Objavljena Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu

U Narodnim novinama 3/21, od 13. siječnja 2021. objavljena je Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu. U prilogu odluke se nalaze:

  • Ažurirana lista sudionika u malom obalnom ribolovu utvrđena sustavom bodovanja
  • Ažurirana lista podnositelja zahtjeva koji su udovoljili kriterijima za ostvarivanje prava na mali obalni ribolov ali primjenom sustava bodovanja ni nakon ažuriranja rang liste ne prelaze prag za ulazak u mali obalni ribolov
  • Ažurirana lista sudionika u malom obalnom ribolovu kojima je izdana povlastica ili su podnijeli zahtjev za izdavanje povlastice na temelju Pravilnika o malom obalnom ribolovu („Narodne novine“, broj 29/14).

Odluku možete pogledati putem poveznice NN 3/21 Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu ili putem poveznice Ažurirane rang liste za 2020. godinu

Pripremi za ispis