Uzimanje uzoraka tla u Metkoviću

Dana 5.3.2020. djelatnici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, PJ Dubrovnik, održali su demonstracijsku aktivnost uzimanja uzoraka tla za analizu, kao prvu u nizu demonstracija na tu temu. Demonstracijski prikaz je napravljen u Metkoviću na PG „Obrt Kaleb“- lokalitet Vrbovci u višegodišnjem nasadu mandarina.

Zainteresirani poljoprivrednici su kroz teorijski uvod dobili sve informacije oko zakonskih obveza te su upoznati koju metodu uzorkovanja izabrati  obzirom na tip proizvodnje i obilježja tla i parcela. Poljoprivrednike se upoznalo s metodologijom uzimanja uzoraka tla nakon čega su djelatnici Uprave demonstrirali ispravan način uzimanja uzoraka tla u višegodišnjem nasadu s adekvatnim alatima: sondom za tlo i štihačom.  Posebno je pojašnjena važnost uzimanja većeg broja poduzoraka s parcele kako bi se dobio reprezentativan uzorak za analizu. Ukazana je važnost pravilnog obilježavanja uzoraka i  GPS lociranje parcele. Po završetku poljoprivrednicima su podijeljeni obrasci i adrese ovlaštenih laboratorija za analizu tla.

Nakon iscrpnog prikaza i niza pitanja, u raspravi su poljoprivrednici istaknuli da shvaćaju važnost analize tla, posebno jer se radi o površinama na kojima je intenzivna poljoprivredna proizvodnja. Kako bi postigli visoke prinose i dobru kvalitetu plodova potrebno je provesti balansiranu gnojidbu temeljenu na preporukama kojima je prethodila analiza tla.

Ante Mijić, dipl. ing. agr.
Viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis