Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nasade koštičavog voća zaštititi od bolesti šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) koristeći se jednim od pripravaka: Captan WP 50, Kastor, Delan 700 WDG, Merpan 80 WDG za šupljikavost i Chromodin S-65, Delan 700 WDG, Topsin M500 SC, Luna experience za kozičavost lista.

Nasade šlive zaštititi od bolesti plamenjače šljive (Polystigma rubrum) koristeći se jednim od pripravaka:Dithane M-45, Kastor, Futura 50 WP, Pinozeb M-45.

Višnje koje su u fazi mijenjanja boje  a na postavljenim žutim pločama uhvaćen je kritičan broj trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) potrebno je zaštititi jednim od insekticida: Mospilan 20 SG, Imidan 50 WG, Decis 100 EC, Scatto, Rotor super.

Prije upotrebe pročitati upute proizvođača, primijeniti u skladu s FIS-om, evidentirati prskanje i zbrinuti propisno ambalažu.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Pripremi za ispis