Obavijest proizvođačima uljane repice

Obilaskom parcela i pregledom uljane  repice utvrđena je prisutnost proljetnih pipa : velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) i male repičine pipe  (Ceutorhynchus pallidactylus ).

Porast temperatura dovest će do porasta broja ovih štetnika.Kako bi se to spriječilo potrebno je provesti  pregled parcela i po potrebi izvršiti tretiranje.

Kritični brojevi kod kojih je potrebno vršiti tretiranje su:

mala pipa: 1 pipa/40 biljaka ili 1 pipa/m2

velika pipa: 1 pipa/5 biljaka ili 10-20 pipa u žutoj posudi

Kod odabira insekticida treba voditi računa da pri nižim dnevnim temperaturama ( ispod 10 °C) prednost treba dati pripravcima  iz skupine sintetskih piretroida , kao što su: DECIS 2,5, KARATE ZEON, CYTRIN MAX, SUMIALFA 5 Fl ,POLECI PLUS, FASTHRIN 10 EC.

Od ostalih insekticida mogu se primijeniti: MOSPILAN20 SG, MOSPILAN 20 SPTretiranja bi trebalo obaviti u dijelu dana kada su više temperature i nema vjetra.Prilikom obilaska usjeva trebalo bi pregledati usjeve i  na prisutnost korova jer u ovim fazama moguće obaviti tretmane nekim od slijedećih herbicida:Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova: FUSILADE FORTE, SELECT SUPER,GEPARD 050 EC, LEOPARD 5 EC, QUICK EC i dr.Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova: LONTREL 72, LONTREL 300, CLAP 300 SL, KORVETTO.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14).

Tatjana Radiković, dipl. ing. agr.

Email: tatjana.radikovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis