Pomoć poljoprivrednom stanovništvu nakon potresa pružaju službenici Ministarstva poljoprivrede i djelatnici Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu

Razoran potres pogodio je Sisačko-moslavačku županiju s epicentrom 3 km jugozapadno od grada Petrinje. Nakon toga se svakodnevno nastavlja podrhtavanje tla. Saniranje šteta i obnova trajat će dugo. Službenici Ministarstva poljoprivrede uključili su se u pružanje pomoći od prvog dana.

 

Prijava šteta od potresa

Stanovnici s područja Sisačko-moslavačke županije nastalu štetu na stambenim objektima nastalu uslijed potresa mogu prijaviti popunjavanjem upitnika na sljedećoj poveznici: https://arcg.is/Se0v90. Na taj se način podaci unose u središnju bazu podataka za područje Sisačko-moslavačke županije. Osobe koje nemaju pristup internetu (ili se njime ne služe) štete mogu za prijaviti na sljedeće brojeve telefona:

za područje grada Siska  044/510-164, 044/510-834, 044/510-139;

za područje grada Petrinje  044/515-250, 044/515-234;

za područje grada Gline  044/551-600.

Formirani su lokalni stožeri civilne zaštite za područje Petrinje, Gline i Siska. U rad svakog od navedenih lokalnih stožera uključeni su službenici Ministarstva poljoprivrede i djelatnici  Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu:

Ivan Jukić iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva za područje Siska i okolice: ivan.jukic@mps.hr, telefon: 091/4882749;

Igor Petrović iz Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva za područje Gline i okolica: igor.petrovic@mps.hr, telefon: 091/4882840;

Mladen Molnar iz Hrvatske agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) za područje Petrinje i okolice: mladen.molnar@hapih.hr, telefon: 099/8153869.

U rad Županijskog stožera Civilne zaštite uključen je Ivan Jukić. Stožer Civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije ima sjedište u Sisku, u prostoru nove Strukovne škole, gdje je i operativni centar za pozive građana. Na ukupno pet brojeva mobilnih telefona građani mogu podnijeti  zahtjev ili upit vezano uz potres: 099/5826729, 099/5826730, 099/5826731, 099/5826732, 099/5826733.

 

Uloga službenika Ministarstva poljoprivrede i djelatnika Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu

Već od 30. prosinca 2020. godine službenici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva obilaze su poljoprivredna gospodarstva koja su pretrpjela oštećenja na stambenim objektima, objektima za smještaj stoke i hrane za domaće životinje kao i na ostalim poljoprivrednim resursima. Svakog dana redovito se obilaze područja koja su pretrpjela najveća oštećenja, evidentiraju se potrebe za smještajem domaćih životinja i potrebe za stočnom hranom. Prikupljeni podaci se obrađuju na dnevnoj razini radi procjene potreba poljoprivrednika. Službenici Ministarstva poljoprivrede i djelatnici Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu pomažu poljoprivrednim proizvođačima na područjima pogođenim potresom kroz čitav niz aktivnosti kako bi se umanjile posljedice potresa i čim prije uspostavila i nastavila poljoprivredna proizvodnja.  Poljoprivrednim proizvođačima s područja pogođenim potresom od sada je dostupna i aplikacija za prijavu šteta na poljoprivrednim gospodarstvima.

Registrirani poljoprivrednici, putem ove aplikacije, osim oštećenja poljoprivrednih resursa (gospodarskih zgrada i objekata, poljoprivrednih površina i stoke) mogu prijaviti i potrebe za stočnom hranom, izmještanjem stoke kao i poteškoće sa prodajom poljoprivrednih proizvoda.

Podaci koji su već prikupljeni dosadašnjim obilaskom terena i telefonskim pozivima bit će uneseni u aplikaciju i koristit će se u svrhu pripreme i provedbe mjera namijenjenih obnovi poljoprivrednih resursa i imovine koja će se financirati iz Programa ruralnog razvoja.

Obrazac za prijavu štete na poljoprivrednim gospodarstvima nalazi se na poveznici potresi.mps.hr.

Poljoprivrednicima koji nisu u mogućnosti sami prijaviti štetu na raspolaganju stoje poljoprivredni savjetnici putem telefonskih brojeva:

  1. Ivan Danjek, 091/4882715
  2. Jasmina Vagan,  099/4926460
  3. Davorin Hrsto, 091/4882803

 

Raspodjela hrane za domaće životinje

Formirana su tri skladišta u kojima se zaprima donirana hrana za domaće životinje. Svi koji žele donirati hranu za domaće životinje, ali i poljoprivrednici kojima je potresom uništena spremljena hrana, skladišta i sjenici mogu se obratiti na kontakte navedene u tablici niže u tekstu.

Na 3 lokacije su formirana privremena skladišta hrane za životinje u Petrinji i Glini:

  • Petrinja, Sisačka 116, DIP Žužić, bivša ciglana Petrinja: za koncentriranu hranu (žitarice)
  • Petrinja, Ulica Milana Nemčića, desni II. Odvojak za voluminoznu hranu (sijeno i sjenaža)
  • Glina, Dvorska 96, za koncentriranu (žitarice) i voluminoznu hranu (sijeno i sjenaža)

Za zaprimanje i raspodjelu stočne hrane u Petrinji zadužen je djelatnik Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu:

Redni broj Ime i prezime E-mail adresa Mobitel
1. Renato Šunjić renato.sunjic@hapih.hr 099/5028774

Za zaprimanje i raspodjelu stočne hrane u Glini na raspolaganju su savjetnici Uprave za stručnu podršku razvoja poljoprivrede i ribarstva:

Redni broj Ime i prezime E-mail adresa Mobitel
1. Siniša Hrgović sinisa.hrgovic@mps.hr 091/4882805
2. Jurica Bengeri jurica.bengeri@mps.hr 091/4882771
3. Valerija Čižmak valerija.cizmak@mps.hr 091/4882959
4. Ozren Hrsto ozren.hrsto@mps.hr 099/4972738
5. Dario Zagorec dario.zagorec@mps.hr 091/4882775
6. Zlatko Tomljanović zlatko.tomljanovic@mps.hr 091/4882983

Izdavanje hrane obavlja se svakog dana u razdoblju od 9:00 do 15:30 sati.

