Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Krajem zime 2020./2021. kondicija ozimih žitarica je vrlo različita, ovisna o roku sjetve, izboru sorte i količine sjemena, provedenoj osnovnoj gnojidbi i tipu zemljišta, odnosno njegovoj kemijskoj reakciji ili pH vrijednosti. Mjesec prosinac 2020. bio je iznadprosječno topli i neobično vlažan (vidi Tablicu 1.) (slični su uvjeti zabilježeni i tijekom listopada protekle godine)! Od početka kalendarske 2021. u nekoliko smo navrata bilježili “hladne epizode” (npr. u danima 11.1.-19.1., te ponovno u danima 11.2.-16.2., a tih je dana najniža zabilježena temperatura zraka u središnjem dijelu Međimurja bila je -8,07°C u siječnju, te -11,45°C u veljači o.g.). Za razliku od siječnja, tijekom veljače o.g. tijekom prohladnog razdoblja nije bilo snježnih oborina. Ipak, između hladnih razdoblja tijekom siječnja i veljače o.g. bilježimo veći broj iznadprosječno toplih dana, pa su tako prosječne mjesečne toplinske vrijednosti za prva dva ovogodišnja mjeseca +2,3°C iznad očekivanih vrijednosti! Neobično je toplo bilo 22.-26. veljače o.g., jer su najviše dnevne temperature u rasponu od 18,9° do 22,4°C!

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature i oborine tijekom proteklog zimskog razdoblja 2020./2021. godine u središnjem dijelu Međimurja:

Razdoblje i izmjerene vrijednosti studeni 2020. prosinac 2020. siječanj 2021. veljača 2021.
Temp. °C Oborine

mm

Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm
2020./2021. 5,1°C 25,8 2,7°C 103,8 2,1°C 32,0 3,6°C 27,2
*Prosjek 4,2°C 72,7 0,9°C 53,9 0,1°C 30,6 0,7°C 43,3
Razlika (±) +0,9°C -46,9 +1,8°C +49,9 +2,0°C +1,4 +2,9°C -16,1

*višegodišnji očekivani prosjek u okolici Čakovca!

 

Budući je kraj protekle 2020. godine obilježilo iznadprosječno vlažno razdoblje (listopad i prosinac), u posljednja prošlogodišnja tri mjeseca zabilježeno je dugotrajno zadržavanje vlage na biljkama na lokalitetima uz riječne doline (svakog mjeseca u rasponu od 27.965 do 35.360 minuta)! Ali, od početka kalendarske godine zabilježeno je 59,2 mm oborina, što je 20 % manje od očekivanih prosjeka, a moguće nove oborine očekujemo tek krajem ovog tjedna!

Dakle, proteklu zimu su obilježile izmjene iznadprosječno toplijih sa nešto hladnijim razdobljima. U tri zimska mjeseca (studeni, prosinac, siječanj) (vidi Tablicu 1.) u središnjem je dijelu Županije zabilježeno 161,6 mm oborina (slično višegodišnjim očekivanjima koja u navedenom razdoblju iznose 157,2 mm)! Na nekim poljima vidljivi su znakovi nedostatka hranjiva.

Stoga krajem zime – početkom proljeća u pravilu preporučujemo obaviti prve prihrane usjeva manjim količinama pojedinačnih dušičnih gnojiva, naročito u usjevima slabije kondicije i koji pokazuju znakove lokalnog žućenja (prije najavljenih oborina)!

Također, tijekom zimskih se mjeseci bez obzira na meteorološke uvjete dobro razvijaju pojedine vrste neželjenih biljaka ili korova u ozimim usjevima.

Procjenu potrebe suzbijanja korova u ozimim žitaricama u dva navrata – već ujesen i rano u proljeće (ili krajem zime)!

Dominantni zimski korovi u žitaricama su mak, mrtva kopriva, čestoslavica, potočnica, broć, dvornici, divlja repica, gorušica, mišjakinja, kamilica, jarmen, rusomača, te trave obična slakoperka, mišji repak, vrste roda Bromus, Poa i drugi. Njihovo suzbijanje ne preporučujemo provoditi na poljima gdje su usjevi loše kondicije, odnosno dok se ozima pšenica nakon prve prihrane ne oporavi od nedostatka hranjiva i bude u stadiju završetka busanja ili početkom vlatanja! Krajem busanja su još uvijek optimalni rokovi suzbijanja dominantne korovne trave u ozimoj pšenici na području Međimurja – obične slakoperke ili pahovke (Apera spica venti), te drugih zimskih (bienalnih) korova koji rastu iz sjemena.

Na hrvatskom je tržištu za suzbijanje navedenih korova registriran zadovoljavajući broj herbicida.

Primjenu kombiniranih zemljišno-kontaktnih herbicida registriranih za primjenu u ozimim žitaricama preporučujemo nakon prvih gnojidba i očekivanih oborina! Ovisno o dominantnim korovima na parcelama i razvojnom stadiju ozimih žitarica, preporučujemo odabrati neki od dopuštenih herbicida na parcelama u ozimim žitaricama (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Ova uputa ne vrijedi za proizvođače koji su korove u ozimim žitaricama suzbijali već krajem jeseni 2020. godine!

Primjena herbicida krajem zime – rano u proljeće obavlja se u razvojnom stadiju usjeva BBCH 21-30, uz mogućnost korektive aplikacije do faze BBCH 32!

Manji broj herbicida selektivan je nakon busanja žitarica (npr. do stadija dva koljenca mogu se koristiti pripravci koji sadrže klopiralid, fluroksipir, amidosulfuron, fenaksapropetil)!

 

VAŽNO: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Voditi računa o selektivnosti herbicida u ozimim žitaricama, odnosno u uputama provjeriti u kojem je razvojnom stadiju dopuštena primjena pojedine djelatne tvari (trgovačkog pripravka)!

 

Vremenski uvjeti zabilježeni u početnom dijelu kalendarske 2021. godine, zbog oborina manjih očekivanim količinama (vidi Tablicu 1.) bili su manje povoljni ranijem razvoju bolesti ozimih žitarica početkom 2021. (npr. Puccinia, Septoria i dr.). Ipak, uz riječne doline Mure i Drave zbog dugotrajnog zadržavanja vlage (rosa) u narednom razdoblju preporučujemo redovito provjeravati zdravstveno stanje usjeva! Količina i raspored oborina u narednom će razdoblju najviše utjecati na jači ili slabiji razvoj većine uzročnika bolesti ozimih žitarica.

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis