Obavijest proizvođačima ranih kupusnjača!

Započelo je presađivanje kupusnjača u polje. Za vrijeme sadnje može se provesti zaštita od žičnjaka i grčica hrušta primjenom granuliranog insekticida FORCE 1.5 G koji je registriran za primjenu u sljedećim kulturama: kupus, brokula, kelj pupčar, kelj, cvjetača, koraba, kineski kupus.

Zaštita od korova može se provesti prije presađivanja primjenom jednog od herbicida:

DEVRINOL 45 FL (kupus, cvjetača, kelj)

 STOMP AQUA (kupus, brokula, cvjetača)

PENDUS 330 EC (cvjetača, kupus, kelj, korabica, kelj pupčar)

 SHARPEN 330 EC (kupus, kelj, korabica, kelj pupčar)

 

Nakon presađivanja registrirani su sljedeći herbicidi:

LENTAGRAN 45 WP (brokula, kelj pupčar, kupus, cvjetača, kelj, koraba)

 BUTISAN S (cvjetača, kupus, brokula, kineski kupus, kelj)

SULTAN 50 SC (kupus, kelj, cvjetača, brokula)

 

Pri izboru pripravaka važno je poštivanje dopuštenja po kulturama!

 

Nakon presađivanja u polje, preporuča se postaviti žute ljepljive ploče na kolčiće visine 30 cm. Žute ljepljive ploče stavljaju se radi praćenja pojave i suzbijanja odraslih oblika kupusne muhe. Let prve generacije kupusne muhe počinje u travnju. Kupusna muha je štetnik koji se javlja najranije i pričinjava velike štete, mlade biljke propadaju, lišće mijenja boju, biljke venu i lako se čupaju iz tla.

 Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@mps.hr

 

Pripremi za ispis