Obavijest proizvođačima uljane repice

Preporučamo proizvođačima uljane repice da obiđu usjeve zbog pojave repičinog sjajnika (Meligethes aeneus). Prag štetnosti utvrđuje se prema fenofazi razvoja uljane repice te ukoliko je potrebno TRETIRANJE TREBA IZVRŠITI PRIJE CVATNJE!

Prag štetnosti ovisi o fenofazi razvoja uljane repice:

1-1,5 sjajnik/terminalni cvat – pupovi vidljivi, nediferencirani

2-3 sjajnika /terminalni cvat– početak diferencijacije pupova:

Insekticidi registrirani za suzbijanje repičinog sjajnika: Biscaya, Mospilan 20 SP, Mospilan 20 SG, Sindoxa…

Osim navedenih insekticida registrirani su i sljedeći: Cythrin Max, Fastac 10 EC, Fasthrin 10 EC, Direkt, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Poleci, Poleci Plus, Karate Zeon, Karis 10 CS, Cyclone, Vantex, Sumialfa  5 FL kod kojih je utvrđena rezistentnost (smanjena osjetljivost).  Agronomski fakultet u Zagrebu na području Republike Hrvatske od 2018. godine  provodi projekt „Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja“. Jedan od projekata je ispitivanje rezistentnosti na repičinog sjanika na sredstva koja se koriste u suzbijanju ovog štetnika te je utvrđena  rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide na svim područjima uzgoja uljane repice. Podaci o rezistentnosti na području RH dostupni su na stranici: https://rezistentnost-szb.hr/.

Sredstvima na osnovi klorpirifosa (Nurelle D, Chromorel-D, Pyrinex 48 EC, Pyrinex 250 CS) i klorpirifos-metila (Reldan 22 EC, Daskor 440) ukinuta je registracija  te je krajnji rok za prodaju zaliha 16.3. 2020., a krajnji rok za primjenu zaliha je 16.4. 2020. godine!

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Petra Pozder  mag. ing. Fitomedicine

Petra.Pozder@mps.hr

 

Pripremi za ispis