čimbenik ranije pojave pepelnice u jagodama je visoka vlažnost zraka. Stoga se pepelnica brže razvija i veće štete pravi pri uzgoju jagoda u zaštićenom prostoru (visokim tunelima, plastenicima, staklenicima). Moguća je zaraza još mladih i zelenih plodova, nakon čega se njihov oblik mijenja zbog neravnomjernog rasta zdravog i napadnutog dijela. Napad pepelnice na jagodama se može poistovjetiti sa fiziološkim poremećajima uslijed neravnomjerne gnojidbe.

 

U uvjetima visokih temperatura ispod plastičnih tunela i niske vlažnosti zraka dominantan štetni organizam životinjskog podrijetla je staklenička grinja iz skupine crvenih pauka (Tetranychus urticae), a također se pojavljuju štetne gusjenice i kornjaši iz skupine voćnih pipa koji oštećuju cvjetne stapke jagoda. Moguća je pojava lisnih uši (Aphidina) i štetnih tripsa (npr. Frankliniella).

Poželjno je iznad biljaka jagoda u visokim plastičnim tunelima vješati žute i plave ljepljive ploče.

Kako su u prvoj polovici ožujka o.g. najviše temperature zraka najčešće dosezale vrijednosti >11°C, u visokim plastičnim tunelima toplina prelazi vrijednosti 25°C, potrebno je u takvim uvjetima redovito pratiti populaciju navedenih neželjenih organizama, te prema potrebi primijeniti dopuštene insekticide i /ili akaricide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Voditi računa o njihovoj otrovnosti i opasnosti za oprašivače (pčele medarice)!

 

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti lisnih uši (Myzus), kalifornijskog tripsa (Frankliniella) i cvjetnog (stakleničkog) štitastog moljca (Trialeurodes) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u Republici Hrvatskoj je potvrđen razvoj rezistentnih (otpornih) populacija ovih štetnika na primjenu određenih insekticidnih djelatnih tvari (https://rezistentnost-szb-hr) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Centar za zaštitu bilja pri HAPIH-u i Institut za jadranske kulture)! Kod mjera zaštite proizvođači jagoda redovito moraju voditi informacije o novijim spoznajama kod suzbijanja “napasnih” nametnika.

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis