Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške !

U posljednja dva dana bilježimo temperature veće od 19 °C, a to je dovelo do naglog kretanja vegetacije u nasadima jezgričavog voća.

Za kraj vikenda  predviđa se  mogućnost pojave oborina, kiša omogućava oslobađanje askospora , a time  se ostvaruje mogućnost pojave primarnih infekcija krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaegualis)  . Prije najavljenih oborina potrebno je provesti tretiranje  i to u nasadima kruške koji su pred samu cvatnju što prije. Jabuka  se ovisno o lokaciji nalazi se u fenofazi  zelenih cvjetnih pupova pa do faze roza balona, tretiranje obaviti prije cvatnje i prije najavljenih oborina nekim od dolje navedenih pripravaka.

Mankozeb: Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45, Manfil- 75 WG,

Manfil 80 WP, Star  80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Indofil 80 WP

Dodin: Chromodin S-65*, Syllit 544 SC*

Ditianon: Delan 700 WDG, Delan Pro

U suzbijanju  pepelnice jabuke  u ovim fazama mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora: Cosavet DF, Chromosul 80, Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Sumpor SC-80, Brimflo, Sulgran, Microthiol special disperss ili pripravak Nimrod 25 EC gdje je u prethodnim godinama ova bolest bila jače prisutna.

Primjena Nimroda 25 EC ne preporuča se tijekom cvatnje .

Sredstva na bazi dodina ne miješati sa močivim sumporom, uljnim sredstvima, dinokapom i kiselim organofosfornim sredstvima, kaptanom i gnojivima na bazi cinka.

 

Obaviti pregled na prisutnost kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus) i to prezimljujućih razvojnih stadija ličinki( pokretnih) , u slučaju nalaza potrebno je obaviti tretiranje prije cvatnje .Od pripravaka mogu se koristiti:  Pyxal, Brai, Proximo,Closer .

Pregledom nekih nasada utvrđena je aktivnost jabučne  krvave uši (Eriosoma lanigerum), tako da je potrebno obaviti pregled  na prisutnost ovog štetnika te obratiti pozornost na parazitaciju od strane prirodnih neprijatelja  . Ukoliko postoji potreba za tretiranjem, prije cvatnje je moguće koristiti pripravke: Pirimor 50 WG ili Closer.

U nasadima kruške primijećena su imaga   obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri), tako da je potrebno pratiti napad kao i početak odlaganja jaja i kasnije piljenje ličinki.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis