Obavijest poljoprivrednicima !

Obavještavamo sve vlasnike uređaja (strojeva) za zaštitu bilja, kako Ministarstvo poljoprivrede (Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva) organizira Ad hoc tečaj baždarenja traktorskih prskalica i atomizera u Nadinu, 25. ožujka 2020., srijeda, u 10.00 sati.

Najprije će se održati teoretski dio tečaja u prostoru osnovne škole, a nakon toga i praktični dio kod uljare u središtu Nadina.

Budući je i zakonska obveza vlasnika spomenutih uređaja (strojeva) da izvrše tehnički pregled svake tri godine, kako bi dobili atest o ispravnosti, prigoda je da to naprave ovoga puta.

Tehnički pregled će vršiti stručnjaci s Agronomskoga fakulteta iz Osijeka, a isti će i naplaćivati prema već utvrđenoj tarifi.

 

 

Ivan Šimičević, dipl.ing.agr.

 

Pripremi za ispis