Obavijest proizvođačima ječma!

Ratarima-proizvođačima ozimog ječma- preporučamo kontrolu usjeva u narednom periodu na prisutnost bolesti koje se najčešće javljaju na listu ove žitarice , a to su ; mrežasta pjegavost ječma (Helminthosporium teres) i siva pjegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis).

Za suzbijanje ovih bolesti registrirani su fungicidi: AMISTAR 250 SC,AMISTAR OPTI,CHROMOSUL 80,CONTROLAN,COSAVET DF,DOMARK 40 ME,DUETT ULTRA,FALCON EC 460,FOLICUR EW 250,IMPACT 25 SC,KUMULUS DF,MIRAGE 45 EC,OPERA,OPUS TEAM,POINTER,PROSARO 250 EC,SHAVIT 250 EC,SPHERE 535 SC.

Također je vrijeme primjene regulatora rasta. Namjena regulatora rasta je usporavanje rasta žitarica (ječma) i sprječava polijeganje žitarica jer se blokira izduživanje stanica-internodija ; Moddus 250, Moxa, Cycocel 750.

Tretiranje izvršiti po mirnom vremenu!

 

Sredstvo primijeniti sukladno etiketi korištenog sredstva , zbrinuti ambalažu na propisani način, redovito voditi evidenciju sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se i Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.

                                                                                                                             Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                                        e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis