Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Obilaskom ozimih žitarica utvrđena je zakorovljenost ozimim korovima ( širokolisni – mišjakinja, čestoslavica, mrtva kopriva, kamilica, i dr.; uskolisni – mišji repak, slakoperka, divlja zob, i dr.)

Poljoprivredni proizvođači koji nisu primijenili herbicide protiv korova u jesen, trebali bi provesti tretiranje sada u proljeće u stadiju žitarice od završetka busanja do početka vlatanja.

Ovisno o zastupljenosti korova na parceli i razvojnom stadiju žitarice preporuča se primjena herbicida:

Protiv jednogodišnjih širokolisnih korova : NUANCE, TORNADO FORTE, STARANE 250, FLUXYR 200 EC, BIATHLON 4 D, TRIBE 75 WG, TRAILER, GRODYIL, PATROL 200, i dr.

Protiv jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova : HUSSAR OD, SEKATOR OD, TOMIGAN 250 EC, STARLINE, i dr.

Protiv jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova : PALLAS 75 WG, TOLUREX 50 SC, i dr.

Protiv jednogodišnjih uskolisnih korova : AXIAL 50 EC  ili FOXTROT.

Također se preporuča redovito praćenje zdravstvenog stanja žitarica zbog moguće pojave prvih simptoma biljnih bolesti.

Pri izboru herbicida treba voditi računa o odabiru onog koji ima dozvolu za primjenu u RH na kulturi koju tretiramo!

Tretiranje treba obaviti za mirnog vremena, kad nema vjetra!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/4 ).

 

 

Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Pripremi za ispis