Obavijest za povrtlare

Obavještavaju se povrtlari za ponove zaštitu na povrću iz prošle preporuke i da obavezno izvrše folijarnu prihranu.

U malim vrtovima na okučnicama za suzbijanje lisnih uši preporučujemo korištenje žutih ljepljivih ploča 1 na 2m2   .

Kod korištenja sredstava za zaštitu voditi brigu o karenci i koristiti pripravke kratke karence.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Pripremi za ispis