Iskazane su potrebe za koncentriranom hranom (kukuruz, šrot, ostale žitarice), a posebno za koncentratima za različite kategorije svinja (starter, grover i finišer).

Timovi agronoma iz Ministarstva poljoprivrede Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu obilaze poljoprivrednike i bilježe potrebe za hranom za životinje, zbrinjavanjem domaćih životinja i ostalim potrebama. Osim izravnog obilaska poljoprivrednika, obavlja se i telefonsko pozivanje radi što bržeg i efikasnijeg prikupljanja podataka o potrebama poljoprivrednog stanovništva. Od katastrofalnog potresa do 11. siječnja službenici su kontaktirali ukupno 2900 poljoprivrednika, od čega su službenici Ministarstva poljoprivrede obišli 753 poljoprivrednika, a telefonski uputili ukupno 1941 poziva poljoprivrednicima, od čega je 1550 poljoprivrednika odgovorilo na upit o pretrpljenim oštećenjima (odaziv 80%). Djelatnici HAPIH-a obavili su kontakt s 597 poljoprivrednika.

Osim 2960 poljoprivrednih gospodarstava koja su podnijela Zahtjev za potporu poljoprivrednoj proizvodnji u 2020. godini, obilaskom se utvrđuju oštećenja i  potrebe kod poljoprivrednog stanovništva koje nije evidentirano u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, ali se bave poljoprivrednom proizvodnjom za osobne potrebe.

 

Zbrinjavanje domaćih životinja

Za potrebe premještanja u svrhu pronalaska i osiguranja odgovarajućeg smještaja životno ugroženih domaćih životinja poljoprivrednicima su na raspolaganju djelatnici Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu te savjetnici Uprave za stručnu podršku razvoja poljoprivrede i ribarstva:

Redni broj Ime i prezime E-mail adresa Mobitel
1. Mladen Molnar mladen.molnar@hapih.hr 0998153869
2. Renato Šunjić renato.sunjic@hapih.hr 0995028774
3. Mijo Žugaj mijo.zugaj@mps.hr 0914882756

Prijavom i registracijom premještanja životinja na druge lokacije, životinje u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ-u) moraju ostati registrirane na OIB trenutnog posjednika s potresom pogođenog područja. Postupak za premještanje domaćih životinja opisan je u: LETAK – Premještanje stoke.

 

Za potrebe intervencije zbog bolesti ili ozljede domaćih životinja i kućnih ljubimaca i za ispisivanje prateće dokumentacije prilikom premještaja domaćih životinja poljoprivrednicima su na raspolaganju veterinarske organizacije:

Veterinarska organizacija Adresa Poštanski broj Telefon
ANIMA-VET d.o.o. Sela 198 44273, Sela 044/713 107
VETERINARSKA AMBULANTA GLINA d.o.o. Franje Žužeka 23 44400, Glina 044/882 060
VETERINARSKA AMBULANTA TIN d.o.o. Donji Kukuruzari 34 44431, Donji Kukuruzari 044/857 036
VETERINARSKA STANICA GVOZD d.o.o. Karlovačka 55 44410, Gvozd 044/881 009
VETERINARSKA STANICA KUTINA d.o.o. Vladimira Nazora 61 44320, Kutina 044/680 421
VETERINARSKA STANICA NOVSKA d.o.o. Kralja Zvonimira 9 44330, Novska 044/600 130, 044/608 737
VETERINARSKA STANICA PETRINJA d.o.o. Gajeva 40a 44250, Petrinja 044/527 767, 044/815 252
VETERINARSKA STANICA SISAK d.o.o. Zagrebačka 45 44000, Sisak 044/527 710
VETMED d.o.o. Gornje selo 59 44317, Popovača 044/643 700
VETERINARSKA STANICA VELIKA GORICA d.o.o. Sisačka 39 10410, Velika Gorica 01/6221 263

 

Zbrinjavanje lešina

Na žalost, neke su domaće životinje zbog potresa zatrpane pod ruševinama staja u kojima su bile smještene ili su na neki drugi način stradale. Lešine s  neregistriranih farmi prikupljaju se i otpremaju na isti način, pod istim uvjetima kao i one s registriranih farmi. Sustav prikupljanja lešina u cijelosti je financiran iz sredstava Državnog proračuna. Postupak zbrinjavanja lešina opisan je u: LETAK – Zbrinjavanje lešina.

 

Njega domaćih životinja nakon potresa

Katastrofalan potres i njegove posljedice ostavile su traga na ljudima, ali i na životinjama. Osnovne informacije o načinu na koji možemo pružiti osnovnu njegu životinjama nalazi se u: LETAK- Kako pomoci domacim zivotinjama nakon potresa.

Službenici Ministarstva poljoprivrede (terenski savjetnici) i nadalje će biti uključeni u pružanje podrške poljoprivrednicima kroz provođenje mjera koje su neophodne u ovoj velikoj prirodnoj katastrofi, a koje se odnose na osiguranje nužnog smještaja za životinje, hranidbu i napajanje životinja, evidentiranje nastalih oštećenja te stručne savjete kako održati poljoprivrednu proizvodnju na oštećenim gospodarstvima.

 

Fotogalerija

 

Pripremi za ispis