Obavijest proizvođačima povrća-presadnice !

U uvjetima povećane temperature u objektu mogu se javiti štetnici tijekom uzgoja presadnica. Od štetnih kukaca najčešće se javljaju lisne uši i tripsi, a ponekad i cvjetni štitasti moljac. Za ove štetnike je karakteristično da se javljaju vrlo rano, u proljeće, od faze kotiledona sve do vađenja biljaka iz zaštićenog  prostora. Polifagni su štetnici jer se hrane i održavaju na mnogim različitim biljnim vrstama. Imaju veliki broj generacija tijekom godine, istovremeno su prisutni svi razvojni stadiji. Za razvoj i razmnožavanje pogoduju im više temperature zraka. Štete mogu biti direktne koje se očituju u sisanju biljnih sokova, deformaciji biljnog tkiva i zaostajanja u rastu i smanjenju prinosa. Indirektne štete se očituju u prijenosu virusa te lučenju medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice. Virusna oboljenja u prethodne dvije godine veliki su problem u proizvodnji povrća. Ova oboljenja uzrokuju velike gubitke u prinosu. Tijekom uzgoja presadnica važno je pratiti pojavu i prisutnost štetnika te ih na vrijeme suzbiti. Lakše je i jednostavnije provesti suzbijanje štetnika na manjoj površini. Važno je da se za presađivanje koriste samo zdrave biljke.

Praćenje štetnika moguće je postavljanjem odgovarajućih ljepljivih ploča iznad biljaka u nasadu. Biljke je potrebno redovito otresati i vizualno pregledavati na prisutnost štetnih organizama. Korištenje insekticida mora biti ekonomski opravdano, a prednost treba dati selektivnim insekticidima sukladno njihovoj dozvoli i registraciji. Iz uzgoja uvijek ukloniti sve biljke koje su netipičnog izgleda za uzgajanu sortu. Zdrava presadnica preduvjet je sigurne proizvodnje i prinosa!

Dozvoljeni insekticidi za kulture u zaštićenom prostoru ;

Paprika u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG,DECIS 2,5 EC,LASER,MATCH 050 EC,RUNNER 240 SC,TEPPEKI 500 WG,MOSPILAN 20 SG,AVAUNT EC,MOSPILAN 20 SP,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,PROMANAL NEU,ALVERDE,ABANTO,KRISANT EC,PIRETRO NATURA,CLOSER,DEMETRINA 25 EC.

Rajčica u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG,BOXER 200 SL,CONFIDOR SL 200,DALI,DECIS 2,5 EC,DIREKT,KOHINOR 200 SL,KRAFT 18 EC,LASER,RUNNER 240 SC,,MOSPILAN 20 SG,AVAUNT EC,PYXAL,MOSPILAN 20 SP,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,BRAI,PROMANAL NEU.

Krastavac u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG,CONFIDOR SL 200,DECIS 2,5 EC,DIREKT,LASER,AFFIRM,MOSPILAN 20 SG,MOSPILAN 20 SP,PROMANAL NEU,APACHE,HARPUN,RITMUS,ABANTO,KRISANT EC,PIRETRO NATURA.

Tikvica u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG, DECIS 2,5 EC,AFFIRM, MOSPILAN 20 SG.

Salata u zaštićenom prostoru ; ACTARA 25 WG,BOXER 200 SL,VERTIMEC 018 EC,MOVENTO,ABANTO,KRISANT EC,PIRETRO NATURA.

Kupus u zaštićenom prostoru : Boxer 200 SL, Kohinor 200 SL

Cvjetača u zaštićenom prostoru : Boxer 200 SL

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12,  te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14. Koristiti Fitosanitarni informacijski sustav (https://fis.mps.hr/TrazilicaSZB/  ).

 

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                                e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis