Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Prognostičari za petak najavljuju mogućnost kiše uz temperaturu od 5 do 15°C te breskvama i nektarinama prijeti opasnost od infekcije uzročnikom kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans). Optimalna temperatura za infekciju je u rasponu od 10-20°C, no uz dovoljnu dugo razdoblje vlaženja biljnih organa infekcija je moguća i pri temperaturi nižoj od 5°C.

 Breskve i nektarine na području Koprivničko-križevačke županije nalaze se uglavnom u razvojnom stadiju nabubrenih pupova (samo na pojedinim lokacijama i ranim sortama zabilježena je pojava zelenog vrška) te se za preventivnu zaštitu dan ili dva prije kiše mogu koristiti pripravci na osnovi bakra.

Tretiranje je potrebno obaviti za mirna vremena bez vjetra, pri dnevnoj temperaturi zraka višoj od 5˚C uz povećani utrošak škropiva.

 

Prilikom odabira sredstva za zaštitu bilja vodite računa o tome je li njegova primjena dozvoljena na kulturi koju tretirate!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

 

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis